logokolory vectorized  

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Radzyniu Podlaskim.

21-300 Radzyń Podlaski, ul. Wisznicka 111

Sekretariat

tel. (83) 413-22-67 fax. (83) 413-22-00 e-mail: sekretariat@spzozrp.pl

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych  83 888-99-99

Rejestracja do Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej 83 413-23-18 

Dyrekcja SPZOZ w Radzyniu Podlaskim:

mgr inż. Marek Zawada  - Dyrektor SPZOZ w Radzyniu Podlaskim

lek.med. Waldemar Zielnik - p.o. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

mgr Wiesława Bystrzycka - Główna Księgowa

mgr Grażyna Kondraszuk - Pielęgniarka Naczelna

  telefon

SPIS TELEFONÓW

 ogloszenia

OGŁOSZENIA

 pacjent

DLA PACJENTA

 konkursy

KONKURSY

 oferta

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  przetargi

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wybrane Artykuły

Oddział Reumatologiczny

Ilość łóżek: 14  Kontakt: Gabinet lekarski - 83 413 22 36 Punkt pielęgnarski - 83 413 22 29 Kierownik Oddziału lek. med. Roman Frankowski Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Krzysztof Mazur   p.o. Pielęgniarki Oddziałowej Marzanna Zielnik   Zakres usług  medycznych: Oddział Reumatologiczny mieści się na III piętrze budynku głównego…

Czytaj więcej

Oddział Terapii Uzależnień

INFORMACJE O ODDZIALE TERAPII UZALEŻNIEŃ SP ZOZ RADZYŃ PODLASKI             Oddział Terapii Uzależnień w Radzyniu Podlaskim dysponuje 28 łóżkami. Do Oddziału przyjmowane są osoby uzależnione- mężczyźni i kobiety powyżej 18 roku życia. Warunkiem przyjęcia na OTU jest rozmowa kwalifikacyjna, którą przeprowadza psycholog lub psychiatra (kierownik lub zastępca kierownika), na której…

Czytaj więcej

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Kierownik Oddziału: lek. med. Magdalena Nikoniuk Pozostali pracownicy: lek. med. Waldemar Zielnik mgr psycholog Danuta Wojtyczka mgr psycholog Katarzyna Stankiewicz mgr Elżbieta Juchnowicz - terapeuta zajęciowy pielęgniarka- Jolanta Karasiuk   Zakres usług medycznych: Celem oddziału jest rehabilitacja i terapia osób powyżej 18 roku życia cierpiących na zaburzenia psychiczne (schizofrenię, zaburzenia…

Czytaj więcej

Oddział Psychiatryczny

Kierownik Oddziału dr n. med. Jacek Gajewski pozostali lekrze dr n. med. Emilia Potembska lek. med. Jolanta Mazur lek. med. Monika Lekan lek. med. Magdalena Nikoniuk lek. med. Waldemar Zelnik p.o. Pielęgniarki Oddziałowej mgr Dorota Domańska Oddział Psychiatryczny zapewnia opiekę psychiatryczną mieszkańcom powiatu radzyńskiego i powiatów ościennych. W oddziale prowadzona…

Czytaj więcej

Oddział Chirurgiczny

ilość łóżek: 20 Kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 02 gabinet pielgniarski (83) 413 22 01 Kierownik Oddziału lek. med. Mirosław Wójtowicz Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Jerzy Gleb pozostali lekrze lek. med. Andrzej Palejko lek. med. Piotr Izdebski p.o. Pielęgniarki Oddziałowej mgr Krystyna Chwalczuk   CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁU Oddział dysponuje…

Czytaj więcej

Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, Oddział Rehabilitacji Dziennej

ilość łóżek: 26 Kontakt:gabinet lekarski: (83) 413 23 88 punkt pielęgniarski (83) 413 23 90 Kierownik Oddziału Dr n. med. Edyta Rumińska Z-ca Kierownika lek. med. Barbara Sak-Kaniewska   pozostali lekarze: lek. med. Krzysztof Mazur lek. med. Adam Oskędra lek. med. Marcin Płowaś lek. med. Łukasz Prokopczuk lek. med. Bogusław…

Czytaj więcej

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym

ilość łóżek:36 Kontakt: gabinet lekarski I (83) 413 22 37 gabinet lekarski II (83) 413 22 54 punkt pielęgniarski (83) 413 22 25 Kierownik Oddziału lek. med. Alicja Korzeniewska Kierownik Pododdziału Udarowego dr n. med. Daniel Bzowski   pozostali lekarze lek. med. Łukasz Prokopczuk lek. med. Paweł Korzeniewski lek. med.…

Czytaj więcej

Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Traktem Porodowym

ilość łóżek: 20 Kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 23 gabinet pielęgniarski -ginekologia (83) 413 22 15 gabinet pielęgniarski -trakt porodowy (83) 413 22 22   Kierownik Oddziału dr n. med. Janusz Goldiszewicz Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Krystyna Kamińska Pozostali lekarze: lek. med. Grzegorz Duszyński lek. med. Bogdan Popik…

Czytaj więcej

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Ilość stanowisk: 7 Kontakt tel/fax. 083 413 23 05 Kierownik Oddziału: lek. med. Robert Świderski p.o. Pielęgniarki Oddziałowej mgr Agnieszka Muszyńska   Zakres usług medycznych: Szpitalny Oddział Ratunkowy realizuje następujące zadania: - udziela świadczeń zdrowotnych polegających na wstępnej diagnostyce i leczeniu w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób będących…

Czytaj więcej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

ilość łóżek:6 kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 13 punkt pielęgniarski (83) 413 22 12 Kierownik Oddziału lek. med. Lidia Wójtowicz Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Anna Duszyńska   Pozostali lekarze lek. med. Halina Starzyńska lek. med. Elżbieta Bernat-Oleksińska   p.o. Pielęgniarki Oddziałowej mgr Agnieszka Pastuszka   CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁU: Lokalizacja…

Czytaj więcej

Oddział Chorób Wewnetrznych i Kardiologii z Pododdziałem Pulmonologicznym

ilość łóżek: 62 Kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 45 punkt pielęgniarski I (83) 413 22 44 punkt pielęgniarski II (83) 413 22 35 pracownia badań wysiłkowych (83) 413 22 55 Kierownik Oddziału lek. med. Dariusz Wojtuń Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Ewa Rumińska-Wołodko pozostali lekarze lek. med. Jarosław Warwas…

Czytaj więcej

zip logo 530

Szpitalny Oddział Ratunkowy - Regulamin

REGULAMIN SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO


w SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. Nr 237 poz. 1420)

 

Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym znajduje się również punkt przyjęć planowych do oddziałów szpitalnych.

 

Postępowanie w przypadku zgłoszenia się pacjenta bez skierowania.

 

 •  W przypadku zgłoszenia się pacjenta bez skierowania z powodu nagłego zachorowania, zatrucia lub urazu oraz pacjenci przywiezieni przez Zespół Ratownictwa Medycznego są rejestrowani w systemie na podstawie danych osobowych oraz następuje ocena stanu i zgłaszanych dolegliwości przez lekarza lub pielęgniarkę /triage/ odpowiedzialnych za segregację pacjentów ze względu na stopień zagrożenia dla zdrowia i życia.
 •  O kolejności przyjęcia  pacjenta przez lekarza nie decyduje czas rejestracji lub godzina przybycia na oddział natomiast przyznany priorytet podczas segregacji.

 


Postępowanie w przypadku zgłoszenia się pacjenta ze skierowaniem.

 

 •  W przypadku posiadania skierowania do szpitala pacjent zgłaszając się do punktu przyjęć w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym powinien posiadać:

 - skierowanie na dany oddział
 - dokument tożsamości – dowód osobisty, paszport
 - wyniki badań diagnostycznych i dokumentacja z dotychczasowego leczenia .
 - piżamę, kapcie, ręcznik, przybory osobiste.

 •  Pielęgniarka lub sekretarka medyczna pracująca w punkcie przyjęć powiadamia lekarza dyżurnego danego oddziału o zgłoszeniu się pacjenta. O przyjęciu i trybie przyjęcia decyduje lekarz danego oddziału.
 •  Pacjenci ze skierowaniem wystawionym przez lekarza Zespołu Ratownictwa Medycznego przyjmowani są w pierwszej kolejności.
 •  Po dokonaniu formalności w punkcie przyjęć pacjent jest skierowany na właściwy oddział.
 •  Ubrania wierzchnie pacjenta na czas pobytu w oddziale szpitalnym zostają zabrane przez rodzinę lub oddane do Depozytu szpitalnego.

 

Uwagi ogólne:

 •  Pacjent przebywający w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym nie otrzymuje posiłków /wyjątek stanowią pacjenci chorzy na cukrzycę oraz na specjalne zlecenie lekarza SOR/
 •  Personel oddziału  nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i kosztowności pozostawione w ubraniu lub w poczekalni.
 •  Każdy przypadek przejawu agresji wobec personelu medycznego ze strony pacjenta lub osób odwiedzających podlega zgłoszeniu Policji.


Karta Praw Pacjenta znajduje się na tablicy informacyjnej oraz w punkcie przyjęć w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

        

        Obowiązki pacjenta przebywającego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym:

 • przestrzegać zaleceń lekarskich i pielęgniarskich związanych z procesem leczenia,
 •  nie opuszczać oddziału a w przypadku konieczności opuszczenia oddziału, zobowiązani są
 •  do informowania o tym fakcie personel medyczny,
 •  wzajemnie szanować swoją godność, intymność, przekonania i zasady moralne,
 •  nie szkodzić innym pacjentom,
 •  pacjent jest odpowiedzialny za rzeczy szpitalne oddane mu do użytku na czas pobytu wszpitalu,
 •  nie korzystać z telefonu komórkowego w trakcie badania oraz w pomieszczeniachobserwacyjnych oddziału,
 •  zachowywać się kulturalnie,
 •  pacjent jest współodpowiedzialny za zachowanie odwiedzających osób,

           

          Pacjentowi  nie wolno na terenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego:

 •  wnosić ani spożywać napojów alkoholowych i stosować środków odurzających,
 •  palić tytoniu,
 •  niszczyć i zanieczyszczać pomieszczeń szpitalnych,
 •  przyjmować leków ani poddawać się jakimkolwiek zabiegom bez zlecenia lekarza leczącego
 •  spożywać ani podawać do spożycia innym pacjentom żywności i napojów bez zgody lekarza leczącego bądź pielęgniarki,
 •  żądać od personelu oddziału usług osobistych, nie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
 •  siadać na łóżkach innych chorych,
 •  korzystać z własnego urządzenia elektrycznego i ładować telefonów komórkowych,

 

        Lekarz ma prawo wypisać pacjenta z Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, jeżeli:

 •  pacjent nie wymaga dalszej diagnostyki i leczenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
 •  na żądanie osoby przebywającej w szpitalu lub jej przedstawiciela prawnego, po podpisaniu stosownego oświadczenia,
 •  gdy pacjent leżący w szpitalu w sposób rażący narusza regulamin oddziału, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia innych osób,

 

Radzyń Podlaski, dnia  25 kwietnia 2013r.

 

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Znajdź nas

Pochmurno

24°C

Radzyń Podlaski

Pochmurno

Wilgotność: 56%

Wiatr: 17.70 km/h

 • 18 Wrz 2018

  Pochmurno 25°C 8°C

 • 19 Wrz 2018

  Częściowo Pochmurnie 26°C 12°C

Kto jest Online

Odwiedza nas 100 gości oraz 0 użytkowników.

 

 

 

 

03.jpg