telefon

SPIS TELEFONÓW

 ogloszenia

OGŁOSZENIA

 pacjent

DLA PACJENTA

 konkursy

KONKURSY

 oferta

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  przetargi

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wybrane Artykuły

Oddział Detoksykacji

INFORMACJE DOTYCZĄCE ODDZIAŁU DETOKSYKACJI ALKOHOLOWEJ   I. Wykaz jednostek chorobowych z przewidywanym średnim czasem hospitalizacji: 1. Hospitalizacja ok. 10dni: - alkoholowy zespół abstynencyjny, - zespół abstynencyjny z majaczeniem alkoholowym, - zespół abstynencyjny od kilku substancji psychoaktywnych oprócz alkoholu, - zespół abstynencyjny z majaczeniem w przebiegu uzależnienia od kilku substancji psychoaktywnych…

Czytaj więcej

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym

ilość łóżek:36 Kontakt: gabinet lekarski I (83) 413 22 37 gabinet lekarski II (83) 413 22 54 punkt pielęgniarski (83) 413 22 25 Kierownik Oddziału lek. med. Alicja Korzeniewska Kierownik Pododdziału Udarowego dr n. med. Daniel Bzowski st. asystenci lek. med. Łukasz Prokopczuk lek. med. Paweł Korzeniewski lek. med. Marcin…

Czytaj więcej

Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, Oddział Rehabilitacji Dziennej

ilość łóżek: 26 Kontakt:gabinet lekarski: (83) 413 23 88 punkt pielęgniarski (83) 413 23 90 Kierownik Oddziału Dr n. med. Edyta Rumińska Z-ca Kierownika lek. med. Barbara Sak-Kaniewska St. asystenci lek. med. Krzysztof Mazur lek. med. Adam Oskędra lek. med. Marcin Płowaś lek. med. Łukasz Prokopczuk lek. med. Bogusław Skiepko…

Czytaj więcej

Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Traktem Porodowym

ilość łóżek: 20 Kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 23 gabinet pielęgniarski -ginekologia (83) 413 22 15 gabinet pielęgniarski -trakt porodowy (83) 413 22 22   Kierownik Oddziału dr n. med. Janusz Goldiszewicz Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Krystyna Kamińska St. asystenci: lek. med. Grzegorz Duszyński lek. med. Bogdan Popik…

Czytaj więcej

Oddział Chorób Wewnetrznych i Kardiologii z Pododdziałem Pulmonologicznym

ilość łóżek: 62 Kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 45 punkt pielęgniarski I (83) 413 22 44 punkt pielęgniarski II (83) 413 22 35 pracownia badań wysiłkowych (83) 413 22 55 Kierownik Oddziału lek. med. Dariusz Wojtuń Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Ewa Rumińska-Wołodko St. Asystenci lek. med. Jarosław Warwas…

Czytaj więcej

Oddział Terapii Uzależnień

Zakres usług medycznych: 1. Dla kogo jest miejsce w oddziale ? Oddział może przyjąć do 23 pacjentów w ramach kontraktu z NFZ. Mogą się tu leczyć osoby uzależnione od alkoholu. W procesie leczenia mogą uzyskać pomoc, aby trwale utrzymywać abstynencję i zmienić swoje dotychczasowe funkcjonowanie. Przyjmowani są pacjenci: dobrowolnie zgłaszający…

Czytaj więcej

Oddział Psychiatryczny

Oddział Psychiatryczny zapewnia opiekę psychiatryczną mieszkańcom powiatu radzyńskiego i powiatów ościennych. W oddziale prowadzona jest diagnostyka i leczenie następujących chorób i zaburzeń psychicznych: - zaburzenia psychiczne z kręgu schizofrenii, zaburzeń urojeniowych i schizoafektywnych - zaburzenia afektywne - zaburzenia na podłożu organicznego uszkodzenia mózgu - zaburzenia psychiczne u osób w podeszłym…

Czytaj więcej

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Zakres usług medycznych: Celem oddziału jest rehabilitacja i terapia osób powyżej 18 roku życia cierpiących na zaburzenia psychiczne (schizofrenię, zaburzenia schizotypowe, zaburzenia schizoafektywne, zaburzenia urojeniowe, zaburzenia afektywne, zaburzenia nerwicowe). Przy przyjęciu do oddziału wymagane jest ważne skierowanie do szpitala psychiatrycznego i dowód ubezpieczenia. Oddział jest koedukacyjny, zajęcia odbywają się od…

Czytaj więcej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

ilość łóżek:6 kontakt:gabinet lekarski (83) 413 22 13punkt pielęgniarski (83) 413 22 12 Kierownik Oddziałulek. med. Elżbieta Bernat-Oleksińska Z-ca Kierownika Oddziałulek. med. Lidia Wójtowicz St.asystentlek. med. Anna DuszyńskaAsystentlek. med. Halina Starzyńska p.o. Pielęgniarki Oddziałowejmgr Agnieszka Pastuszka CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁU: Lokalizacja – parter budynku głównego szpitala Odzdiał wyposażony jest w 6 stanowisk…

Czytaj więcej

Oddział Reumatologiczny

Ilość łóżek: 14 Kontakt: Gabinet lekarski - 81 413 22 36Punkt pielęgnarski - 81 413 22 29 Kierownik Oddziału lek. med. Roman Frankowski Z-ca Kierownika Oddziałulek. med. Krzysztof Mazur Pozostały personel lekarski:Starszy Asystent - lek. med. Teresa Małecka-MasalskaMłodszy Asystent-Rezydent - lek. med. Piotr Wysiński p.o. Pielęgniarki OddziałowejMarzanna Zielnik Zakres usług…

Czytaj więcej

Oddział Dziecięcy

Ilość łóżek: 15 Kontakt:gabinet lekarski (83) 413 22 53punkt pielęgniarski (83) 413 22 50 Ordynatorlek. med. Tomasz Jesionowski Z-ca ordynatoralek. med. Leszek Zarobkiewicz Pozostały personel lekarski:Starszy Asystent - lek. med. Kazimiera ZuzakStarszy Asystent - lek. med. Małgorzata Świderska Starszy Asystent - lek. med. Ewa KotStarszy Asystent - lek. med. Jadwiga…

Czytaj więcej

zip logo 530

Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, Oddział Rehabilitacji Dziennej

ilość łóżek: 26

Kontakt:gabinet lekarski: (83) 413 23 88
punkt pielęgniarski (83) 413 23 90

Kierownik Oddziału
Dr n. med. Edyta Rumińska

Z-ca Kierownika
lek. med. Barbara Sak-Kaniewska

St. asystenci

lek. med. Krzysztof Mazur
lek. med. Adam Oskędra
lek. med. Marcin Płowaś
lek. med. Łukasz Prokopczuk
lek. med. Bogusław Skiepko

p.o. Pielęgniarki Oddziałowej
mgr Katarzyna Goławska

Sekretariat Oddziału
mgr Dorota Gajownik

Koordynator fizjoterapeutów
mgr Renata Wołowik

Psycholodzy
mgr Anna Skupińska
mgr Danuta Wojtyczka

Neurologopeda
mgr Anna Skupińska

mgr Magdalena Łobińska

Terapeuta Zajęciowy
mgr Aneta Kaźmieruk

 
 

 

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁU

Lokalizacja – IV piętro budynku głównego szpitala

Oddział rehabilitacji posiada 21 łóżek oraz dodatkowo 5 łóżek rehabilitacji neurologicznej. Do dyspozycji pacjentów są sale 2 i 3 osobowe. Opieka jest sprawowana całodobowo. W oddziale prowadzona jest rehabilitacja z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej oraz neurologicznej.

Dodatkowo realizujemy kontrakt w zakresie rehabilitacji w oddziale dziennym  tj.: pacjenci przychodzą na zlecone zabiegi rehabilitacyjno-lecznicze z domu. Cykl zabiegów fizjoterapeutycznych trwa 15 dni od poniedziałku do piątku w godzinach  8:00 - 15:00. Wszelkie informacje na temat procedury przyjęcia do oddziału dziennego udzielane są pod nr tel (83) 413 23 88

Wykonujemy usługi z zakresu:

Rehabilitacja Fizjoterapeutyczna

WYJKAZ ŚWIADCZEŃ UDZIELANYCH W ODDZIALE REHABILITACJI
1. ĆWICZENIA:

bierne,
wykonywane manualnie

bierne redresyjne czynno-bierne wspomagane
samowspomagane prowadzone czynne wolne czynne w odciążeniu
czynne w odciążeniu z oporem czynne z oporem izometryczne izokinetyczne
synergistyczne oddechowe oddechowe czynne z oporem równoważne
rozluźniające i relaksujące sprawności manualnej samoobsługi zespołowe
ogólno usprawniające
indywidualne i grupowe
koordynacji ruchowej odtwarzania gry stawowej ćwiczenia według metod
neurofizjologicznych
2. MOBILIZACJE (TERAPIA MANUALNA):
odcinka szyjnego kręgosłupa odcinka piersiowego kręgosłupa odcinka lędźwiowego kręgosłupa małych stawów i dużych stawów
3. PIONIZACJA
bierna czynna
4. PRZYGOTOWANIE DO CHODZENIA
5. NAUKA CZYNNOŚCI LOKOMOCYJNCH
6. DOPASOWANIE APARATÓW ORTOPEDYCZNYCH
7. ĆWICZENIA UŻYWANIA PROTEZ I APARATÓW ORTOPEDYCZNYCH
8. NAUKA CHODU O KULACH I INNYM SPRZĘCIE POMOCNICZYM
FIZYKOTERAPIA - ZABIEGI FIZYKALNE
1. ELEKTRYZACJE (PRĄDY):
diadynamiczne interferencyjne Tens Kotza
Traberta galwanizacja jonoforeza elektrosytymulacja mięśni
iltradźwięki tonoliza    
2. śWIATŁOLECZNICTWO:
naświetlanie promieniami IR - miejscowe laseroterapia punktowa
3. TERMOTERAPIA:
termożele zimne termożele ciepłe
4. INNE ZABIEGI:
plastrowanie dynamiczne (Kinesiology Taping)
masaż suchy

 

Najczęściej hospitalizowane przypadki chorobowe dotyczą:

 • chorób zwyrodnieniowych stawów obwodowych,
 • chorób stawów o podłożu zapalnym,
 • choroby kręgosłupa (zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, choroby krążka międzykręgowego - dyskopatie, bólowe zespoły kręgosłupowo-korzeniowe),
 • następstw urazów, 
 • stanów po operacjach ortopedycznych,
 • następstw chorób naczyń mózgowych,
 • porażeń mózgowych i innych zespołów porażeniowych (mózgowe porażenie dziecięce, niedowład / porażenie połowiczne, niedowład / porażenie kończyn dolnych),
 • zaburzeń pozapiramidowych i zaburzeń czynności ruchowych,
 • chorób deminilizacyjnych ośrodkowego układu nerwowego.

Świadczenia zdrowotne udzielane  na oddziale pozwalają na poprawę sprawności a przez to jakości życia pacjenta poprzez:

 • poprawę sprawności ogólnej,
 • naukę samoobsługi,
 • odbudowa i wzmacnianie siły mięśniowej
 • obniżenie napięcia mięśniowego
 • uruchamianie kręgosłupa
 • zniesienie przykurczów stawowych i uruchamianie stawów
 •  pionizacja i nauka chodu samodzielnego

W pierwszej kolejności na Oddział przyjmowani są pacjenci leczeni w naszych Oddziałach szpitalnych SPZOZ Radzyń Podlaski i wymagający kontynuacji leczenia zwłaszcza po udarach mózgu, oraz operacjach ortopedycznych a także wcześniej hostpitalizowani z uwagi na zaostrzenie procesów chorobowych narządu ruchów.

 

Formalności przy przyjęciu planowym na oddział:

 • Podstawą do udzielenia świadczeń w Oddziale jest prawidłowo wystawione skierowanie (pieczątka jednostki kierującej, nr umowy z NFZ,  kod resortowy oraz pozostałe dane zgodnie z wymaganiami dotyczącymi skierowań).
 • Kwalifikacja pacjentów posiadających skierowanie na Oddział Rehabilitacji odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 13:00. Pacjent zgłasza się do kwalifikacji osobiście z dokumentacją medyczną i informacją o przyjmowanych lekach
 • Po zakwalifikowaniu pacjent wpisywany jest na listę oczekujących. O terminie przyjęcia powiadomiany jest telefonicznie.
 • W przypadku nie zgłoszenia się w wyznaczonym terminie, pacjent zostaje skreślony z list oczekujących.

Skierowanie do Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej ma prawo wystawić:

 • lekarz oddziału:
  urazowo – ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, neurologicznego,  reumatologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego,  ginekologicznego, urologicznego, pediatrii, kardiologicznego,  geriatrycznego
 • w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych przez lekarza poradni:
  rehabilitacyjnej, urazowo – ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej

 

Skierowanie do Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej ma prawo wystawić :

 • lekarz oddziału:
  anestezjologii i intensywnej terapii, neurologicznego, neurochirurgicznego, chirurgicznego,  chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii, chorób zakaźnych, chorób wewnętrznych, pediatrii po przeprowadzeniu konsultacji neurologicznej
 • lekarz poradni:
  rehabilitacyjnej, neurologicznej, neurochirurgicznej, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, urazowo - ortopedycznej

 

Skierowanie do Oddziału Dziennego Rehabilitacji ma prawo wystawić :

 • lekarz oddziału:
  urazowo – ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, neurologicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego, urologicznego, pediatrii, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej, rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej i kardiologicznej, ginekologicznego
 • lekarza poradni:
  rehabilitacyjnej, urazowo – ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej, poradni wad postawy, endokrynologii dziecięcej,  diabetologii dziecięcej
 • lekarz POZ w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych

 

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Znajdź nas

Pochmurno

-6°C

Radzyń Podlaski

Pochmurno

Wilgotność: 78%

Wiatr: 22.53 km/h

 • 23 Sty 2018

  Pochmurno -2°C -6°C

 • 24 Sty 2018

  Pochmurno 2°C -4°C

Kto jest Online

Odwiedza nas 49 gości oraz 0 użytkowników.

 

 

 

 

01.jpg