telefon

SPIS TELEFONÓW

 ogloszenia

OGŁOSZENIA

 pacjent

DLA PACJENTA

 konkursy

KONKURSY

 oferta

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  przetargi

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wybrane Artykuły

Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej

ilość łóżek: 28 Kontakt:gabinet lekarski: (83) 413 23 88 punkt pielęgniarski (83) 413 23 90 Kierownik Oddziału Dr n. med. Edyta Rumińska - specjalista reumatolog, specjalista chorób wewnętrznych Z-ca Kierownika lek. med. Barbara Sak-Kaniewska - specjalista ortopeda-traumatolog   pozostali lekarze: lek. med. Bogusław Skiepko - specjalista rehabilitacji medycznej, ortopeda p.o.…

Czytaj więcej

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym

ilość łóżek:31 Kontakt: gabinet lekarski I (83) 413 22 37 gabinet lekarski II (83) 413 22 54 punkt pielęgniarski (83) 413 22 25 sekretariat (83) 413 22 39 Kierownik Oddziałulek. med. Piotr Ostański - specjalista neurolog, specjalista rehabilitacji medycznej Kierownik Pododdziału Udarowego dr n. med. Daniel Bzowski - specjalista neurolog  …

Czytaj więcej

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

liczba łóżek: 15 Kontakt gabinet lekarski 83 413 22 09 punkt pielęgniarski 83 413 22 08 Kierownikdr n. med. Robert Węgłowski - specjalista ortopeda traumatolog Z-ca Kierownikalek. med. Jaromir Jarosław Ognik - specjalista ortopeda traumatolog pozostali lekarze: dr n. med. Andrzej Kossakowski - specjalista ortopeda traumatologlek. med. Andrzej Hałajko -…

Czytaj więcej

Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Traktem Porodowym

ilość łóżek: 15 Kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 23 gabinet pielęgniarski -ginekologia (83) 413 22 15 gabinet pielęgniarski -trakt porodowy (83) 413 22 22   Kierownik Oddziału lek. med. Elżbieta Siemkowicz Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Grzegorz Duszyński Pozostali lekarze: lek. med. Tadeusz Kot lek. med. Andrzej Czerwiec lek.…

Czytaj więcej

Oddział Dziecięcy

Ilość łóżek: 10 Kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 53 punkt pielęgniarski (83) 413 22 50 Kierownik lek. med. Tomasz Jesionowski Z-ca kierownika lek. med. Leszek Zarobkiewicz Pozostały personel lekarski: lek. med. Małgorzata Świderska lek. med. Jadwiga Geresz-Szymecka lek. med. Dymitruk Anna lek. med. Jolanta Małgorzata Pietroń p.o. Pielęgniarki Oddziałowej…

Czytaj więcej

Oddział Terapii Uzależnień

INFORMACJE O ODDZIALE TERAPII UZALEŻNIEŃ SP ZOZ RADZYŃ PODLASKI             Oddział Terapii Uzależnień w Radzyniu Podlaskim dysponuje 24 łóżkami. Do Oddziału przyjmowane są osoby uzależnione- mężczyźni i kobiety powyżej 18 roku życia. Warunkiem przyjęcia na OTU jest rozmowa kwalifikacyjna, którą przeprowadza psycholog lub psychiatra (kierownik lub zastępca kierownika), na której…

Czytaj więcej

Oddział Chorób Wewnetrznych i Kardiologii z Pododdziałem Pulmonologicznym

ilość łóżek: 48 Kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 45 punkt pielęgniarski I (83) 413 22 44 punkt pielęgniarski II (83) 413 22 35 pracownia badań wysiłkowych (83) 413 22 55 Kierownik Oddziału lek. med. Jarosław Warwas Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Ewa Rumińska-Wołodko pozostali lekarze lek. med. Dariusz Wojtuń…

Czytaj więcej

Oddział Reumatologiczny

Ilość łóżek: 12  Kontakt: Gabinet lekarski - 83 413 22 36 Punkt pielęgnarski - 83 413 22 29 Kierownik Oddziału lek. med. Roman Frankowski Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Krzysztof Mazur   p.o. Pielęgniarki Oddziałowej mgr Marzanna Zielnik   Zakres usług  medycznych: Oddział Reumatologiczny mieści się na III piętrze budynku…

Czytaj więcej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

ilość łóżek:6 kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 13 punkt pielęgniarski (83) 413 22 12 Kierownik Oddziału dr n. med. Dariusz Kacik Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Lidia Wójtowicz   Pozostali lekarze lek. med. Anna Duszyńska lek. med. Halina Starzyńska lek. med. Elżbieta Bernat-Oleksińska   p.o. Pielęgniarki Oddziałowej mgr Agnieszka…

Czytaj więcej

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Kierownik Oddziału: lek. med. Magdalena Nikoniuk Pozostali pracownicy: lek. med. Waldemar Zielnik mgr psycholog Magdalena Niewęgłowska mgr Elżbieta Juchnowicz - terapeuta zajęciowy specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego - mgr Jolanta Karasiuk pielęgniarka- Jolanta Wisznicka     Zakres usług medycznych: Celem oddziału jest rehabilitacja i terapia osób powyżej 18 roku życia cierpiących na…

Czytaj więcej

Oddział Chirurgiczny

ilość łóżek: 20 Kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 02 gabinet pielgniarski (83) 413 22 01 Kierownik Oddziału lek. med. Piotr Izdebski Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Andrzej Palejko pozostali lekrze lek. med. Jerzy Gleb lek. med. Mirosław Wójtowicz lek. med. Paweł Słomiany   p.o. Pielęgniarki Oddziałowej mgr Krystyna Chwalczuk…

Czytaj więcej

zip logo 530

Rozwój E-usług poprzez wdrożenie kompleksowego rozwiązania teleinformatycznego i aplikacyjnego

Dnia 27 lipca 2018 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim zawarł  z Województwem Lubelskim umowę o dofinansowanie nr RPLU.02.01.00-06-0012/17 Projektu pn. „Rozwój E-usług poprzez wdrożenie kompleksowego rozwiązania teleinformatycznego i aplikacyjnego”. w ramach Osi Priorytetowej 2 CYFROWE LUBELSKIE, Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości i dostępności świadczeń udzielanych w zakresie administracji publicznej w SPZOZ w Radzyniu Podlaskim. Celem bezpośrednim inwestycji jest cyfrowa konsolidacja systemu informacyjnego oraz zwiększenie dostępności do usług e-zdrowia. Zwiększenie liczby oraz zakresu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez jednostkę zostanie osiągnięte poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności placówki oraz zwiększenie dostępności mieszkańców do informacji na temat działalności placówki oraz jednostek organizacyjnych. Jest on spójny z celem Osi Priorytetowej 2. Cyfrowe Lubelskie, który zakłada zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej w zakresie e-zdrowia, jak również z Celem operacyjnym Krajowych ram odniesienia tzw. Policy paper dla ochrony zdrowia w zakresie poprawy efektywności i organizacji opieki zdrowotnej poprzez rozwój technologiczny i innowacja w zakresie e-usług min. poprzez zgodność z Narzędziem 26 poprzez wykorzystanie w większym stopniu niż dotychczas drogi elektronicznej wykorzystywanej w dokumentacji medycznej zarówno przez usługobiorców jak i usługodawcę.

W ramach projektu SPZOZ w Radzyniu Podlaskim zamierza zakupić sprzęt IT wraz z oprogramowaniem oraz zakupić usługi teleinformatyczne na bazie których zostaną wykreowane E-usługi.

 

Zakres rzeczowy projektu:

1. Adaptacja pomieszczenia na serwerownię.

2. Sprzęt w serwerowni w tym: serwery i macierz.

3. Wdrożenie E-Usług - zakup oprogramowania oraz wdrożenie nowych procesów - Dostosowanie EDM zgodnie ze standardami CSIOZ (implementacja systemów elektronicznej dokumentacji medycznej ); eWyniki e-usługa o stopniu dojrzałości 4; eSamokontrola (dodatkowe skrócenie czasu oczekiwania na usługę, dodatkowe zmniejszenie zużycia zasobów), eKontrahent (e-usługa o stopniu dojrzałości 5), (wymiany EDM jest ukierunkowany na możliwość jej wymiany pomiędzy AOS i POZ).

4. Cyberbezpieczeństwo - Bezpieczeństwo - Oprogramowanie antywirusowe oraz firewall dla sieci i komputerów szpitala; Bezpieczeństwo - Instalacja oprogramowania na wszystkich komputerach i terminalach; Usługi związane z utrzymaniem wys. Standardów bezpieczeństwa.


    Grupę docelowa projektu stanowić będą wszyscy mieszkańcy korzystający z opieki medycznej oferowanej przez SPZOZ w Radzyniu Podlaskim oraz pracownicy jednostki.

 Efekty Projektu:

  • oszczędność czasu pacjentów,

  • usprawnienie udostępniania pacjentom dokumentacji medycznej,

  • wzrost efektywności realizowanych usług,

  • usprawnienie komunikacji pomiędzy SPZOZ w Radzyniu Podlaskim a interesariuszami,

  • skrócenie czasu realizacji usług poprzez automatyzację procesów, standaryzację elektronicznej dokumentacji.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 641 968.16 zł, w tym dofinansowanie UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) 2 245 463.82 zł.

 

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kto jest Online

Odwiedza nas 170 gości oraz 0 użytkowników.

 

 

 

 

 
Sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w projekcie pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim.”, możecie Państwo zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju
 

logo FS kolor orientacja pozioma2

03.jpg