telefon

SPIS TELEFONÓW

 ogloszenia

OGŁOSZENIA

 pacjent

DLA PACJENTA

 konkursy

KONKURSY

 oferta

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  przetargi

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wybrane Artykuły

Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, Oddział Rehabilitacji Dziennej

ilość łóżek: 28 Kontakt:gabinet lekarski: (83) 413 23 88 punkt pielęgniarski (83) 413 23 90 Kierownik Oddziału Dr n. med. Edyta Rumińska Z-ca Kierownika lek. med. Barbara Sak-Kaniewska   pozostali lekarze: lek. med. Krzysztof Mazur lek. med. Adam Oskędra lek. med. Marcin Płowaś lek. med. Łukasz Prokopczuk lek. med. Bogusław…

Czytaj więcej

Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Traktem Porodowym

ilość łóżek: 20 Kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 23 gabinet pielęgniarski -ginekologia (83) 413 22 15 gabinet pielęgniarski -trakt porodowy (83) 413 22 22   Kierownik Oddziału dr n. med. Janusz Goldiszewicz Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Krystyna Kamińska Pozostali lekarze: lek. med. Grzegorz Duszyński lek. med. Bogdan Popik…

Czytaj więcej

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym

ilość łóżek:36 Kontakt: gabinet lekarski I (83) 413 22 37 gabinet lekarski II (83) 413 22 54 punkt pielęgniarski (83) 413 22 25 Kierownik Oddziału lek. med. Alicja Korzeniewska Kierownik Pododdziału Udarowego dr n. med. Daniel Bzowski   pozostali lekarze lek. med. Łukasz Prokopczuk lek. med. Marcin Płowaś lek. med.…

Czytaj więcej

Oddział Chorób Wewnetrznych i Kardiologii z Pododdziałem Pulmonologicznym

ilość łóżek: 62 Kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 45 punkt pielęgniarski I (83) 413 22 44 punkt pielęgniarski II (83) 413 22 35 pracownia badań wysiłkowych (83) 413 22 55 Kierownik Oddziału lek. med. Dariusz Wojtuń Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Ewa Rumińska-Wołodko pozostali lekarze lek. med. Jarosław Warwas…

Czytaj więcej

Oddział Dziecięcy

Ilość łóżek: 15 Kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 53 punkt pielęgniarski (83) 413 22 50 Kierownik lek. med. Tomasz Jesionowski Z-ca kierownika lek. med. Leszek Zarobkiewicz Pozostały personel lekarski: lek. med. Kazimiera Zuzak lek. med. Małgorzata Świderska lek. med. Jadwiga Geresz-Szymecka lek. med. Magdalena Cienkusz lek. med. Dymitruk Anna…

Czytaj więcej

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

ilość łóżek: 15 Kontakt gabinet lekarski 83 413 22 09 punkt pielęgniarski 83 413 22 08 Kierownik dr n. med. Andrzej Kossakowski Z-ca Kierownika dr n. med. Robert Węgłowski lek. med. Andrzej Hałajko lek. med. Barbara Sak-Kaniewska lek. med. Janusz Rumiński lek. med. Andrzej Mierzwiński lek. med. Jaromir Jarosław Ognik…

Czytaj więcej

Oddział Chirurgiczny

ilość łóżek: 20 Kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 02 gabinet pielgniarski (83) 413 22 01 Kierownik Oddziału lek. med. Piotr Izdebski Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Andrzej Palejko pozostali lekrze lek. med. Jerzy Gleb lek. med. Mirosław Wójtowicz lek. med. Kinga Śluzek   p.o. Pielęgniarki Oddziałowej mgr Krystyna Chwalczuk…

Czytaj więcej

Oddział Reumatologiczny

Ilość łóżek: 14  Kontakt: Gabinet lekarski - 83 413 22 36 Punkt pielęgnarski - 83 413 22 29 Kierownik Oddziału lek. med. Roman Frankowski Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Krzysztof Mazur   p.o. Pielęgniarki Oddziałowej Marzanna Zielnik   Zakres usług  medycznych: Oddział Reumatologiczny mieści się na III piętrze budynku głównego…

Czytaj więcej

Oddział Terapii Uzależnień

INFORMACJE O ODDZIALE TERAPII UZALEŻNIEŃ SP ZOZ RADZYŃ PODLASKI             Oddział Terapii Uzależnień w Radzyniu Podlaskim dysponuje 28 łóżkami. Do Oddziału przyjmowane są osoby uzależnione- mężczyźni i kobiety powyżej 18 roku życia. Warunkiem przyjęcia na OTU jest rozmowa kwalifikacyjna, którą przeprowadza psycholog lub psychiatra (kierownik lub zastępca kierownika), na której…

Czytaj więcej

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Kierownik Oddziału: lek. med. Magdalena Nikoniuk Pozostali pracownicy: lek. med. Waldemar Zielnik mgr psycholog Danuta Wojtyczka mgr psycholog Katarzyna Stankiewicz mgr Elżbieta Juchnowicz - terapeuta zajęciowy pielęgniarka- Jolanta Karasiuk   Zakres usług medycznych: Celem oddziału jest rehabilitacja i terapia osób powyżej 18 roku życia cierpiących na zaburzenia psychiczne (schizofrenię, zaburzenia…

Czytaj więcej

Oddział Psychiatryczny

Kierownik Oddziału dr n. med. Jacek Gajewski pozostali lekrze dr n. med. Emilia Potembska lek. med. Jolanta Mazur lek. med. Monika Lekan lek. med. Magdalena Nikoniuk lek. med. Waldemar Zelnik p.o. Pielęgniarki Oddziałowej mgr Dorota Domańska Oddział Psychiatryczny zapewnia opiekę psychiatryczną mieszkańcom powiatu radzyńskiego i powiatów ościennych. W oddziale prowadzona…

Czytaj więcej

zip logo 530

Oddział Terapii Uzależnień

INFORMACJE O ODDZIALE TERAPII UZALEŻNIEŃ SP ZOZ RADZYŃ PODLASKI

            Oddział Terapii Uzależnień w Radzyniu Podlaskim dysponuje 28 łóżkami. Do Oddziału przyjmowane są osoby uzależnione- mężczyźni i kobiety powyżej 18 roku życia. Warunkiem przyjęcia na OTU jest rozmowa kwalifikacyjna, którą przeprowadza psycholog lub psychiatra (kierownik lub zastępca kierownika), na której dokonuje wstępnej diagnozy i oceny, kwalifikuje do terapii oraz ustala jej termin. Przyjęcia do oddziału są planowe i odbywają sie w każdą środę. Przyjmowane są wyłącznie osoby trzeźwe (badanie trzeźwości za pomocą testera) ze skierowaniem lekarskim. Osobną grupę stanowią osoby, przyjmowane na terapię na mocy postanowienia sądu o leczeniu, czasem doprowadzene przez funkcjonariuszy policji- w ustalonym uprzednio przez sąd terminie. Przyjęcia na oddział odbywają się na Izbie Przyjęć, tam też prowadzone jest przez lekarza oddziału, badanie stanu somatycznego i psychicznego pacjenta (diagnoza pacjenta, ocena stanu psychicznego i somatycznego). Następnie pacjent przechodzi na oddział, gdzie realizowane są dalsze procedury- wywiad epidemiologiczny pielęgniarski, historia pielęgnowania.

            Czas hospitalizacji w Oddziale Terapii Uzależnień wynosi 6 tygodni (podstawowy program psychoterapii uzależnienia); istnieje możliwość przedłużenia hospitalizacji o 1 tydzień- w szczególnych przypadkach. Leczenie uzależnienia prowadzone jest w oparciu o Osobisty Plan Terapii, dostosowany do zgłaszanych przez pacjenta probelemów, jego możliwości. Osobisty Plan Terapii konstruuje terapeuta. Prowadzona jest terapia grupowa i indywidualna, psychoedukacja, treningi umiejętnosci (Trening Asertywnych Zachowań Abstynenckich), zajęcia z zakresu duchowości. Pacjentowi przydziela się indywidualnego terapeutę. Prowadzone są obserwacje terapeutyczne.

Jednoski chorobowe, rozpoznawane w OTU to:

 • Zespół uzależnienia od alkoholu- F10.2;

Procedury stosowane to:

 • 94.11- diagnostyka uzależnienia od alkoholu;
 • 94.61- terapia zmierzajaca do zmiany zachowań w kierunku utrzymania abstynencji.

 

ZASOBY KADROWE (wykształcenie, doświadczenie zawodowe, realizowane szkolenia):

 • Lek. Med. Ewa Kowieska- Witkowska- Kierownik Oddziału; specjalista psychiatra; Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Praca w Poradni Zdrowia Psychicznego w Białej Podlaskiej i Radzyniu Podlaskim; praca w Oddziale Psychiatrycznym w Radzyniu Podl.  Lekarz Oddziału Terapii Uzależnień od 18 lat; staż pracy: 45 lat.
 • mgr Małgorzata Widyńska- zastępca kierownika Oddziału- mgr psychologii (UMCS Lublin); Ukończone: Studium Pomocy Psychologicznej, Studium Terapii Uzależnień w Warszawie; Asystentka w Studium Terapii Uzależnień; Od 2000 roku- Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień; biegły sądowy w przedmiocie uzależnienia od alkoholu; czteroletnia Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie (2011); liczne szkolenia, m.in. Specyfika pracy z kobietami uzależnionymi; proces grupowy; zaburzenia narcystyczne, leczenie zaburzeń typu borderline; przeniesienie i przeciwprzeniesienie w psychoterapii; nałogowe schematy zachowań, profiklaktyka samobójstw; zaburzenia depresyjne; MMPI 2 itd.; stale w superwizji klinicznej (mgr Sławomir Grab, mgr Tomasz Krupski). Doświadczenie zawodowe: 16,5 roku w Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Lubartowie, 5 lat w Oddziale Terapii Uzależnień w Radzyniu Podlaskim, 3 lata w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie, Poradnia Psychologiczna Gastromed Lublin od 2011 roku. Staż pracy: 22 lata.
 • mgr Renata Małgorzata Trojak- pielęgniarka oddzialowa; mgr pedagogiki (UMCS Lublin); pielegniarka dyplomowana; Studium Pomocy Psychologicznej, Studium Terapii Uzależnień w Broku; staż kliniczny, superwizje kliniczne; studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki; liczne kursy; staż pracy 29 lat, w tym w OTU: 20 lat.
 • Lek. Med. Waldemar Zielnik- specjalista psychiatra; Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień; ukończone: Studium Pomocy Psychologicznej, Studium Terapii Uzależnień w Warszawie, superwizje i staże; z-ca Dyrektora SP ZOZ.
 • mgr Jolanta Jędruchniewicz-mgr psychologii (UMCS Lublin), Studium Terapii Uzależnień w Broku, staż kliniczny, superwizje kliniczne- przygotowuje się do uzyskania Certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień; Pedagogiczne studia kwalifikacyjne; Studia podyplomowe- socjoterapia; oddziaływania korekcyjno- edukacyjne wobec sprawców przemocy wg programu Duluth; liczne szkolenia m.in.: dialog motywujący, terapia skoncentrowana na rozwiązaniach; zapbieganie samobójstwom i autodestrukcji wśród dzieci i młodzieży; Praca zawodowa od  2012 roku- w Dziennym Oddziale Rehabilitacji SP ZOZ w Lubartowie, od 2015 roku i nadal w Oddziale Terapii Uzależnień i w Poradni Terapii Uzależnień w Radzyniu Podlaskim;
 • mgr Małgorzata Stankiewicz- mgr psychologii (UMCS Lublin), Studium Terapii Uzależnień w Broku, staż kliniczny, superwizje kliniczne- przygotowuje się do uzyskania Certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień; Obecnie na urlopie macieżyńskim.
 • ks. mgr Andrzej Kieliszek- Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień; ukończone: Studium Pomocy Psychologicznej, Studium Terapii Uzależnień w Warszawie, superwizje i staże. Obecnie pracuje w OTU na umowę zlecenie. Prowadzi zajęcia z zakresu Duchowych Aspektów Zdrowienia.
 • Dorota Kamecka-pielęgniarka dyplomowana; Certyfikowany Instruktor Terapii Uzależnień. Studium Pomocy Psychologicznej, Studium Terapii Uzależnień w Warszawie, staż kliniczny, superwizja kliniczna. Liczne kursy i szkolenia m.in. : Praca z pacjentem trudnym i w oporze; Resuscytacja krążeniowo- oddechowa; staż pracy: 27 lat, w tym w OTU: 19 lat.
 • Agnieszka Lewczuk- pielegniarka dyplomowana; Certyfikowany Instruktor Terapii Uzależnień; Studium Pomocy Psychologicznej, Studium Terapii Uzależnień w Warszawie; Staż pracy: 24 lata, w tym w OTU: 20 lat.
 • Ewa Musiatowicz- pielegniarka, instruktor terapii uzależnień; obecnie na urlopoie wychowawczym.
 • Lic. Zofia Kozieł- licencjat pielęgniarstwa; kursy kwalifikacyjne: pielęgniarstwo zachowawcze; pielęgniarstwo środowiskowe; kurs specjalistyczny: szczepienia ochronne; staż pracy: 28 lat, w tym w OTU: 4 lata.
 • mgr Jolanta Karasiuk- mgr pielęgiarstwa. Kursy specjalistyczne: EKG,RKO, Leczenie ran, Badanie fizykalne, Edukator w cukrzycy; Kursy kwalifikacyjne: Pielęgniarstwo psychiatryczne; Pielęgniarstwo opieki długoterminowej; w trakcie: Specjalizacja psychiatryczna.
 • Halina Kazimieruk- pielęgniarka dyplomowana; kursy kwalifikacyjne: pielęgniarki środowiskowej, opieki nad chorym na cukrzycę, szczepień; z zakresu Procedury Niebieskiej Karty, przemocy w rodzinie. Staż pracy: 40 lat, w tym w OTU: 10 lat.
 • Tadeusz Zabielski- pielęgniarz dyplomowany; kursy: obsługi komputera; krwiodawstwo i krwiolecznictwo; Szkoła Ratowania Życia; Pielęgnowanie pacjenta psychiatrycznego chorego przewlekle. Praca w Oddziałach Psychiatrycznych i Oddziale Terapii Uzależnień. Staż pracy: 38 lat, w tym w OTU: 11 lat.
 • Wojciech Bogutyn- wykształcenie zawodowe; Studium Pomocy Psychologicznej dla nieprofesjonalistów (Program Rozwoju Osobistego) w Warszawie; instruktor terapii uzależnień; staż pracy w OTU: 20 lat.
 • mgr Magdalena Niewęglowska- stażystka- mgr psychologii (WSEI Lublin); w OTU od czerwca 2017 roku; szkolenia: studium pedagogiczne; dialog motywujący;

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Pochmurno

-2°C

Radzyń Podlaski

Pochmurno

Wilgotność: 91%

Wiatr: 8.05 km/h

 • 18 Gru 2018

  Pochmurno -1°C -6°C

 • 19 Gru 2018

  Pochmurno -3°C -7°C

Kto jest Online

Odwiedza nas 156 gości oraz 0 użytkowników.

 

 

 

 

03.jpg