logokolory vectorized

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Radzyniu Podlaskim.

21-300 Radzyń Podlaski, ul. Wisznicka 111

Sekretariat

tel. (83) 413-22-67 fax. (83) 413-22-00 e-mail: sekretariat@spzozrp.pl

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych  83 888-99-99

Rejestracja do Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej 83 413-23-18 

Dyrekcja SPZOZ w Radzyniu Podlaskim:

mgr inż. Marek Zawada  - Dyrektor SPZOZ w Radzyniu Podlaskim

lek.med. Waldemar Zielnik - p.o. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

mgr Wiesława Bystrzycka - Główna Księgowa

mgr Grażyna Kondraszuk - Pielęgniarka Naczelna

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
Zdrowie i życie człowieka jest naszą największą troską
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
Zdrowie i życie człowieka jest naszą największą troską
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
Zdrowie i życie człowieka jest naszą największą troską
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
Zdrowie i życie człowieka jest naszą największą troską
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
Zdrowie i życie człowieka jest naszą największą troską

  telefon

SPIS TELEFONÓW

 ogloszenia

OGŁOSZENIA

 pacjent

DLA PACJENTA

 konkursy

KONKURSY

 oferta

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  przetargi

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wybrane Artykuły

Oddział Detoksykacji

INFORMACJE DOTYCZĄCE ODDZIAŁU DETOKSYKACJI ALKOHOLOWEJ   I. Wykaz jednostek chorobowych z przewidywanym średnim czasem hospitalizacji: 1. Hospitalizacja ok. 10dni: - alkoholowy zespół abstynencyjny, - zespół abstynencyjny z majaczeniem alkoholowym, - zespół abstynencyjny od kilku substancji psychoaktywnych oprócz alkoholu, - zespół abstynencyjny z majaczeniem w przebiegu uzależnienia od kilku substancji psychoaktywnych…

Czytaj więcej

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym

ilość łóżek:36 Kontakt: gabinet lekarski I (83) 413 22 37 gabinet lekarski II (83) 413 22 54 punkt pielęgniarski (83) 413 22 25 Kierownik Oddziału lek. med. Alicja Korzeniewska Kierownik Pododdziału Udarowego dr n. med. Daniel Bzowski st. asystenci lek. med. Łukasz Prokopczuk lek. med. Paweł Korzeniewski lek. med. Marcin…

Czytaj więcej

Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, Oddział Rehabilitacji Dziennej

ilość łóżek: 26 Kontakt:gabinet lekarski: (83) 413 23 88 punkt pielęgniarski (83) 413 23 90 Kierownik Oddziału Dr n. med. Edyta Rumińska Z-ca Kierownika lek. med. Barbara Sak-Kaniewska St. asystenci lek. med. Krzysztof Mazur lek. med. Adam Oskędra lek. med. Marcin Płowaś lek. med. Łukasz Prokopczuk lek. med. Bogusław Skiepko…

Czytaj więcej

Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Traktem Porodowym

ilość łóżek: 20 Kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 23 gabinet pielęgniarski -ginekologia (83) 413 22 15 gabinet pielęgniarski -trakt porodowy (83) 413 22 22   Kierownik Oddziału dr n. med. Janusz Goldiszewicz Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Krystyna Kamińska St. asystenci: lek. med. Grzegorz Duszyński lek. med. Bogdan Popik…

Czytaj więcej

Oddział Chorób Wewnetrznych i Kardiologii z Pododdziałem Pulmonologicznym

ilość łóżek: 62 Kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 45 punkt pielęgniarski I (83) 413 22 44 punkt pielęgniarski II (83) 413 22 35 pracownia badań wysiłkowych (83) 413 22 55 Kierownik Oddziału lek. med. Dariusz Wojtuń Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Ewa Rumińska-Wołodko St. Asystenci lek. med. Jarosław Warwas…

Czytaj więcej

Oddział Terapii Uzależnień

Zakres usług medycznych: 1. Dla kogo jest miejsce w oddziale ? Oddział może przyjąć do 23 pacjentów w ramach kontraktu z NFZ. Mogą się tu leczyć osoby uzależnione od alkoholu. W procesie leczenia mogą uzyskać pomoc, aby trwale utrzymywać abstynencję i zmienić swoje dotychczasowe funkcjonowanie. Przyjmowani są pacjenci: dobrowolnie zgłaszający…

Czytaj więcej

Oddział Psychiatryczny

Oddział Psychiatryczny zapewnia opiekę psychiatryczną mieszkańcom powiatu radzyńskiego i powiatów ościennych. W oddziale prowadzona jest diagnostyka i leczenie następujących chorób i zaburzeń psychicznych: - zaburzenia psychiczne z kręgu schizofrenii, zaburzeń urojeniowych i schizoafektywnych - zaburzenia afektywne - zaburzenia na podłożu organicznego uszkodzenia mózgu - zaburzenia psychiczne u osób w podeszłym…

Czytaj więcej

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Zakres usług medycznych: Celem oddziału jest rehabilitacja i terapia osób powyżej 18 roku życia cierpiących na zaburzenia psychiczne (schizofrenię, zaburzenia schizotypowe, zaburzenia schizoafektywne, zaburzenia urojeniowe, zaburzenia afektywne, zaburzenia nerwicowe). Przy przyjęciu do oddziału wymagane jest ważne skierowanie do szpitala psychiatrycznego i dowód ubezpieczenia. Oddział jest koedukacyjny, zajęcia odbywają się od…

Czytaj więcej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

ilość łóżek:6 kontakt:gabinet lekarski (83) 413 22 13punkt pielęgniarski (83) 413 22 12 Kierownik Oddziałulek. med. Elżbieta Bernat-Oleksińska Z-ca Kierownika Oddziałulek. med. Lidia Wójtowicz St.asystentlek. med. Anna DuszyńskaAsystentlek. med. Halina Starzyńska p.o. Pielęgniarki Oddziałowejmgr Agnieszka Pastuszka CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁU: Lokalizacja – parter budynku głównego szpitala Odzdiał wyposażony jest w 6 stanowisk…

Czytaj więcej

Oddział Reumatologiczny

Ilość łóżek: 14 Kontakt: Gabinet lekarski - 81 413 22 36Punkt pielęgnarski - 81 413 22 29 Kierownik Oddziału lek. med. Roman Frankowski Z-ca Kierownika Oddziałulek. med. Krzysztof Mazur Pozostały personel lekarski:Starszy Asystent - lek. med. Teresa Małecka-MasalskaMłodszy Asystent-Rezydent - lek. med. Piotr Wysiński p.o. Pielęgniarki OddziałowejMarzanna Zielnik Zakres usług…

Czytaj więcej

Oddział Dziecięcy

Ilość łóżek: 15 Kontakt:gabinet lekarski (83) 413 22 53punkt pielęgniarski (83) 413 22 50 Ordynatorlek. med. Tomasz Jesionowski Z-ca ordynatoralek. med. Leszek Zarobkiewicz Pozostały personel lekarski:Starszy Asystent - lek. med. Kazimiera ZuzakStarszy Asystent - lek. med. Małgorzata Świderska Starszy Asystent - lek. med. Ewa KotStarszy Asystent - lek. med. Jadwiga…

Czytaj więcej

zip logo 530

Regulamin odwiedzin

Regulamin odwiedzin w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim

 

I. Zasady ogólne

 

 1. Odwiedziny pacjentów w oddziałach szpitalnych odbywają się codziennie w godzinach: 11:00 - 19:00
 2. W uzasadnionych przypadkach odwiedziny mogą się odbywać również w innych godzinach niż określone w pkt 1 za zgodą lekarza dyżurnego.
 3. W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz w salach intensywnego nadzoru odwiedziny odbywają się wyłącznie po uzgodnieniu z personelem medycznym.
 4. Dyrektor Szpitala może ograniczyć lub wstrzymać odwiedziny w sytuacji zagrożenia  
  epidemicznego lub też z przyczyn organizacyjnych szpitala ( w szczególności w sytuacji remontów i pracy oddziałów w utrudnionych warunkach lokalizacyjnych). Decyzja jest wydawana w formie pisemnej zawiera uzasadnienie, zasady oraz termin trwania ograniczeń i jest podawana do wiadomości ogólnej personelu , pacjentów oraz odwiedzających.
 5. Lekarz prowadzący pacjenta lub lekarz dyżurny, kierując się dobrem chorego (w szczególności dotyczy to pacjentów po zabiegach operacyjnych) jak również dobrem współpacjentów może w wyjątkowych sytuacjach ograniczyć czas odwiedzin, wprowadzić czasowy zakaz odwiedzin na danej Sali chorych lub ograniczyć ilość osób odwiedzających. Decyzja  taka zostaje podana do wiadomości personelu oddziału , zainteresowanych pacjentów oraz ich rodziny.

 

II. Regulacje porządkowe

 

 1. Odwiedziny nie mogą utrudniać wykonywania świadczeń medycznych w tym w szczególności obchodów lekarskich (w godzinach 9.00 do 11.00), badań, zabiegów pielęgniarskich. Odwiedziny nie mogą utrudniać również procesu leczenia przyjętego dla danego pacjenta, np planowych zabiegów rehabilitacyjnych. Na czas wykonywania świadczeń odwiedzający obowiązani są opuścić sale chorych.
 2. W przypadku uzyskania zgody na odwiedziny w godzinach nocnych odwiedzający musza bezwzględnie dostosować się do obowiązującej w godzinach 22:00 – 6:00 ciszy nocnej.
 3. Miejscem przeznaczonym do odwiedzin jest sala chorych. Ze względu na warunki przebywania w Szpitalu innych pacjentów i ich prawo do poszanowania intymności, jednego pacjenta mogą odwiedzać jednocześnie dwie osoby. Większa liczba odwiedzających może odwiedzać jedynie pacjentów chodzących i poza salą chorych –w miejscach wydzielonych na korytarzach oddziałów.
 4. Dzieci do lat 14 mogą odwiedzać pacjentów tylko w towarzystwie osoby dorosłej. Zabrania się odwiedzin z dziećmi poniżej 1 roku życia.
 5. Rodzic lub inny opiekun prawny ma prawo do całodobowego pobytu przy chorym dziecku ponosząc koszty własnego pobytu w wysokości ustalonej zarządzeniem Dyrektora Szpitala. Matka karmiąca dziecko przebywające w szpitalu ma zapewniony pobyt bezpłatny.

 

III Obowiązki osób odwiedzających pacjentów hospitalizowanych w oddziałach

 

Osoby odwiedzające są zobowiązane do:

 1. Dokładnego oczyszczania obuwia przed wejściem;
 2. Pozostawiania okrycia wierzchniego w szatni;
 3. Wkładania odzieży ochronnej w oddziałach i salach, w których jest ona wymagana;
 4. Stosowania się do poleceń personelu medycznego szpitala;
 5. Opuszczania sali chorych podczas wykonywania zabiegów lekarskich i pielęgniarskich;
 6. Kulturalnego i życzliwego zachowania wobec innych pacjentów i personelu szpitala;
 7. Zachowania ciszy i spokoju podczas pobytu w szpitalu;
 8. Zachowania czystości i porządku
 9. Stosowania się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym;
 10. Szanowania mienia będącego własnością szpitala;
 11. Ograniczania korzystania z telefonów komórkowych;
 12. Korzystania z toalet przeznaczonych dla osób odwiedzających.
 13. Zastosowania się do zaleceń lekarza lub pielęgniarki w zakresie przynoszonej pacjentowi żywności ( zgodnej z ewentualną dietą przypisaną pacjentowi).

 

 

IV Ograniczenia w czasie odwiedzin pacjentów.

           

 1. Zabrania się:
 1. odwiedzania pacjentów przez osoby dotknięte chorobą zakaźną oraz infekcjami wirusowymi,
 2. odwiedzania pacjentów przez osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub znajdujących się pod wpływem działania środków psychoaktywnych,
 3. zakłócania spokoju pacjentom,
 4. zakłócania toku pracy oddziału szpitalnego,
 5. wchodzenia na inne sale, niż ta na której przebywa odwiedzana osoba,
 6. wchodzenia do gabinetów, pomieszczeń socjalnych, brudowników,
 7. siadania na łóżkach pacjentów (w tym także na łóżkach wolnych),
 8. spożywania na salach chorych posiłków
 9. przynoszenia i podawania pacjentom leków,
 10. spożywania na terenie szpitala napojów alkoholowych
 11. palenia tytoniu na terenie szpitala,
 12. używania narkotyków, środków odurzających,
 13. przynoszenia pacjentom alkoholu, papierosów, środków odurzających itp.;
 14. prowadzenia na terenie szpitala handlu obnośnego,
 15. przynoszenia produktów żywnościowych łatwo psujących się, grzałek, grzejników elektrycznych, kwiatów, i innych przedmiotów stwarzających zagrożenie
 16. podłączania urządzeń elektrycznych i elektronicznych na salach chorych bez zgody personelu oddziału,
 17. wprowadzania zwierząt.
 1. W sytuacjach skrajnych osoby, które nie stosują się do postanowień regulaminu lub wskazówek personelu podlegają wydaleniu ze szpitala oraz może być zastosowany względem nich zakaz odwiedzin.

 

V. Zakres opieki rodziny
 

Ordynator oddziału może wyrazić zgodę na dodatkową opiekę pielęgnacyjną sprawowaną przez osobę bliską lub inną wskazaną przez chorego, jeżeli tego wymaga stan zdrowia pacjenta.
Udział rodziny lub opiekunów w opiece nad pacjentem może odbywać się w zakresie:

 • karmienia lub pomocy przy spożywaniu posiłków
 • utrzymania higieny ciała
 • zmiany bielizny osobistej/ pościelowej
 • wsparcia emocjonalnego,  poczucia bezpieczeństwa

 

VI. Udzielanie informacji;

 

 1. Informacje o stanie zdrowia pacjenta udziela ordynator oddziału lub lekarz opiekujący się pacjentem.
 2. Informacje udzielane są wyłącznie osobie upoważnionej przez pacjenta.
 3. Informacji o stanie zdrowia pacjentów nie udziela się przez telefon.

 

 

Radzyń Podlaski, dnia 4 czerwca 2013r.

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Znajdź nas

Pochmurno

-6°C

Radzyń Podlaski

Pochmurno

Wilgotność: 78%

Wiatr: 22.53 km/h

 • 23 Sty 2018

  Pochmurno -2°C -6°C

 • 24 Sty 2018

  Pochmurno 2°C -4°C

Kto jest Online

Odwiedza nas 68 gości oraz 0 użytkowników.

 

 

 

 

03.jpg