telefon

SPIS TELEFONÓW

 ogloszenia

OGŁOSZENIA

 pacjent

DLA PACJENTA

 konkursy

KONKURSY

 oferta

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  przetargi

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wybrane Artykuły

Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej

ilość łóżek: 28 Kontakt:gabinet lekarski: (83) 413 23 88 punkt pielęgniarski (83) 413 23 90 Kierownik Oddziału Dr n. med. Edyta Rumińska - specjalista reumatolog, specjalista chorób wewnętrznych Z-ca Kierownika lek. med. Barbara Sak-Kaniewska - specjalista ortopeda-traumatolog   pozostali lekarze: lek. med. Bogusław Skiepko - specjalista rehabilitacji medycznej, ortopeda p.o.…

Czytaj więcej

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym

ilość łóżek:31 Kontakt: gabinet lekarski I (83) 413 22 37 gabinet lekarski II (83) 413 22 54 punkt pielęgniarski (83) 413 22 25 sekretariat (83) 413 22 39 Kierownik Oddziałulek. med. Piotr Ostański - specjalista neurolog, specjalista rehabilitacji medycznej Kierownik Pododdziału Udarowego dr n. med. Daniel Bzowski - specjalista neurolog  …

Czytaj więcej

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

liczba łóżek: 15 Kontakt gabinet lekarski 83 413 22 09 punkt pielęgniarski 83 413 22 08 Kierownikdr n. med. Robert Węgłowski - specjalista ortopeda traumatolog Z-ca Kierownikalek. med. Jaromir Jarosław Ognik - specjalista ortopeda traumatolog pozostali lekarze: dr n. med. Andrzej Kossakowski - specjalista ortopeda traumatologlek. med. Andrzej Hałajko -…

Czytaj więcej

Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Traktem Porodowym

ilość łóżek: 15 Kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 23 gabinet pielęgniarski -ginekologia (83) 413 22 15 gabinet pielęgniarski -trakt porodowy (83) 413 22 22   Kierownik Oddziału lek. med. Elżbieta Siemkowicz Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Grzegorz Duszyński Pozostali lekarze: lek. med. Tadeusz Kot lek. med. Andrzej Czerwiec lek.…

Czytaj więcej

Oddział Dziecięcy

Ilość łóżek: 10 Kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 53 punkt pielęgniarski (83) 413 22 50 Kierownik lek. med. Tomasz Jesionowski Z-ca kierownika lek. med. Leszek Zarobkiewicz Pozostały personel lekarski: lek. med. Małgorzata Świderska lek. med. Jadwiga Geresz-Szymecka lek. med. Dymitruk Anna lek. med. Jolanta Małgorzata Pietroń p.o. Pielęgniarki Oddziałowej…

Czytaj więcej

Oddział Terapii Uzależnień

INFORMACJE O ODDZIALE TERAPII UZALEŻNIEŃ SP ZOZ RADZYŃ PODLASKI             Oddział Terapii Uzależnień w Radzyniu Podlaskim dysponuje 24 łóżkami. Do Oddziału przyjmowane są osoby uzależnione- mężczyźni i kobiety powyżej 18 roku życia. Warunkiem przyjęcia na OTU jest rozmowa kwalifikacyjna, którą przeprowadza psycholog lub psychiatra (kierownik lub zastępca kierownika), na której…

Czytaj więcej

Oddział Chorób Wewnetrznych i Kardiologii z Pododdziałem Pulmonologicznym

ilość łóżek: 48 Kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 45 punkt pielęgniarski I (83) 413 22 44 punkt pielęgniarski II (83) 413 22 35 pracownia badań wysiłkowych (83) 413 22 55 Kierownik Oddziału lek. med. Jarosław Warwas Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Ewa Rumińska-Wołodko pozostali lekarze lek. med. Dariusz Wojtuń…

Czytaj więcej

Oddział Reumatologiczny

Ilość łóżek: 12  Kontakt: Gabinet lekarski - 83 413 22 36 Punkt pielęgnarski - 83 413 22 29 Kierownik Oddziału lek. med. Roman Frankowski Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Krzysztof Mazur   p.o. Pielęgniarki Oddziałowej mgr Marzanna Zielnik   Zakres usług  medycznych: Oddział Reumatologiczny mieści się na III piętrze budynku…

Czytaj więcej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

ilość łóżek:6 kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 13 punkt pielęgniarski (83) 413 22 12 Kierownik Oddziału dr n. med. Dariusz Kacik Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Lidia Wójtowicz   Pozostali lekarze lek. med. Anna Duszyńska lek. med. Halina Starzyńska lek. med. Elżbieta Bernat-Oleksińska   p.o. Pielęgniarki Oddziałowej mgr Agnieszka…

Czytaj więcej

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Kierownik Oddziału: lek. med. Magdalena Nikoniuk Pozostali pracownicy: lek. med. Waldemar Zielnik mgr psycholog Magdalena Niewęgłowska mgr Elżbieta Juchnowicz - terapeuta zajęciowy specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego - mgr Jolanta Karasiuk pielęgniarka- Jolanta Wisznicka     Zakres usług medycznych: Celem oddziału jest rehabilitacja i terapia osób powyżej 18 roku życia cierpiących na…

Czytaj więcej

Oddział Chirurgiczny

ilość łóżek: 20 Kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 02 gabinet pielgniarski (83) 413 22 01 Kierownik Oddziału lek. med. Piotr Izdebski Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Andrzej Palejko pozostali lekrze lek. med. Jerzy Gleb lek. med. Mirosław Wójtowicz lek. med. Paweł Słomiany   p.o. Pielęgniarki Oddziałowej mgr Krystyna Chwalczuk…

Czytaj więcej

zip logo 530

Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w SPZOZ w Radzyniu Podlaskim


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim realizuje projekt pn. „Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w SPZOZ w Radzyniu Podlaskim”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Umowa o dofinansowanie projektu nr RPLU.13.01.00-06-0045/17-00 została podpisana w dniu 13.09.2018r.

Wartość projektu: 1 294 262, 94 zł
Wartość dofinansowania z EFRR: 1 100 123,49 zł

Wkład własny: 194 139.45 zł

 

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i dostępności do usług realizowanych w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej. Cel główny zostanie osiągnięty przez realizację celów szczegółowych, które obejmują wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia przyczyniające się do poprawy jakości usług i zmniejszenia dysproporcji terytorialnych poprzez: poprawę procesu leczenia w zakresie m.in. chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, badań endoskopowych, wykonywania zabiegów w trybie ambulatoryjnym, krótszy czas oczekiwania na zabieg, brak konieczności hospitalizacji, szybszy powrót do pełnej sprawności pacjentów.

 

Efektem realizacji celu głównego projektu będzie wzrost konkurencyjności w obszarze usług zdrowotnych poprzez skuteczne leczenie i zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej. Projekt zwiększa dostępność i jakość usług zdrowotnych w zakresie chorób układu krążenia (w ramach poradni chirurgii ogólnej, świadczymy usługi w zakresie chorób naczyń, w poradni świadczy usługi specjalista chirurgii naczyniowej). Projekt zwiększa dostępność i jakość usług zdrowotnych w zakresie chorób nowotworowych (w ramach poradni chirurgicznej wszystkie pobrane wycinki są przekazywane do badania histopatologicznego, również badania wykonywane w pracowni endoskopowej są badaniami podstawowymi w profilaktyce i wykrywaniu nowotworów przewodu pokarmowego), zwiększa dostępność i jakość usług zdrowotnych w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego (projekt obejmuje remont i doposażenie poradni chirurgii urazowo - ortopedycznej, wymiana wyeksploatowanego sprzętu, przywrócenie funkcjonalności pomieszczeń poradni oraz zakup USG na potrzeby poradni w znacznym stopniu poprawi jakość udzielanych świadczeń oraz bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego).

 

Projekt polega na przeprowadzeniu niezbędnych z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prac remontowo-budowlanych oraz wyposażeniu w niezbędny sprzęt medyczny. W ramach projektu zostaną wykonane następujące zadania: roboty budowlane - modernizacja posadzek ( wzmocnienie konstrukcji podłoża i położenie nowej wykładziny), wyrównanie ścian i sufitów, modernizacja powłok malarskich, modernizacja stolarki drzwiowej, modernizacja wyposażenia, dostosowanie instalacji elektrycznej i sanitarnej, dostosowanie wielkości pomieszczeń do obowiązujących wymogów Warunków Technicznych i Norm Polskich (wykonanie nowych ścian działowych).

 

Zakup sprzętu medycznego:

Pracownia endoskopowa: Videoprocesor HDTV - 1 szt., Wózek endoskopowy z ramieniem i wieszakiem 1szt., Monitor medyczny HDTV 26 cali 1szt., Videogastroskop HDTV - 2szt., Videokolonoskop HDTV - 2szt., System archiwizacji badań - 1szt., Myjnia endoskopowa - 2 - stanowiskowa - 1szt., Stolik zabiegowy - 2szt., Łóżko endoskopowe - 2szt., Osprzęt do zabiegów endoskopowych ( pętle, igły, klamry, klipsownice, chwytak endoskopowy)- 1szt., Myjka ultradźwiękowa - 1szt., Szafa do przechowywania endoskopów - 2szt., Diatermia - 1szt.

Poradnia chirurgiczna: Stół zabiegowy - 2szt., Stoliki zabiegowe (1 blat) - 2szt., Stoliki zabiegowe (2 blaty) 2 szt., Kozetka lekarska dwu segmentowa - 2szt., Fotel zabiegowy - 1szt., Lampy ścienne bezcieniowe - zabiegowe - 2szt., Sprzęt chirurgiczny do małej chirurgii ( peany, kochery, kleszczyki, itp.) – 2 szt.

Poradnia ortopedyczna:  Aparat do USG – 1 szt.,  Piła oscylacyjna do cięcia gipsu – 1 szt., Lampa bezcieniowa – 1 szt., Nożyce Stille do cięcia gipsu – 1 szt., Zestawy opatrunkowe ( peany, kochery, imadła) – 10 szt., Nożyce opatrunkowe duże – 4 szt., Stolik zabiegowe ( 1 blat) -1 szt., Stolik zabiegowe (2 blaty) – 1 szt., Leżanka – 2 szt., Wózek inwalidzki – 1 szt., Przecinak do grotów K – 1 szt.

 

Projekt  będzie realizowany do  30-06-2020 roku.

 

Poradnia chirurgiczna

Poradnia ortopedyczna

Pracownia endoskopowa

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kto jest Online

Odwiedza nas 197 gości oraz 0 użytkowników.

 

 

 

 

 
Sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w projekcie pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim.”, możecie Państwo zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju
 

logo FS kolor orientacja pozioma2

03.jpg