telefon

SPIS TELEFONÓW

 ogloszenia

OGŁOSZENIA

 pacjent

DLA PACJENTA

 konkursy

KONKURSY

 oferta

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  przetargi

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wybrane Artykuły

Oddział Terapii Uzależnień

INFORMACJE O ODDZIALE TERAPII UZALEŻNIEŃ SP ZOZ RADZYŃ PODLASKI             Oddział Terapii Uzależnień w Radzyniu Podlaskim dysponuje 24 łóżkami. Do Oddziału przyjmowane są osoby uzależnione- mężczyźni i kobiety powyżej 18 roku życia. Warunkiem przyjęcia na OTU jest rozmowa kwalifikacyjna, którą przeprowadza psycholog lub psychiatra (kierownik lub zastępca kierownika), na której…

Czytaj więcej

Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, Oddział Rehabilitacji Dziennej

ilość łóżek: 28 Kontakt:gabinet lekarski: (83) 413 23 88 punkt pielęgniarski (83) 413 23 90 Kierownik Oddziału Dr n. med. Edyta Rumińska Z-ca Kierownika lek. med. Barbara Sak-Kaniewska   pozostali lekarze: lek. med. Krzysztof Mazur lek. med. Adam Oskędra lek. med. Marcin Płowaś lek. med. Łukasz Prokopczuk lek. med. Bogusław…

Czytaj więcej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

ilość łóżek:6 kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 13 punkt pielęgniarski (83) 413 22 12 Kierownik Oddziału lek. med. Lidia Wójtowicz Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Anna Duszyńska   Pozostali lekarze lek. med. Halina Starzyńska lek. med. Elżbieta Bernat-Oleksińska dr n. med. Dariusz Kacik   p.o. Pielęgniarki Oddziałowej mgr Agnieszka…

Czytaj więcej

Oddział Chirurgiczny

ilość łóżek: 20 Kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 02 gabinet pielgniarski (83) 413 22 01 Kierownik Oddziału lek. med. Piotr Izdebski Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Andrzej Palejko pozostali lekrze lek. med. Jerzy Gleb lek. med. Mirosław Wójtowicz lek. med. Paweł Słomiany   p.o. Pielęgniarki Oddziałowej mgr Krystyna Chwalczuk…

Czytaj więcej

Oddział Psychiatryczny

ilość łóżek:48 Kierownik Oddziału dr n. med. Jacek Gajewski pozostali lekrze dr n. med. Emilia Potembska lek. med. Jolanta Mazur lek. med. Monika Lekan lek. med. Magdalena Nikoniuk lek. med. Waldemar Zielnik p.o. Pielęgniarki Oddziałowej mgr Joanna Rater Oddział Psychiatryczny zapewnia opiekę psychiatryczną mieszkańcom powiatu radzyńskiego i powiatów ościennych. W…

Czytaj więcej

Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Traktem Porodowym

ilość łóżek: 15 Kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 23 gabinet pielęgniarski -ginekologia (83) 413 22 15 gabinet pielęgniarski -trakt porodowy (83) 413 22 22   Kierownik Oddziału dr n. med. Janusz Goldiszewicz Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Krystyna Kamińska Pozostali lekarze: lek. med. Grzegorz Duszyński lek. med. Bogdan Popik…

Czytaj więcej

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym

ilość łóżek:31 Kontakt: gabinet lekarski I (83) 413 22 37 gabinet lekarski II (83) 413 22 54 punkt pielęgniarski (83) 413 22 25 sekretariat (83) 413 22 39 Kierownik Oddziału lek. med. Alicja Korzeniewska - specjalista neurolog Kierownik Pododdziału Udarowego dr n. med. Daniel Bzowski - specjalista neurolog   pozostali…

Czytaj więcej

Oddział Chorób Wewnetrznych i Kardiologii z Pododdziałem Pulmonologicznym

ilość łóżek: 48 Kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 45 punkt pielęgniarski I (83) 413 22 44 punkt pielęgniarski II (83) 413 22 35 pracownia badań wysiłkowych (83) 413 22 55 Kierownik Oddziału lek. med. Jarosław Warwas Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Ewa Rumińska-Wołodko pozostali lekarze lek. med. Dariusz Wojtuń…

Czytaj więcej

Oddział Dziecięcy

Ilość łóżek: 10 Kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 53 punkt pielęgniarski (83) 413 22 50 Kierownik lek. med. Tomasz Jesionowski Z-ca kierownika lek. med. Leszek Zarobkiewicz Pozostały personel lekarski: lek. med. Małgorzata Świderska lek. med. Jadwiga Geresz-Szymecka lek. med. Magdalena Cienkusz lek. med. Dymitruk Anna lek. med. Jolanta Małgorzata…

Czytaj więcej

Oddział Reumatologiczny

Ilość łóżek: 12  Kontakt: Gabinet lekarski - 83 413 22 36 Punkt pielęgnarski - 83 413 22 29 Kierownik Oddziału lek. med. Roman Frankowski Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Krzysztof Mazur   p.o. Pielęgniarki Oddziałowej mgr Marzanna Zielnik   Zakres usług  medycznych: Oddział Reumatologiczny mieści się na III piętrze budynku…

Czytaj więcej

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Kierownik Oddziału: lek. med. Magdalena Nikoniuk Pozostali pracownicy: lek. med. Waldemar Zielnik mgr psycholog Magdalena Niewęgłowska mgr Elżbieta Juchnowicz - terapeuta zajęciowy pielęgniarka- Jolanta Karasiuk   Zakres usług medycznych: Celem oddziału jest rehabilitacja i terapia osób powyżej 18 roku życia cierpiących na zaburzenia psychiczne (schizofrenię, zaburzenia schizotypowe, zaburzenia schizoafektywne, zaburzenia…

Czytaj więcej

zip logo 530

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO

SPZOZ  w Radzyniu Podlaskim

ul. Wisznicka 111

 

            W ramach pilotażu środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej w SPZOZ w Radzyniu Podl. funkcjonuje Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP).

Kierownik CZP – lek. Waldemar Zielnik (specjalista psychiatra, specjalista psychoterapii uzależnień, specjalista organizacji opieki zdrowotnej)

Zastępca Kierownika CZP – lek. Renata Szram (specjalista psychiatra, internista, psychoterapeuta, specjalista zarządzania organizacjami ochrony zdrowia).

 

W ramach Centrum Zdrowia Psychicznego działają: Oddział Psychiatryczny (całodobowy), Dzienny Oddział Psychiatryczny, Zespół Lecznictwa Środowiskowego oraz Poradnia Zdrowia Psychicznego.

 

Pracownicy Centrum Zdrowia Psychicznego:

Lekarze:

– dr n. med. Jacek Gajewski (specjalista psychiatra) – Kierownik Oddziału Psychiatrycznego,

– lek. Jolanta Mazur (specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, pediatra) – Zastępca Kierownika Oddziału Psychiatrycznego,

 – lek. Magdalena Nikoniuk (specjalista psychiatra) – Kierownik Dziennego Oddziału Psychiatrycznego

- dr n. med. Emilia Potembska (specjalista psychiatra),

- lek. Monika Lekan (specjalista psychiatra),

- lek. Maciej Zygo.

Psycholodzy:

- mgr Anna Dąbrowska,

- mgr Barbara Jarmałkiewicz-Smęt,

- mgr Magdalena Niewęgłowska.

Pielęgniarka Oddziałowa:

- lic. piel. Joanna Rater

z zespołem pielęgniarsko-ratowniczym, sanitariuszami, opiekunką pacjentów.

Terapeuci zajęciowi:

- Małgorzata Filip,

- Anna Pawelec.

Sekretarka medyczna :

- mgr Anna Piekarska,

Pracownicy socjalni:

- Mila Mazur,

Zadania Centrum Zdrowia Psychicznego:

1. Kompleksowa opieka psychiatryczna dla dorosłej populacji powiatu radzyńskiego (całodobowa opieka szpitalna w Oddziale Psychiatrycznym oraz psychiatryczna opieka ambulatoryjna w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego i Zespołu Lecznictwa Środowiskowego).

2. Kompleksowe leczenie psychiatryczne w ramach CZP dla pacjentów spoza powiatu radzyńskiego w ramach kontynuacji dotychczasowej opieki psychiatrycznej.

3. Detoksykacja szpitalna alkoholowych zespołów abstynencyjnych dla pacjentów niezależnie od ich miejsca zameldowania.

 

            Kompleksowość opieki psychiatrycznej w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego polega na zintegrowanej pomocy pacjentom zależnie od ich aktualnych potrzeb zdrowotnych (hospitalizacja całodobowa, hospitalizacja dzienna, wizyty ambulatoryjne w PZP, wizyty i porady w środowisku pacjenta) z zaangażowaniem adekwatnego personelu medycznego – wizyty i porady lekarza psychiatry lub psychologa, opieka pielęgniarska, interwencje pracownika socjalnego – realizowane przez ten sam personel medyczny dla tych samych pacjentów w lokalnej społeczności.

            Dla każdego pacjenta objętego opieką w CZP jest tworzony indywidualny osobisty plan leczenia.

            W realizacji swoich działań CZP współpracuje z placówkami POZ, ośrodkami pomocy społecznej.

 

Zadania poszczególnych komórek Centrum Zdrowia Psychicznego:

1. Punkt Zgłoszeniowo- Koordynacyjny PZK)

PZK jest miejscem zgłoszenia się pacjenta (osobiście lub telefonicznie) poszukującego pomocy psychiatryczno-psychologicznej. W PZK można uzyskać informacje na temat funkcjonowania CZP, pacjent może zostać zapisany do odpowiedniego specjalisty lub pokierowany do odpowiedniego działu CZP (np.: poradnia, oddział szpitalny, udzielenie porady psychiatrycznej lub psychologicznej, itd.). Telefony do PZK: informacja i rejestracja tel.: 83 413-23-79, kontakt z pracownikiem medycznym  tel. 601 706 995. PZK jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 18:00.

2. Oddział Psychiatryczny

Oddział Psychiatryczny zapewnia opiekę psychiatryczną mieszkańcom powiatu radzyńskiego i powiatów ościennych. W oddziale prowadzona jest diagnostyka i leczenie następujących chorób i zaburzeń psychicznych:

- zaburzenia psychiczne z kręgu schizofrenii, zaburzeń urojeniowych i schizoafektywnych

- zaburzenia afektywne

- zaburzenia na podłożu organicznego uszkodzenia mózgu

- zaburzenia psychiczne u osób w podeszłym wieku

- zaburzenia psychiczne i zachowania u osób z upośledzeniem umysłowym

- zaburzenia nerwicowe i psychosomatyczne

- zaburzenia adaptacyjne

- zaburzenia osobowości

- zaburzenia psychiczne związane z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki)

- zespoły abstynencyjne w przebiegu uzależnienia od alkoholu i leków

Zakres usług medycznych:

- diagnostyka psychiatryczna

- diagnostyka psychologiczna

- badania laboratoryjne

- badania obrazowe

- konsultacje specjalistyczne

- farmakoterapia

- psychoterapia wspierająca

- terapia zajęciowa

- interwencje socjalne

 Przy przyjęciu do oddziału wymagane jest ważne skierowanie do szpitala psychiatrycznego i dowód ubezpieczenia. Przyjmowani są pacjenci powyżej 18 roku życia.

3. Dzienny Oddział Psychiatryczny

Celem oddziału jest rehabilitacja i terapia osób powyżej 18 roku życia cierpiących na zaburzenia psychiczne (schizofrenię, zaburzenia schizotypowe, zaburzenia schizoafektywne, zaburzenia urojeniowe, zaburzenia afektywne, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia psychiczne na podłożu organicznym).

Przy przyjęciu do oddziału wymagane jest ważne skierowanie do szpitala psychiatrycznego i dowód ubezpieczenia.

Oddział jest koedukacyjny, zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 9-14.

Czas trwania cyklu terapeutycznego wynosi 3 miesiące. W trakcie pobytu pacjenci otrzymują wyżywienie (śniadania i obiady) oraz leki. Pobyt w oddziale jest bezpłatny.

Oddział oferuje szeroki program oddziaływań terapeutycznych: terapię indywidualną i grupową, psychoedukację dla pacjentów i ich rodzin, treningi umiejętności społecznych, terapię zajęciową.

4. Poradnia Zdrowia Psychicznego (PZP)

W PZP przyjmowani są pacjenci pełnoletni wymagający pomocy psychiatrycznej lub psychologicznej. Zakres problematyki psychiatrycznej jest szeroki, obejmuje zarówno problemy związane z chorobami psychicznymi (zaburzenia schizoafektywne, schizofrenia, zaburzenia afektywne) jak i problemy wynikające z organicznych zaburzeń psychicznych czy też zaburzeń lękowych oraz adaptacyjnych i sytuacji kryzysowych). W PZP pracują lekarze psychiatrzy oraz psycholodzy.

5. Zespół Lecznictwa Środowiskowego (ZLŚ)

Opieką w ZLŚ są objęci pacjenci chorzy psychicznie i z innymi głębokimi zaburzeniami psychicznymi wymagający czynnej opieki psychiatrycznej (pod postacią np.: nadzoru leczenia, stosowania leków o przedłużonym uwalnianiu, interwencji pracownika socjalnego lub psychologa). W skład Zespołu Lecznictwa Środowiskowego wchodzą lekarze psychiatrzy, psycholodzy, pielęgniarki, pracownik socjalny. Wizyty ZLŚ odbywają się w środowisku pacjenta (wizyty domowe) z częstością i w składzie personalnym wyznaczonym zależnie od potrzeb pacjenta.

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Pochmurno

-2°C

Radzyń Podlaski

Pochmurno

Wilgotność: 85%

Wiatr: 28.97 km/h

  • 03 Sty 2019

    Opady Śniegu 0°C -3°C

  • 04 Sty 2019

    Pochmurno -1°C -4°C

Kto jest Online

Odwiedza nas 214 gości oraz 0 użytkowników.

 

 

 

 

03.jpg