telefon

SPIS TELEFONÓW

 ogloszenia

OGŁOSZENIA

 pacjent

DLA PACJENTA

 konkursy

KONKURSY

 oferta

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  przetargi

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wybrane Artykuły

Oddział Reumatologiczny

Ilość łóżek: 14  Kontakt: Gabinet lekarski - 83 413 22 36 Punkt pielęgnarski - 83 413 22 29 Kierownik Oddziału lek. med. Roman Frankowski Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Krzysztof Mazur   p.o. Pielęgniarki Oddziałowej Marzanna Zielnik   Zakres usług  medycznych: Oddział Reumatologiczny mieści się na III piętrze budynku głównego…

Czytaj więcej

Oddział Terapii Uzależnień

INFORMACJE O ODDZIALE TERAPII UZALEŻNIEŃ SP ZOZ RADZYŃ PODLASKI             Oddział Terapii Uzależnień w Radzyniu Podlaskim dysponuje 28 łóżkami. Do Oddziału przyjmowane są osoby uzależnione- mężczyźni i kobiety powyżej 18 roku życia. Warunkiem przyjęcia na OTU jest rozmowa kwalifikacyjna, którą przeprowadza psycholog lub psychiatra (kierownik lub zastępca kierownika), na której…

Czytaj więcej

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Kierownik Oddziału: lek. med. Magdalena Nikoniuk Pozostali pracownicy: lek. med. Waldemar Zielnik mgr psycholog Danuta Wojtyczka mgr psycholog Katarzyna Stankiewicz mgr Elżbieta Juchnowicz - terapeuta zajęciowy pielęgniarka- Jolanta Karasiuk   Zakres usług medycznych: Celem oddziału jest rehabilitacja i terapia osób powyżej 18 roku życia cierpiących na zaburzenia psychiczne (schizofrenię, zaburzenia…

Czytaj więcej

Oddział Psychiatryczny

Kierownik Oddziału dr n. med. Jacek Gajewski pozostali lekrze dr n. med. Emilia Potembska lek. med. Jolanta Mazur lek. med. Monika Lekan lek. med. Magdalena Nikoniuk lek. med. Waldemar Zelnik p.o. Pielęgniarki Oddziałowej mgr Dorota Domańska Oddział Psychiatryczny zapewnia opiekę psychiatryczną mieszkańcom powiatu radzyńskiego i powiatów ościennych. W oddziale prowadzona…

Czytaj więcej

Oddział Chirurgiczny

ilość łóżek: 20 Kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 02 gabinet pielgniarski (83) 413 22 01 Kierownik Oddziału lek. med. Mirosław Wójtowicz Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Jerzy Gleb pozostali lekrze lek. med. Andrzej Palejko lek. med. Piotr Izdebski p.o. Pielęgniarki Oddziałowej mgr Krystyna Chwalczuk   CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁU Oddział dysponuje…

Czytaj więcej

Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, Oddział Rehabilitacji Dziennej

ilość łóżek: 26 Kontakt:gabinet lekarski: (83) 413 23 88 punkt pielęgniarski (83) 413 23 90 Kierownik Oddziału Dr n. med. Edyta Rumińska Z-ca Kierownika lek. med. Barbara Sak-Kaniewska   pozostali lekarze: lek. med. Krzysztof Mazur lek. med. Adam Oskędra lek. med. Marcin Płowaś lek. med. Łukasz Prokopczuk lek. med. Bogusław…

Czytaj więcej

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym

ilość łóżek:36 Kontakt: gabinet lekarski I (83) 413 22 37 gabinet lekarski II (83) 413 22 54 punkt pielęgniarski (83) 413 22 25 Kierownik Oddziału lek. med. Alicja Korzeniewska Kierownik Pododdziału Udarowego dr n. med. Daniel Bzowski   pozostali lekarze lek. med. Łukasz Prokopczuk lek. med. Paweł Korzeniewski lek. med.…

Czytaj więcej

Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Traktem Porodowym

ilość łóżek: 20 Kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 23 gabinet pielęgniarski -ginekologia (83) 413 22 15 gabinet pielęgniarski -trakt porodowy (83) 413 22 22   Kierownik Oddziału dr n. med. Janusz Goldiszewicz Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Krystyna Kamińska Pozostali lekarze: lek. med. Grzegorz Duszyński lek. med. Bogdan Popik…

Czytaj więcej

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Ilość stanowisk: 7 Kontakt tel/fax. 083 413 23 05 Kierownik Oddziału: lek. med. Robert Świderski p.o. Pielęgniarki Oddziałowej mgr Agnieszka Muszyńska   Zakres usług medycznych: Szpitalny Oddział Ratunkowy realizuje następujące zadania: - udziela świadczeń zdrowotnych polegających na wstępnej diagnostyce i leczeniu w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób będących…

Czytaj więcej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

ilość łóżek:6 kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 13 punkt pielęgniarski (83) 413 22 12 Kierownik Oddziału lek. med. Lidia Wójtowicz Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Anna Duszyńska   Pozostali lekarze lek. med. Halina Starzyńska lek. med. Elżbieta Bernat-Oleksińska   p.o. Pielęgniarki Oddziałowej mgr Agnieszka Pastuszka   CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁU: Lokalizacja…

Czytaj więcej

Oddział Chorób Wewnetrznych i Kardiologii z Pododdziałem Pulmonologicznym

ilość łóżek: 62 Kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 45 punkt pielęgniarski I (83) 413 22 44 punkt pielęgniarski II (83) 413 22 35 pracownia badań wysiłkowych (83) 413 22 55 Kierownik Oddziału lek. med. Dariusz Wojtuń Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Ewa Rumińska-Wołodko pozostali lekarze lek. med. Jarosław Warwas…

Czytaj więcej

zip logo 530

Dział diagnostyki laboratoryjnej i bakteriologicznej

DZIAŁ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I BAKTERIOLOGICZNEJ 

Jest działem diagnostyki medycznej zajmującym się wykonywaniem badań laboratoryjnych mających na celu określenie właściwości fizycznych i składu:   płynów ustrojowych, wydzielin, wydalin i tkanek. Celem powyższych badań jest uzyskanie informacji potrzebnych do: zapobiegania i rozpoznawania chorób, udzielania niezbędnych informacji dotyczących podjęcia właściwego leczenia, kontroli przebiegu leczenia i orzekania o stanie pacjentów.

Badania laboratoryjne wykonywane są na zlecenie lekarzy zatrudnionych w SP ZOZ jak i pozostałych sprawujących opiekę medyczną nad osobami zamieszkującymi rejon Powiatu Radzyń Podlaski.

Dział Diagnostyki Laboratoryjnej zatrudnia 24 osoby.

Kierownikiem Działu Diagnostyki Laboratoryjnej jest:
mgr Bożena Welk - specjalista l °  z analityki klinicznej  (w trakcie spec. II °)

Pozostały personel to:

6 osób z tytułem mgr   (w tym 4 osoby ze specjalizacją l ° z analityki klinicznej)
15 osób z tytułem technik analityki medycznej
2 osoby z tytułem technik chemii.

Dział Diagnostyki Laboratoryjnej jest integralną częścią SP ZOZ   i zajmuje pomieszczenia w łączniku na 1-wszym piętrze budynku szpitala.

 

W skład Działu Diagnostyki Laboratoryjnej wchodzą:
Pracownia analityki ogólnej - wykonywane w niej badania to:

- pełna analiza moczu

- analiza płynów z jam ciała

- badanie kału w kierunku: pasożytów, krwi utajonej, stopnia strawienia

- określanie stopnia czystości pochwy

- białko BENSE-JONESA

- liczba Addisa

- próba Sułkowicza

Pracownia analityki ogólnej wyposażona jest w:
- 2 mikroskopy
- polarymetr

- 2 wirówki laboratoryjne
- Spekol 11

Pracownia biochemiczna - wykonywane w niej badania to:

- profil lipidowy

- profil wątrobowy

- profil nerkowy

- enzymy

- pierwiastki

- glukoza

- płyn mózgowo-rdzeniowy

Pracownia bochemiczna wyposażona jest w:
- automat biochemiczny   EXPRESS PLUS 560
- spektrofotometry   HUMALYZER815,
- Spekol 1 1 ,
- wirówka laboratoryjna.

Pracownia równowagi kwas.-zasad. , elektrolitów i badań  lateksowych - wykonywane w niej badania to:

- gazometria

- sód, potas

- lit

- ASO

- latex RF

- Odcz.Waalera-Rosego

- białko CRP

- latex MZ

Pracownia   równowagi kwas.-zasad. i elektrolitów wyposażona jest w:

- 2 fotometry płomieniowe CORNING 480

- aparat do rkz CORNING 248

- aparat do rkz i elektrolitów - AVL OMNI 4

Pracownia immunologiczna - wykonywane w niej badania to:

- HBs Ag

- HBe

- WR

- IgE

- hCG

- prolaktyna

- PSA

- hemoglobina glikozylowana

- hormony tarczycy         ( możliwość rozszerzenia o hormony płciowe )

Pracownia   immunologiczna wyposażona jest w:
- ELEXYS 2010

- IMX firmy ABBOTT

Pracownia hematologii - wykonywane w niej badania to:

- OB

- morfologia z histogramami

- płytki krwi

- leukocytoza ( +rozmaz )

- bezwzględna liczba eozynofili

- komórki LE   plazmocyty

- oporność osmotyczna

- retikulocyty

- fibrynogen

- układ krzepnięcia

( możliwość rozszerzenia o oznaczanie czasu trombinowego i a D-dimerów )

Pracownia   hematologii wyposażona jest w:

- analizator hematologiczny 16- parametrowy SWELAB z możliwością oznaczania eozynofili ilościowo

- koagulometr COAG - AMATE - XM

- 3 mikroskopy

Pracownia badań cytologicznych - wykonuje się w niej barwienie i odczytywanie preparatów ginekologicznych.
Pracownia    wyposażona jest w:
- mikroskop

- zestaw do barwienia

Pracownia badań serologicznych - wykonywane w niej badania to:

- oznaczenie grupy krwi i Rh

- oznaczenie grup układu ABO

- oznaczenie antygenu D z układu Rh

- przegląd, bad. w kier. wykrycia alloprzeciwciał odpornościowych

- próba zgodności

- badania w kierunku konfliktu serologicznego

- kwalifikacja do immunoglobuliny anty D

- określenie miana przeciwciał odpornościowych

- badanie w kierunku autoprzeciwciał

- odcz. Coombsa

Pracownia badań serologicznych wyposażona jest w:

- wirówka medyczno-laboratoryjna

- łaźnia wodna LW102

- cieplarka wodno-elektr. Typ CWE-2
- suszarka

Dział Diagnostyki Laboratoryjnej czynny jest całą dobę. Praca odbywa się w systemie zmianowym. Badania ambulatoryjne pobierane są w dni powszednie w godz. 7:00- 9:00

Dział Diagnostyki Laboratoryjnej ustalił listę badań wykonywanych w dniach i godzinach zasadniczej pracy laboratorium oraz listę badań dostępnych całą dobę.

Dział Diagnostyki Bakteriologicznej zatrudnia 3 osoby.

Kierownikiem Działu jest mgr Bożena Góralska - l ° specjalizacji z mikrobiologii.
Pozostały personel to: 2 osoby - z tytułem technik analityki medycznej.

Dział Diagnostyki Bakteriologicznej zajmuje pomieszczenia na 1-wszym piętrze skrzydła wschodniego budynku szpitala psychiatrycznego. Laboratorium jest czynne w dni robocze w godz: 7:30-15:00, w wolne od pracy pełni dyżur w godz: 7:00-11:00 tel. 83/ 413 23 66.

Badania bakteriologiczne wykonywane są na zlecenie lekarzy zatrudnionych w szpitalu, poradniach specjalistycznych, lekarzy rodzinnych i w gabinetach prywatnych.  

Laboratorium od 1999 r. bierze udział w sprawdzianach wiarygodności badań mikrobiologicznych POLMIKRO uzyskując bardzo dobre wyniki potwierdzone odpowiednimi certyfikatami.

 

LISTA WYKONYWANYCH BADAŃ W DZIALE DIAGNOSTYKIBAKTERIOLOGICZNEJ

1.   Posiew ogólny moczu.
2.   Posiew wymazu z gardła, nosa, bronchoaspiratu, plwociny, ucha, zatoki, materiał ze skóry i rany, płyny z jam ciała, z     pochwy.
3.   Posiew krwi.
4.   Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego.
5.   Posiew ogólny kału.
6.   Posiew kału w kierunku SS.
7.   Posiew z pochwy i odbytu w kier. GBS.
8.   Posiew z pochwy i cewki w kier. GNC i TV.
9.   Rotawirusy i Adenowirusy w kale
10. Norowirusy w kale
11. Clostridium difficlie w kale (antygen + toksyny)
12. Legionella pneumophila  z moczu
13. Oznaczanie lekowrażliwości i mechanizmów oporności bakterii.
14. Identyfikacja wyhodowanych bakterii .
15. Wykonanie preparatu bezpośredniego (z zeskrobin skóry) w kier. grzybów.
16. Posiew drożdży.
17. Posiew w kier. bakterii beztlenowych.
18. Badanie mikrobiologicznej czystości powietrza.
19. Badanie mikrobiologicznej czystości powierzchniPosiew ogólny moczu.  

 

 

Cennik usług laboratoryjnych

 

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Znajdź nas

Pochmurno

26°C

Radzyń Podlaski

Pochmurno

Wilgotność: 42%

Wiatr: 17.70 km/h

  • 18 Wrz 2018

    Pochmurno 25°C 8°C

  • 19 Wrz 2018

    Częściowo Pochmurnie 26°C 12°C

Kto jest Online

Odwiedza nas 87 gości oraz 0 użytkowników.

 

 

 

 

01.jpg