telefon

SPIS TELEFONÓW

 ogloszenia

OGŁOSZENIA

 pacjent

DLA PACJENTA

 konkursy

KONKURSY

 oferta

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  przetargi

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wybrane Artykuły

Oddział Reumatologiczny

Ilość łóżek: 14  Kontakt: Gabinet lekarski - 83 413 22 36 Punkt pielęgnarski - 83 413 22 29 Kierownik Oddziału lek. med. Roman Frankowski Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Krzysztof Mazur   p.o. Pielęgniarki Oddziałowej Marzanna Zielnik   Zakres usług  medycznych: Oddział Reumatologiczny mieści się na III piętrze budynku głównego…

Czytaj więcej

Oddział Terapii Uzależnień

INFORMACJE O ODDZIALE TERAPII UZALEŻNIEŃ SP ZOZ RADZYŃ PODLASKI             Oddział Terapii Uzależnień w Radzyniu Podlaskim dysponuje 28 łóżkami. Do Oddziału przyjmowane są osoby uzależnione- mężczyźni i kobiety powyżej 18 roku życia. Warunkiem przyjęcia na OTU jest rozmowa kwalifikacyjna, którą przeprowadza psycholog lub psychiatra (kierownik lub zastępca kierownika), na której…

Czytaj więcej

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Kierownik Oddziału: lek. med. Magdalena Nikoniuk Pozostali pracownicy: lek. med. Waldemar Zielnik mgr psycholog Danuta Wojtyczka mgr psycholog Katarzyna Stankiewicz mgr Elżbieta Juchnowicz - terapeuta zajęciowy pielęgniarka- Jolanta Karasiuk   Zakres usług medycznych: Celem oddziału jest rehabilitacja i terapia osób powyżej 18 roku życia cierpiących na zaburzenia psychiczne (schizofrenię, zaburzenia…

Czytaj więcej

Oddział Psychiatryczny

Kierownik Oddziału dr n. med. Jacek Gajewski pozostali lekrze dr n. med. Emilia Potembska lek. med. Jolanta Mazur lek. med. Monika Lekan lek. med. Magdalena Nikoniuk lek. med. Waldemar Zelnik p.o. Pielęgniarki Oddziałowej mgr Dorota Domańska Oddział Psychiatryczny zapewnia opiekę psychiatryczną mieszkańcom powiatu radzyńskiego i powiatów ościennych. W oddziale prowadzona…

Czytaj więcej

Oddział Chirurgiczny

ilość łóżek: 20 Kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 02 gabinet pielgniarski (83) 413 22 01 Kierownik Oddziału lek. med. Mirosław Wójtowicz Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Jerzy Gleb pozostali lekrze lek. med. Andrzej Palejko lek. med. Piotr Izdebski p.o. Pielęgniarki Oddziałowej mgr Krystyna Chwalczuk   CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁU Oddział dysponuje…

Czytaj więcej

Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, Oddział Rehabilitacji Dziennej

ilość łóżek: 26 Kontakt:gabinet lekarski: (83) 413 23 88 punkt pielęgniarski (83) 413 23 90 Kierownik Oddziału Dr n. med. Edyta Rumińska Z-ca Kierownika lek. med. Barbara Sak-Kaniewska   pozostali lekarze: lek. med. Krzysztof Mazur lek. med. Adam Oskędra lek. med. Marcin Płowaś lek. med. Łukasz Prokopczuk lek. med. Bogusław…

Czytaj więcej

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym

ilość łóżek:36 Kontakt: gabinet lekarski I (83) 413 22 37 gabinet lekarski II (83) 413 22 54 punkt pielęgniarski (83) 413 22 25 Kierownik Oddziału lek. med. Alicja Korzeniewska Kierownik Pododdziału Udarowego dr n. med. Daniel Bzowski   pozostali lekarze lek. med. Łukasz Prokopczuk lek. med. Paweł Korzeniewski lek. med.…

Czytaj więcej

Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Traktem Porodowym

ilość łóżek: 20 Kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 23 gabinet pielęgniarski -ginekologia (83) 413 22 15 gabinet pielęgniarski -trakt porodowy (83) 413 22 22   Kierownik Oddziału dr n. med. Janusz Goldiszewicz Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Krystyna Kamińska Pozostali lekarze: lek. med. Grzegorz Duszyński lek. med. Bogdan Popik…

Czytaj więcej

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Ilość stanowisk: 7 Kontakt tel/fax. 083 413 23 05 Kierownik Oddziału: lek. med. Robert Świderski p.o. Pielęgniarki Oddziałowej mgr Agnieszka Muszyńska   Zakres usług medycznych: Szpitalny Oddział Ratunkowy realizuje następujące zadania: - udziela świadczeń zdrowotnych polegających na wstępnej diagnostyce i leczeniu w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób będących…

Czytaj więcej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

ilość łóżek:6 kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 13 punkt pielęgniarski (83) 413 22 12 Kierownik Oddziału lek. med. Lidia Wójtowicz Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Anna Duszyńska   Pozostali lekarze lek. med. Halina Starzyńska lek. med. Elżbieta Bernat-Oleksińska   p.o. Pielęgniarki Oddziałowej mgr Agnieszka Pastuszka   CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁU: Lokalizacja…

Czytaj więcej

Oddział Chorób Wewnetrznych i Kardiologii z Pododdziałem Pulmonologicznym

ilość łóżek: 62 Kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 45 punkt pielęgniarski I (83) 413 22 44 punkt pielęgniarski II (83) 413 22 35 pracownia badań wysiłkowych (83) 413 22 55 Kierownik Oddziału lek. med. Dariusz Wojtuń Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Ewa Rumińska-Wołodko pozostali lekarze lek. med. Jarosław Warwas…

Czytaj więcej

zip logo 530

Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, Oddział Rehabilitacji Dziennej

ilość łóżek: 26

Kontakt:gabinet lekarski: (83) 413 23 88
punkt pielęgniarski (83) 413 23 90

Kierownik Oddziału
Dr n. med. Edyta Rumińska

Z-ca Kierownika
lek. med. Barbara Sak-Kaniewska

 

pozostali lekarze:

lek. med. Krzysztof Mazur
lek. med. Adam Oskędra
lek. med. Marcin Płowaś
lek. med. Łukasz Prokopczuk
lek. med. Bogusław Skiepko

p.o. Pielęgniarki Oddziałowej
mgr Katarzyna Goławska

Sekretariat Oddziału
mgr Dorota Gajownik

Koordynator fizjoterapeutów
mgr Renata Wołowik

Psycholodzy
mgr Anna Skupińska
mgr Danuta Wojtyczka

Neurologopeda
mgr Anna Skupińska

mgr Magdalena Łobińska

Terapeuta Zajęciowy
mgr Aneta Kaźmieruk

 
 

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁU

Lokalizacja – IV piętro budynku głównego szpitala

Oddział rehabilitacji posiada 21 łóżek oraz dodatkowo 5 łóżek rehabilitacji neurologicznej. Do dyspozycji pacjentów są sale 2 i 3 osobowe. Opieka jest sprawowana całodobowo. W oddziale prowadzona jest rehabilitacja z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej oraz neurologicznej.

Dodatkowo realizujemy kontrakt w zakresie rehabilitacji w oddziale dziennym  tj.: pacjenci przychodzą na zlecone zabiegi rehabilitacyjno-lecznicze z domu. Cykl zabiegów fizjoterapeutycznych trwa 15 dni od poniedziałku do piątku w godzinach  8:00 - 15:00. Wszelkie informacje na temat procedury przyjęcia do oddziału dziennego udzielane są pod nr tel (83) 413 23 88

Wykonujemy usługi z zakresu:

Rehabilitacja Fizjoterapeutyczna

WYJKAZ ŚWIADCZEŃ UDZIELANYCH W ODDZIALE REHABILITACJI
1. ĆWICZENIA:

bierne,
wykonywane manualnie

bierne redresyjne czynno-bierne wspomagane
samowspomagane prowadzone czynne wolne czynne w odciążeniu
czynne w odciążeniu z oporem czynne z oporem izometryczne izokinetyczne
synergistyczne oddechowe oddechowe czynne z oporem równoważne
rozluźniające i relaksujące sprawności manualnej samoobsługi zespołowe
ogólno usprawniające
indywidualne i grupowe
koordynacji ruchowej odtwarzania gry stawowej ćwiczenia według metod
neurofizjologicznych
2. MOBILIZACJE (TERAPIA MANUALNA):
odcinka szyjnego kręgosłupa odcinka piersiowego kręgosłupa odcinka lędźwiowego kręgosłupa małych stawów i dużych stawów
3. PIONIZACJA
bierna czynna
4. PRZYGOTOWANIE DO CHODZENIA
5. NAUKA CZYNNOŚCI LOKOMOCYJNCH
6. DOPASOWANIE APARATÓW ORTOPEDYCZNYCH
7. ĆWICZENIA UŻYWANIA PROTEZ I APARATÓW ORTOPEDYCZNYCH
8. NAUKA CHODU O KULACH I INNYM SPRZĘCIE POMOCNICZYM
FIZYKOTERAPIA - ZABIEGI FIZYKALNE
1. ELEKTRYZACJE (PRĄDY):
diadynamiczne interferencyjne Tens Kotza
Traberta galwanizacja jonoforeza elektrosytymulacja mięśni
iltradźwięki tonoliza    
2. śWIATŁOLECZNICTWO:
naświetlanie promieniami IR - miejscowe laseroterapia punktowa
3. TERMOTERAPIA:
termożele zimne termożele ciepłe
4. INNE ZABIEGI:
plastrowanie dynamiczne (Kinesiology Taping)
masaż suchy

 

Najczęściej hospitalizowane przypadki chorobowe dotyczą:

 • chorób zwyrodnieniowych stawów obwodowych,
 • chorób stawów o podłożu zapalnym,
 • choroby kręgosłupa (zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, choroby krążka międzykręgowego - dyskopatie, bólowe zespoły kręgosłupowo-korzeniowe),
 • następstw urazów, 
 • stanów po operacjach ortopedycznych,
 • następstw chorób naczyń mózgowych,
 • porażeń mózgowych i innych zespołów porażeniowych (mózgowe porażenie dziecięce, niedowład / porażenie połowiczne, niedowład / porażenie kończyn dolnych),
 • zaburzeń pozapiramidowych i zaburzeń czynności ruchowych,
 • chorób deminilizacyjnych ośrodkowego układu nerwowego.

Świadczenia zdrowotne udzielane  na oddziale pozwalają na poprawę sprawności a przez to jakości życia pacjenta poprzez:

 • poprawę sprawności ogólnej,
 • naukę samoobsługi,
 • odbudowa i wzmacnianie siły mięśniowej
 • obniżenie napięcia mięśniowego
 • uruchamianie kręgosłupa
 • zniesienie przykurczów stawowych i uruchamianie stawów
 •  pionizacja i nauka chodu samodzielnego

W pierwszej kolejności na Oddział przyjmowani są pacjenci leczeni w naszych Oddziałach szpitalnych SPZOZ Radzyń Podlaski i wymagający kontynuacji leczenia zwłaszcza po udarach mózgu, oraz operacjach ortopedycznych a także wcześniej hostpitalizowani z uwagi na zaostrzenie procesów chorobowych narządu ruchów.

 

Formalności przy przyjęciu planowym na oddział:

 • Podstawą do udzielenia świadczeń w Oddziale jest prawidłowo wystawione skierowanie (pieczątka jednostki kierującej, nr umowy z NFZ,  kod resortowy oraz pozostałe dane zgodnie z wymaganiami dotyczącymi skierowań).
 • Kwalifikacja pacjentów posiadających skierowanie na Oddział Rehabilitacji odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 13:00. Pacjent zgłasza się do kwalifikacji osobiście z dokumentacją medyczną i informacją o przyjmowanych lekach
 • Po zakwalifikowaniu pacjent wpisywany jest na listę oczekujących. O terminie przyjęcia powiadomiany jest telefonicznie.
 • W przypadku nie zgłoszenia się w wyznaczonym terminie, pacjent zostaje skreślony z list oczekujących.

Skierowanie do Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej ma prawo wystawić:

 • lekarz oddziału:
  urazowo – ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, neurologicznego,  reumatologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego,  ginekologicznego, urologicznego, pediatrii, kardiologicznego,  geriatrycznego
 • w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych przez lekarza poradni:
  rehabilitacyjnej, urazowo – ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej

 

Skierowanie do Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej ma prawo wystawić :

 • lekarz oddziału:
  anestezjologii i intensywnej terapii, neurologicznego, neurochirurgicznego, chirurgicznego,  chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii, chorób zakaźnych, chorób wewnętrznych, pediatrii po przeprowadzeniu konsultacji neurologicznej
 • lekarz poradni:
  rehabilitacyjnej, neurologicznej, neurochirurgicznej, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, urazowo - ortopedycznej

 

Skierowanie do Oddziału Dziennego Rehabilitacji ma prawo wystawić :

 • lekarz oddziału:
  urazowo – ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, neurologicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego, urologicznego, pediatrii, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej, rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej i kardiologicznej, ginekologicznego
 • lekarza poradni:
  rehabilitacyjnej, urazowo – ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej, poradni wad postawy, endokrynologii dziecięcej,  diabetologii dziecięcej
 • lekarz POZ w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych

 

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Znajdź nas

Pochmurno

26°C

Radzyń Podlaski

Pochmurno

Wilgotność: 42%

Wiatr: 17.70 km/h

 • 18 Wrz 2018

  Pochmurno 25°C 8°C

 • 19 Wrz 2018

  Częściowo Pochmurnie 26°C 12°C

Kto jest Online

Odwiedza nas 114 gości oraz 0 użytkowników.

 

 

 

 

03.jpg