telefon

SPIS TELEFONÓW

 ogloszenia

OGŁOSZENIA

 pacjent

DLA PACJENTA

 konkursy

KONKURSY

 oferta

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  przetargi

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wybrane Artykuły

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

ilość łóżek:6 kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 13 punkt pielęgniarski (83) 413 22 12 Kierownik Oddziału dr n. med. Dariusz Kacik Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Lidia Wójtowicz   Pozostali lekarze lek. med. Anna Duszyńska lek. med. Halina Starzyńska lek. med. Elżbieta Bernat-Oleksińska   p.o. Pielęgniarki Oddziałowej mgr Agnieszka…

Czytaj więcej

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Kierownik Oddziału: lek. med. Magdalena Nikoniuk Pozostali pracownicy: lek. med. Waldemar Zielnik mgr psycholog Magdalena Niewęgłowska mgr Elżbieta Juchnowicz - terapeuta zajęciowy specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego - mgr Jolanta Karasiuk pielęgniarka- Jolanta Wisznicka     Zakres usług medycznych: Celem oddziału jest rehabilitacja i terapia osób powyżej 18 roku życia cierpiących na…

Czytaj więcej

Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Traktem Porodowym

ilość łóżek: 15 Kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 23 gabinet pielęgniarski -ginekologia (83) 413 22 15 gabinet pielęgniarski -trakt porodowy (83) 413 22 22   Kierownik Oddziału lek. med. Elżbieta Siemkowicz Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Grzegorz Duszyński Pozostali lekarze: lek. med. Zygmunt Wiater lek. med. Tadeusz Kot lek.…

Czytaj więcej

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym

ilość łóżek:31 Kontakt: gabinet lekarski I (83) 413 22 37 gabinet lekarski II (83) 413 22 54 punkt pielęgniarski (83) 413 22 25 sekretariat (83) 413 22 39 Kierownik Oddziału lek. med. Wojciech Szal - specjalista neurolog Kierownik Pododdziału Udarowego dr n. med. Daniel Bzowski - specjalista neurolog   pozostali lekarze…

Czytaj więcej

Oddział Terapii Uzależnień

INFORMACJE O ODDZIALE TERAPII UZALEŻNIEŃ SP ZOZ RADZYŃ PODLASKI             Oddział Terapii Uzależnień w Radzyniu Podlaskim dysponuje 24 łóżkami. Do Oddziału przyjmowane są osoby uzależnione- mężczyźni i kobiety powyżej 18 roku życia. Warunkiem przyjęcia na OTU jest rozmowa kwalifikacyjna, którą przeprowadza psycholog lub psychiatra (kierownik lub zastępca kierownika), na której…

Czytaj więcej

Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, Oddział Rehabilitacji Dziennej

ilość łóżek: 28 Kontakt:gabinet lekarski: (83) 413 23 88 punkt pielęgniarski (83) 413 23 90 Kierownik Oddziału Dr n. med. Edyta Rumińska Z-ca Kierownika lek. med. Barbara Sak-Kaniewska   pozostali lekarze: lek. med. Krzysztof Mazur lek. med. Adam Oskędra lek. med. Marcin Płowaś lek. med. Łukasz Prokopczuk lek. med. Bogusław…

Czytaj więcej

Oddział Chirurgiczny

ilość łóżek: 20 Kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 02 gabinet pielgniarski (83) 413 22 01 Kierownik Oddziału lek. med. Piotr Izdebski Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Andrzej Palejko pozostali lekrze lek. med. Jerzy Gleb lek. med. Mirosław Wójtowicz lek. med. Paweł Słomiany   p.o. Pielęgniarki Oddziałowej mgr Krystyna Chwalczuk…

Czytaj więcej

Oddział Psychiatryczny

ilość łóżek:48 Kierownik Oddziału dr n. med. Jacek Gajewski pozostali lekrze dr n. med. Emilia Potembska lek. med. Jolanta Mazur lek. med. Monika Lekan lek. med. Magdalena Nikoniuk lek. med. Waldemar Zielnik p.o. Pielęgniarki Oddziałowej mgr Joanna Rater Oddział Psychiatryczny zapewnia opiekę psychiatryczną mieszkańcom powiatu radzyńskiego i powiatów ościennych. W…

Czytaj więcej

Oddział Chorób Wewnetrznych i Kardiologii z Pododdziałem Pulmonologicznym

ilość łóżek: 48 Kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 45 punkt pielęgniarski I (83) 413 22 44 punkt pielęgniarski II (83) 413 22 35 pracownia badań wysiłkowych (83) 413 22 55 Kierownik Oddziału lek. med. Jarosław Warwas Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Ewa Rumińska-Wołodko pozostali lekarze lek. med. Dariusz Wojtuń…

Czytaj więcej

Oddział Dziecięcy

Ilość łóżek: 10 Kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 53 punkt pielęgniarski (83) 413 22 50 Kierownik lek. med. Tomasz Jesionowski Z-ca kierownika lek. med. Leszek Zarobkiewicz Pozostały personel lekarski: lek. med. Małgorzata Świderska lek. med. Jadwiga Geresz-Szymecka lek. med. Magdalena Cienkusz lek. med. Dymitruk Anna lek. med. Jolanta Małgorzata…

Czytaj więcej

Oddział Reumatologiczny

Ilość łóżek: 12  Kontakt: Gabinet lekarski - 83 413 22 36 Punkt pielęgnarski - 83 413 22 29 Kierownik Oddziału lek. med. Roman Frankowski Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Krzysztof Mazur   p.o. Pielęgniarki Oddziałowej mgr Marzanna Zielnik   Zakres usług  medycznych: Oddział Reumatologiczny mieści się na III piętrze budynku…

Czytaj więcej

zip logo 530

Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w SPZOZ w Radzyniu Podlaskim

Dyrektor SPZOZ w Radzyniu Podlaskim dnia 17 października 2018 roku w Radzyniu Podlaskim podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. „Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w SPZOZ
w Radzyniu Podlaskim”
nr RPLU.13.01.00-06-0044/17-00, wartość projektu 117 646.15zł,  kwota dofinansowania 99 999.22 zł co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych, wkład własny w wysokości 15 % wynosi 17 646.93zł

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w SPZOZ w Radzyniu Podlaskim. Celami szczegółowymi są: zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej; wyrównanie dysproporcji terytorialnych w zakresie infrastruktury podstawowej opieki zdrowotnej, poprawa jakości życia mieszkańców powiatu radzyńskiego. Realizacja celów głównego i szczegółowych zapewni poprawę jakości życia oraz wpłynie pozytywnie na jakość opieki zdrowotnej w powiecie. Dodatkowo realizacja tak sformułowanego celu pozwoli na rozwiązanie problemów płynących z niedogodności związanych z istniejącą na terenie powiatu luką w infrastrukturze POZ.

Planowanym efektem, który zostanie osiągnięty będzie poprawa procesu leczenia dzieci i dorosłych w zakresie chorób dziecięcych, układu oddechowego, krążenia; krótszy czas oczekiwania na badania np. spirometrii, ekg; szybszy powrót do pełnej sprawności. W związku ze starzeniem się populacji nastąpi wzrost na zapotrzebowanie usług zdrowotnych dla rosnącej grupy osób starszych w szczególności w zakresie kardiologii. Zgodnie z mapami przewidywany jest wzrost zachorowalności w zakresie chorób serca. Inwestycja przyczynia się do polepszenia jakości diagnozy i leczenia tych chorób u osób starszych. Zakup nowoczesnej aparatury przyczyni się do uzyskania lepszego efektu zdrowotnego oraz poprawy bezpieczeństwa pacjenta.

Projekt polega na przeprowadzeniu niezbędnych z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prac remontowo-budowlanych oraz wyposażeniu w niezbędny sprzęt medyczny. W ramach projektu zostaną wykonane następujące zadania: roboty budowlane - wyburzenie części ścian działowych i wykonanie nowych przy zachowaniu układu konstrukcyjnego, pionów instalacyjnych i wentylacyjnych, odtworzenie powłok malarskich i posadzek, wykonanie okładzin ściennych i sufitów podwieszanych w części pomieszczeń. Zakup sprzętu medycznego - Leżanka lekarska 2 szt., lampa bezcieniowa 2 szt., waga do ważenia niemowląt 2 szt., waga lekarska dla dorosłych 2szt., stolik zabiegowy 4 szt., wózek do transportu 1 szt., wózek inwalidzki 1 szt., stolik do przewijania niemowląt 1 szt., EKG 2 szt., przenośny defibrylator 1 szt., stół zabiegowy 1 szt., Pulsoksymetr 1 szt., Sprirometr 1 szt.

 Obecnie trwają prace nad  przygotowaniem opisu sprzętu medycznego do SIWZ.

Projekt  będzie realizowany do  30- 06-2019 roku.

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kto jest Online

Odwiedza nas 232 gości oraz 0 użytkowników.

 

 

 

 

03.jpg