telefon

SPIS TELEFONÓW

 ogloszenia

OGŁOSZENIA

 pacjent

DLA PACJENTA

 konkursy

KONKURSY

 oferta

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  przetargi

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wybrane Artykuły

Oddział Terapii Uzależnień

INFORMACJE O ODDZIALE TERAPII UZALEŻNIEŃ SP ZOZ RADZYŃ PODLASKI             Oddział Terapii Uzależnień w Radzyniu Podlaskim dysponuje 28 łóżkami. Do Oddziału przyjmowane są osoby uzależnione- mężczyźni i kobiety powyżej 18 roku życia. Warunkiem przyjęcia na OTU jest rozmowa kwalifikacyjna, którą przeprowadza psycholog lub psychiatra (kierownik lub zastępca kierownika), na której…

Czytaj więcej

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Kierownik Oddziału: lek. med. Magdalena Nikoniuk Pozostali pracownicy: lek. med. Waldemar Zielnik mgr psycholog Danuta Wojtyczka mgr psycholog Katarzyna Stankiewicz mgr Elżbieta Juchnowicz - terapeuta zajęciowy pielęgniarka- Jolanta Karasiuk   Zakres usług medycznych: Celem oddziału jest rehabilitacja i terapia osób powyżej 18 roku życia cierpiących na zaburzenia psychiczne (schizofrenię, zaburzenia…

Czytaj więcej

Oddział Psychiatryczny

Kierownik Oddziału dr n. med. Jacek Gajewski pozostali lekrze dr n. med. Emilia Potembska lek. med. Jolanta Mazur lek. med. Monika Lekan lek. med. Magdalena Nikoniuk lek. med. Waldemar Zelnik p.o. Pielęgniarki Oddziałowej mgr Dorota Domańska Oddział Psychiatryczny zapewnia opiekę psychiatryczną mieszkańcom powiatu radzyńskiego i powiatów ościennych. W oddziale prowadzona…

Czytaj więcej

Oddział Reumatologiczny

Ilość łóżek: 14  Kontakt: Gabinet lekarski - 81 413 22 36 Punkt pielęgnarski - 81 413 22 29 Kierownik Oddziału lek. med. Roman Frankowski Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Krzysztof Mazur   p.o. Pielęgniarki Oddziałowej Marzanna Zielnik   Zakres usług  medycznych: Oddział Reumatologiczny mieści się na III piętrze budynku głównego…

Czytaj więcej

Oddział Chirurgiczny

ilość łóżek: 20 Kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 02 gabinet pielgniarski (83) 413 22 01 Kierownik Oddziału lek. med. Mirosław Wójtowicz Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Jerzy Gleb pozostali lekrze lek. med. Andrzej Palejko lek. med. Piotr Izdebski p.o. Pielęgniarki Oddziałowej mgr Krystyna Chwalczuk   CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁU Oddział dysponuje…

Czytaj więcej

Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, Oddział Rehabilitacji Dziennej

ilość łóżek: 26 Kontakt:gabinet lekarski: (83) 413 23 88 punkt pielęgniarski (83) 413 23 90 Kierownik Oddziału Dr n. med. Edyta Rumińska Z-ca Kierownika lek. med. Barbara Sak-Kaniewska   pozostali lekarze: lek. med. Krzysztof Mazur lek. med. Adam Oskędra lek. med. Marcin Płowaś lek. med. Łukasz Prokopczuk lek. med. Bogusław…

Czytaj więcej

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym

ilość łóżek:36 Kontakt: gabinet lekarski I (83) 413 22 37 gabinet lekarski II (83) 413 22 54 punkt pielęgniarski (83) 413 22 25 Kierownik Oddziału lek. med. Alicja Korzeniewska Kierownik Pododdziału Udarowego dr n. med. Daniel Bzowski   pozostali lekarze lek. med. Łukasz Prokopczuk lek. med. Paweł Korzeniewski lek. med.…

Czytaj więcej

Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Traktem Porodowym

ilość łóżek: 20 Kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 23 gabinet pielęgniarski -ginekologia (83) 413 22 15 gabinet pielęgniarski -trakt porodowy (83) 413 22 22   Kierownik Oddziału dr n. med. Janusz Goldiszewicz Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Krystyna Kamińska Pozostali lekarze: lek. med. Grzegorz Duszyński lek. med. Bogdan Popik…

Czytaj więcej

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Ilość stanowisk: 7 Kontakt tel/fax. 083 413 23 05 Kierownik Oddziału: lek. med. Robert Świderski p.o. Pielęgniarki Oddziałowej mgr Agnieszka Muszyńska   Zakres usług medycznych: Szpitalny Oddział Ratunkowy realizuje następujące zadania: - udziela świadczeń zdrowotnych polegających na wstępnej diagnostyce i leczeniu w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób będących…

Czytaj więcej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

ilość łóżek:6 kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 13 punkt pielęgniarski (83) 413 22 12 Kierownik Oddziału lek. med. Lidia Wójtowicz Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Anna Duszyńska   Pozostali lekarze lek. med. Halina Starzyńska lek. med. Elżbieta Bernat-Oleksińska   p.o. Pielęgniarki Oddziałowej mgr Agnieszka Pastuszka   CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁU: Lokalizacja…

Czytaj więcej

Oddział Chorób Wewnetrznych i Kardiologii z Pododdziałem Pulmonologicznym

ilość łóżek: 62 Kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 45 punkt pielęgniarski I (83) 413 22 44 punkt pielęgniarski II (83) 413 22 35 pracownia badań wysiłkowych (83) 413 22 55 Kierownik Oddziału lek. med. Dariusz Wojtuń Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Ewa Rumińska-Wołodko pozostali lekarze lek. med. Jarosław Warwas…

Czytaj więcej

zip logo 530

SPIS TELEFONÓW
 
Rejestracja - informacja      83 888 99 99
Sekretariat 41 32 267
Sekretariat FAX 41 32 200
Z-ca Dyr. d/s. Pielęgniarstwa 41 32 234
Główna Księgowa 41 32 287
Z-ca Głównej Księgowej 41 32 277
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 41 32 370
Kasa 41 32 279
Księgowość 41 32 278
Apteka szpitalna 41 32 288
Apteka magazyn 41 32 268
Dział Techniczny 41 32 281
Kierownik Działu Technicznego 41 32 309
Zaopatrzenie tel 41 32 283
tel/fax 41 32 282
Kierowcy 41 32 297
Kotłownia 41 32 296
Placowy 41 32 286
Łączenie rozmów tel 41 32 273
Warsztat mechaniczny 41 32 294
Wymiennikownia 41 32 293
Kier. działu zatrud. i płac 41 32 270
Dział zatrudnienia 41 32 272
Płace 41 32 271
Archiwum Zakładowe 41 32 269
Kierownik Działu
Metodyczno-Organizacyjnego
41 32 353
Dział Metodyczno-Organizacyjny 41 32 274
Wypisy chorych
Statystyka medyczna
41 32 221
Sekcja zamówień publicznych tel 41 32 283
tel/fax 41 32 282
Magazyn med. depozyt ubrań 41 32 285
Apteka otwarta 41 32 299
BHP i Inspektor samoob. 41 32 284
Centralna sterylizacja 41 32 264
Epidemiolog szpitalny 41 32 359
Pełnomocnik ds. SZJ 41 32 301
Z-ca Działu Metodyczno-Organizac. 41 32 369
Informatyk 41 32 275
Kapelan 41 32 290
Kuchnia 41 32 292
Pogotowie 41 32 304
Pralnia 41 32 291
Sklep spożywczy 41 32 332
Zmywalnia 41 32 345
Sprzątaczki 41 32 344
Naprawa sprz. med. 41 32 298
SOR
Dyżurka 41 32 306
Izba przyjęć - informacja 41 32 305
Oddziałowa 41 32 301
Ordynator 41 32 307
Sala wstępnej segregacji 41 32 305
ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII
Gabinet anestezjologów 41 32 213
Oddziałowa 41 32 308
Ordynator 41 32 214
Punkt pielęgniarski 41 32 212
ODDZIAŁ DZIECIĘCY
Gabinet lekarski 41 32 253
Gabinet lekarski ( Izba przyj. ) 41 32 252
Oddziałowa 41 32 251
Ordynator oddz. dzieci i now. 41 32 295
Pododdział dzieci młodszych 41 32 250
DZIAŁ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ
Pracownia biochemiczna 41 32 259
Pracownia hematologiczna 41 32 260
Pracownia serologiczna 41 32 261
DZIAŁ DIAGNOSTYKI BAKTERIOLOGICZNEJ
Kier. pracowni bakteriolog. 41 32 368
Pracownia bakteriologiczna 41 32 366
ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I KARDIOLOGII
Gabinet lekarski cz. A 41 32 245
Sekretariat 41 32 246
Gabinet lekarski cz. B 41 32 349
Gabinet zabiegowy 41 32 249
Oddziałowa 41 32 247
Ordynator 41 32 248
Pokój badań wysiłkowych 41 32 255
Punkt pielęgniarski cz. A 41 32 244
Punkt pielęgniarski cz. B 41 32 235
DZIAŁ DIAGNOSTYKI RADIOLOGICZNEJ
Archiwum - rejestracja 41 32 243
Gabinet lekarski 41 32 240
Kierownik 41 32 241
Technicy 41 32 242
Tomograf komp. tel/fax 41 32 340
Tomograf komp.rejestracja 41 32 243
Pracownia RTG (parter) 41 32 312
ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY
Gabinet lekarski reumatologia 41 32 236
Oddziałowa 41 32 231
Punkt pielęgniarski 41 32 229
ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM
Gabinet lekarski 41 32 237
Oddziałowa 41 32 238
Ordynator 41 32 226
Punkt pielęgniarek 41 32 225
Sekretariat 41 32 239
Psycholog 41 32 228
Sala udarowa 41 32 249
DZIAŁ REHABILITACJI
Fizykoterapia 41 32 263
Kierownik działu rehabilitacji 41 32 256
Kinezeterapia 41 32 265
Parafinoterapia 41 32 266
ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY
Gabinet lekarski - ginekologia 41 32 217
Ordynator gineko - poloż. 41 32 218
Punkt pielęgniarek ginekologia 41 32 215
Punkt pielęgniarek oddz położ 41 32 220
Ordynator 41 32 233
TRAKT PORODOWY
Gabinet lekarski 41 32 223
Oddziałowa 41 32 224
Punkt pielęgniarski 41 32 222
ODDZIAŁ REHABILITACJI
Gabinet lekarski 41 32 388
Oddziałowa 41 32 389
Punkt pielęgniarski 41 32 390
ODDZIAŁ CHIRURGICZNY
Gabinet lekarski 41 32 202
Oddziałowa 41 32 204
Ordynator 41 32 203
Punkt pielęgniarski 41 32 201
ODDZIAŁ URAZOWO-ORTOPEDYCZNY
Gabinet lekarski 41 32 209
Oddziałowa 41 32 210
Ordynator 41 32 211
Punkt pielęgniarski 41 32 208
BLOK OPERACYJNY
Punkt pielęg. anestezjolog 41 32 207
Punkt pielęgniarski 41 32 206
ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY
Lek. dyż., terapia zajęciowa 41 32 360
Terapeutki 41 32 361
Statystyka 41 32 348
Punkt pielęgniarski 41 32 365
Gabinet lekarski 41 32 371
Gabinet psychologa 41 32 354
Izba przyjęć 41 32 350
Oddziałowa 41 32 364
Ordynator 41 32 358
Punkt pielęgniarski 41 32 363
ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIEŃ
Kier. ter. uzal. - psycholog 41 32 357
Ordynator 41 32 356
Punkt pielęgniarski terapia 41 32 355
Pobyt dzienny gab. zbiegowy 41 32 372
Pobyt dzienny gab. lekarski 41 32 373
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
Gabinet lekarski POZ 41 32 334
Rejestracja 41 32 318
Opieka nocna 41 32 303
PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA
Rejestracja - informacja 83 888 99 99
Alergologiczna i neurolog. II 41 32 328
Chirurgiczna 41 32 320
Chorób płuc 41 32 378
Dermatologiczna 41 32 323
Diabetologiczna endokrynolog 41 32 310
Ginekologiczna 41 32 325
Kardiologiczna 41 32 327
Laryngologiczna 41 32 324
Medycyny pracy 41 32 335
Neurologiczna 41 32 317
Okulistyczna 41 32 322
Ortopedyczna 41 32 316
Pracownia EEG 41 32 330
Pracownia Endoskopowa 41 32 216
Pracownia USG 41 32 331
Psychiatryczna - rejestracja 41 32 379
Psychiatryczna gab. lek. uzal. 41 32 376
Psychiatryczna gab. lekarski 41 32 374/7
Psychiatryczna gab. lekarski 41 32 351

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Znajdź nas

Pochmurno

-11°C

Radzyń Podlaski

Pochmurno

Wilgotność: 76%

Wiatr: 28.97 km/h

  • 24 Lut 2018

    Śnieg -5°C -11°C

  • 25 Lut 2018

    Pochmurno -8°C -13°C

Kto jest Online

Odwiedza nas 46 gości oraz 0 użytkowników.

 

 

 

 

03.jpg