logokolory vectorized

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Radzyniu Podlaskim.

21-300 Radzyń Podlaski, ul. Wisznicka 111

Sekretariat

tel. (83) 413-22-67 fax. (83) 413-22-00 e-mail: sekretariat@spzozrp.pl

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych  83 888-99-99

Rejestracja do Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej 83 413-23-18 

Dyrekcja SPZOZ w Radzyniu Podlaskim:

mgr inż. Marek Zawada  - Dyrektor SPZOZ w Radzyniu Podlaskim

lek.med. Waldemar Zielnik - p.o. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

mgr Wiesława Bystrzycka - Główna Księgowa

mgr Grażyna Kondraszuk - Pielęgniarka Naczelna

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
Zdrowie i życie człowieka jest naszą największą troską
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
Zdrowie i życie człowieka jest naszą największą troską
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
Zdrowie i życie człowieka jest naszą największą troską
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
Zdrowie i życie człowieka jest naszą największą troską
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
Zdrowie i życie człowieka jest naszą największą troską

  telefon

SPIS TELEFONÓW

 ogloszenia

OGŁOSZENIA

 pacjent

DLA PACJENTA

 konkursy

KONKURSY

 oferta

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  przetargi

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wybrane Artykuły

Oddział Detoksykacji

INFORMACJE DOTYCZĄCE ODDZIAŁU DETOKSYKACJI ALKOHOLOWEJ   I. Wykaz jednostek chorobowych z przewidywanym średnim czasem hospitalizacji: 1. Hospitalizacja ok. 10dni: - alkoholowy zespół abstynencyjny, - zespół abstynencyjny z majaczeniem alkoholowym, - zespół abstynencyjny od kilku substancji psychoaktywnych oprócz alkoholu, - zespół abstynencyjny z majaczeniem w przebiegu uzależnienia od kilku substancji psychoaktywnych…

Czytaj więcej

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym

ilość łóżek:36 Kontakt: gabinet lekarski I (83) 413 22 37 gabinet lekarski II (83) 413 22 54 punkt pielęgniarski (83) 413 22 25 Kierownik Oddziału lek. med. Alicja Korzeniewska Kierownik Pododdziału Udarowego dr n. med. Daniel Bzowski st. asystenci lek. med. Łukasz Prokopczuk lek. med. Paweł Korzeniewski lek. med. Marcin…

Czytaj więcej

Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, Oddział Rehabilitacji Dziennej

ilość łóżek: 26 Kontakt:gabinet lekarski: (83) 413 23 88 punkt pielęgniarski (83) 413 23 90 Kierownik Oddziału Dr n. med. Edyta Rumińska Z-ca Kierownika lek. med. Barbara Sak-Kaniewska St. asystenci lek. med. Krzysztof Mazur lek. med. Adam Oskędra lek. med. Marcin Płowaś lek. med. Łukasz Prokopczuk lek. med. Bogusław Skiepko…

Czytaj więcej

Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Traktem Porodowym

ilość łóżek: 20 Kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 23 gabinet pielęgniarski -ginekologia (83) 413 22 15 gabinet pielęgniarski -trakt porodowy (83) 413 22 22   Kierownik Oddziału dr n. med. Janusz Goldiszewicz Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Krystyna Kamińska St. asystenci: lek. med. Grzegorz Duszyński lek. med. Bogdan Popik…

Czytaj więcej

Oddział Chorób Wewnetrznych i Kardiologii z Pododdziałem Pulmonologicznym

ilość łóżek: 62 Kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 45 punkt pielęgniarski I (83) 413 22 44 punkt pielęgniarski II (83) 413 22 35 pracownia badań wysiłkowych (83) 413 22 55 Kierownik Oddziału lek. med. Dariusz Wojtuń Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Ewa Rumińska-Wołodko St. Asystenci lek. med. Jarosław Warwas…

Czytaj więcej

Oddział Terapii Uzależnień

Zakres usług medycznych: 1. Dla kogo jest miejsce w oddziale ? Oddział może przyjąć do 23 pacjentów w ramach kontraktu z NFZ. Mogą się tu leczyć osoby uzależnione od alkoholu. W procesie leczenia mogą uzyskać pomoc, aby trwale utrzymywać abstynencję i zmienić swoje dotychczasowe funkcjonowanie. Przyjmowani są pacjenci: dobrowolnie zgłaszający…

Czytaj więcej

Oddział Psychiatryczny

Oddział Psychiatryczny zapewnia opiekę psychiatryczną mieszkańcom powiatu radzyńskiego i powiatów ościennych. W oddziale prowadzona jest diagnostyka i leczenie następujących chorób i zaburzeń psychicznych: - zaburzenia psychiczne z kręgu schizofrenii, zaburzeń urojeniowych i schizoafektywnych - zaburzenia afektywne - zaburzenia na podłożu organicznego uszkodzenia mózgu - zaburzenia psychiczne u osób w podeszłym…

Czytaj więcej

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Zakres usług medycznych: Celem oddziału jest rehabilitacja i terapia osób powyżej 18 roku życia cierpiących na zaburzenia psychiczne (schizofrenię, zaburzenia schizotypowe, zaburzenia schizoafektywne, zaburzenia urojeniowe, zaburzenia afektywne, zaburzenia nerwicowe). Przy przyjęciu do oddziału wymagane jest ważne skierowanie do szpitala psychiatrycznego i dowód ubezpieczenia. Oddział jest koedukacyjny, zajęcia odbywają się od…

Czytaj więcej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

ilość łóżek:6 kontakt:gabinet lekarski (83) 413 22 13punkt pielęgniarski (83) 413 22 12 Kierownik Oddziałulek. med. Elżbieta Bernat-Oleksińska Z-ca Kierownika Oddziałulek. med. Lidia Wójtowicz St.asystentlek. med. Anna DuszyńskaAsystentlek. med. Halina Starzyńska p.o. Pielęgniarki Oddziałowejmgr Agnieszka Pastuszka CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁU: Lokalizacja – parter budynku głównego szpitala Odzdiał wyposażony jest w 6 stanowisk…

Czytaj więcej

Oddział Reumatologiczny

Ilość łóżek: 14 Kontakt: Gabinet lekarski - 81 413 22 36Punkt pielęgnarski - 81 413 22 29 Kierownik Oddziału lek. med. Roman Frankowski Z-ca Kierownika Oddziałulek. med. Krzysztof Mazur Pozostały personel lekarski:Starszy Asystent - lek. med. Teresa Małecka-MasalskaMłodszy Asystent-Rezydent - lek. med. Piotr Wysiński p.o. Pielęgniarki OddziałowejMarzanna Zielnik Zakres usług…

Czytaj więcej

Oddział Dziecięcy

Ilość łóżek: 15 Kontakt:gabinet lekarski (83) 413 22 53punkt pielęgniarski (83) 413 22 50 Ordynatorlek. med. Tomasz Jesionowski Z-ca ordynatoralek. med. Leszek Zarobkiewicz Pozostały personel lekarski:Starszy Asystent - lek. med. Kazimiera ZuzakStarszy Asystent - lek. med. Małgorzata Świderska Starszy Asystent - lek. med. Ewa KotStarszy Asystent - lek. med. Jadwiga…

Czytaj więcej

zip logo 530

Szpitalny Oddział Ratunkowy - Regulamin

REGULAMIN SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO


w SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. Nr 237 poz. 1420)

 

Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym znajduje się również punkt przyjęć planowych do oddziałów szpitalnych.

 

Postępowanie w przypadku zgłoszenia się pacjenta bez skierowania.

 

 •  W przypadku zgłoszenia się pacjenta bez skierowania z powodu nagłego zachorowania, zatrucia lub urazu oraz pacjenci przywiezieni przez Zespół Ratownictwa Medycznego są rejestrowani w systemie na podstawie danych osobowych oraz następuje ocena stanu i zgłaszanych dolegliwości przez lekarza lub pielęgniarkę /triage/ odpowiedzialnych za segregację pacjentów ze względu na stopień zagrożenia dla zdrowia i życia.
 •  O kolejności przyjęcia  pacjenta przez lekarza nie decyduje czas rejestracji lub godzina przybycia na oddział natomiast przyznany priorytet podczas segregacji.

 


Postępowanie w przypadku zgłoszenia się pacjenta ze skierowaniem.

 

 •  W przypadku posiadania skierowania do szpitala pacjent zgłaszając się do punktu przyjęć w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym powinien posiadać:

 - skierowanie na dany oddział
 - dokument tożsamości – dowód osobisty, paszport
 - wyniki badań diagnostycznych i dokumentacja z dotychczasowego leczenia .
 - piżamę, kapcie, ręcznik, przybory osobiste.

 •  Pielęgniarka lub sekretarka medyczna pracująca w punkcie przyjęć powiadamia lekarza dyżurnego danego oddziału o zgłoszeniu się pacjenta. O przyjęciu i trybie przyjęcia decyduje lekarz danego oddziału.
 •  Pacjenci ze skierowaniem wystawionym przez lekarza Zespołu Ratownictwa Medycznego przyjmowani są w pierwszej kolejności.
 •  Po dokonaniu formalności w punkcie przyjęć pacjent jest skierowany na właściwy oddział.
 •  Ubrania wierzchnie pacjenta na czas pobytu w oddziale szpitalnym zostają zabrane przez rodzinę lub oddane do Depozytu szpitalnego.

 

Uwagi ogólne:

 •  Pacjent przebywający w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym nie otrzymuje posiłków /wyjątek stanowią pacjenci chorzy na cukrzycę oraz na specjalne zlecenie lekarza SOR/
 •  Personel oddziału  nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i kosztowności pozostawione w ubraniu lub w poczekalni.
 •  Każdy przypadek przejawu agresji wobec personelu medycznego ze strony pacjenta lub osób odwiedzających podlega zgłoszeniu Policji.


Karta Praw Pacjenta znajduje się na tablicy informacyjnej oraz w punkcie przyjęć w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

        

        Obowiązki pacjenta przebywającego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym:

 • przestrzegać zaleceń lekarskich i pielęgniarskich związanych z procesem leczenia,
 •  nie opuszczać oddziału a w przypadku konieczności opuszczenia oddziału, zobowiązani są
 •  do informowania o tym fakcie personel medyczny,
 •  wzajemnie szanować swoją godność, intymność, przekonania i zasady moralne,
 •  nie szkodzić innym pacjentom,
 •  pacjent jest odpowiedzialny za rzeczy szpitalne oddane mu do użytku na czas pobytu wszpitalu,
 •  nie korzystać z telefonu komórkowego w trakcie badania oraz w pomieszczeniachobserwacyjnych oddziału,
 •  zachowywać się kulturalnie,
 •  pacjent jest współodpowiedzialny za zachowanie odwiedzających osób,

           

          Pacjentowi  nie wolno na terenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego:

 •  wnosić ani spożywać napojów alkoholowych i stosować środków odurzających,
 •  palić tytoniu,
 •  niszczyć i zanieczyszczać pomieszczeń szpitalnych,
 •  przyjmować leków ani poddawać się jakimkolwiek zabiegom bez zlecenia lekarza leczącego
 •  spożywać ani podawać do spożycia innym pacjentom żywności i napojów bez zgody lekarza leczącego bądź pielęgniarki,
 •  żądać od personelu oddziału usług osobistych, nie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
 •  siadać na łóżkach innych chorych,
 •  korzystać z własnego urządzenia elektrycznego i ładować telefonów komórkowych,

 

        Lekarz ma prawo wypisać pacjenta z Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, jeżeli:

 •  pacjent nie wymaga dalszej diagnostyki i leczenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
 •  na żądanie osoby przebywającej w szpitalu lub jej przedstawiciela prawnego, po podpisaniu stosownego oświadczenia,
 •  gdy pacjent leżący w szpitalu w sposób rażący narusza regulamin oddziału, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia innych osób,

 

Radzyń Podlaski, dnia  25 kwietnia 2013r.

 

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Znajdź nas

Pochmurno

-6°C

Radzyń Podlaski

Pochmurno

Wilgotność: 78%

Wiatr: 22.53 km/h

 • 23 Sty 2018

  Pochmurno -2°C -6°C

 • 24 Sty 2018

  Pochmurno 2°C -4°C

Kto jest Online

Odwiedza nas 79 gości oraz 0 użytkowników.

 

 

 

 

03.jpg