telefon

SPIS TELEFONÓW

 ogloszenia

!!! ZATRUDNIENIE !!!

 pacjent

DLA PACJENTA

 konkursy

KONKURSY

 oferta

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  przetargi

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wybrane Artykuły

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym

ilość łóżek:31 Kontakt: gabinet lekarski I (83) 413 22 37 gabinet lekarski II (83) 413 22 54 punkt pielęgniarski (83) 413 22 25 sekretariat (83) 413 22 39 Kierownik Oddziału - w zastępstwiedr n. med. Daniel Bzowski - specjalista neurolog Kierownik Pododdziału Udarowego dr n. med. Daniel Bzowski - specjalista…

Czytaj więcej

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Ilość stanowisk: 7 Kontakt tel/fax. 083 413 23 05 Kierownik Oddziału: lek. med. Robert Świderski p.o. Pielęgniarki Oddziałowej mgr Anna Morawska   Zakres usług medycznych: Szpitalny Oddział Ratunkowy realizuje następujące zadania: - udziela świadczeń zdrowotnych polegających na wstępnej diagnostyce i leczeniu w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób będących…

Czytaj więcej

Oddział Terapii Uzależnień

INFORMACJE O ODDZIALE TERAPII UZALEŻNIEŃ SP ZOZ RADZYŃ PODLASKI             Oddział Terapii Uzależnień w Radzyniu Podlaskim dysponuje 24 łóżkami. Do Oddziału przyjmowane są osoby uzależnione- mężczyźni i kobiety powyżej 18 roku życia. Warunkiem przyjęcia na OTU jest rozmowa kwalifikacyjna, którą przeprowadza psycholog lub psychiatra (kierownik lub zastępca kierownika), na której…

Czytaj więcej

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

liczba łóżek: 15 Kontakt gabinet lekarski 83 413 22 09 punkt pielęgniarski 83 413 22 08 Kierownikdr n. med. Robert Węgłowski - specjalista ortopeda traumatolog Z-ca Kierownikalek. med. Jaromir Jarosław Ognik - specjalista ortopeda traumatolog pozostali lekarze: dr n. med. Andrzej Kossakowski - specjalista ortopeda traumatologdr n. med. Przemysław Sekuła…

Czytaj więcej

Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej

ilość łóżek: 28 Kontakt:gabinet lekarski: (83) 413 23 88 punkt pielęgniarski (83) 413 23 90 Kierownik Oddziałudr hab. n. med., prof. Róża Czabak-Garbacz - specjalista rehabilitacji medycznej, choroby wewnętrzne, medycyna społeczna Z-ca Kierownika lek. med. Barbara Sak-Kaniewska - specjalista ortopeda-traumatolog   pozostali lekarze: lek. med. Juliana Woszczyło - specjalista rehabilitacji…

Czytaj więcej

Oddział Dziecięcy

Ilość łóżek: 10 Kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 53 punkt pielęgniarski (83) 413 22 50 Kierownik lek. med. Leszek Zarobkiewicz, specjalista chorób dziecięcych Z-ca kierownika lek. med. Jolanta Małgorzata Pietroń, specjalista chorób dziecięcych Pozostały personel lekarski: lek. med. Małgorzata Świderska lek. med. Jadwiga Geresz-Szymecka lek. med. Dymitruk Anna p.o. Pielęgniarki…

Czytaj więcej

Oddział Reumatologiczny

Ilość łóżek: 12  Kontakt: Gabinet lekarski - 83 413 22 36 Punkt pielęgnarski - 83 413 22 29 Kierownik Oddziału dr n.  med. Edyta Rumińska specjalista reumatolog, specjalista chorób wewnętrznych Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Rafał Żychowski specjalista reumatolog   p.o. Pielęgniarki Oddziałowej mgr Marzanna Zielnik   Zakres usług  medycznych:…

Czytaj więcej

Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Traktem Porodowym

ilość łóżek: 15 Kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 23 gabinet pielęgniarski -ginekologia (83) 413 22 15 gabinet pielęgniarski -trakt porodowy (83) 413 22 22   Kierownik Oddziału lek. med. Elżbieta Siemkowicz Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Grzegorz Duszyński Pozostali lekarze: lek. med. Tadeusz Kot lek. med. Andrzej Czerwiec lek.…

Czytaj więcej

Oddział Chorób Wewnetrznych i Kardiologii z Pododdziałem Pulmonologicznym

ilość łóżek: 48 Kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 45 punkt pielęgniarski I (83) 413 22 44 punkt pielęgniarski II (83) 413 22 35 pracownia badań wysiłkowych (83) 413 22 55 Kierownik Oddziału lek. med. Jarosław Warwas Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Ewa Rumińska-Wołodko pozostali lekarze lek. med. Dariusz Wojtuń…

Czytaj więcej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

ilość łóżek:6 kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 13 punkt pielęgniarski (83) 413 22 12 Kierownik Oddziału dr n. med. Dariusz Kacik Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Lidia Wójtowicz   Pozostali lekarze lek. med. Anna Duszyńska lek. med. Halina Starzyńska lek. med. Elżbieta Bernat-Oleksińska   p.o. Pielęgniarki Oddziałowej mgr Agnieszka…

Czytaj więcej

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Kierownik Oddziału: lek. med. Magdalena Nikoniuk Pozostali pracownicy: lek. med. Waldemar Zielnik mgr psycholog Magdalena Niewęgłowska mgr Elżbieta Juchnowicz - terapeuta zajęciowy specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego - mgr Jolanta Karasiuk pielęgniarka- Jolanta Wisznicka     Zakres usług medycznych: Celem oddziału jest rehabilitacja i terapia osób powyżej 18 roku życia cierpiących na…

Czytaj więcej

zip logo 530

Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej

ilość łóżek: 28

Kontakt:gabinet lekarski: (83) 413 23 88
punkt pielęgniarski (83) 413 23 90

Kierownik Oddziału
dr hab. n. med., prof. Róża Czabak-Garbacz - specjalista rehabilitacji medycznej, choroby wewnętrzne, medycyna społeczna

Z-ca Kierownika
lek. med. Barbara Sak-Kaniewska - specjalista ortopeda-traumatolog

 

pozostali lekarze:

lek. med. Juliana Woszczyło - specjalista rehabilitacji medycznej
lek. med. Bogusław Skiepko - specjalista rehabilitacji medycznej, ortopeda

p.o. Pielęgniarki Oddziałowej
mgr Katarzyna Goławska

Sekretariat Oddziału
mgr Dorota Gajownik

Fizjoterapeuci
 mgr Ewa Potęga
 mgr Marta Imielnik
 mgr Agata Szelech

Psycholodzy
mgr Anna Skupińska
mgr Danuta Wojtyczka

Neurologopedzi
mgr Anna Skupińska
mgr Magdalena Łobińska

Terapeuta Zajęciowy
mgr Aneta Kaźmieruk

 

 
 

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁU

Lokalizacja – IV piętro budynku głównego szpitala

Oddział rehabilitacji posiada 28 łóżek. Do dyspozycji pacjentów są sale 2 i 3 osobowe. Opieka jest sprawowana całodobowo. W oddziale prowadzona jest rehabilitacja z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej oraz neurologicznej.

 

Wykonujemy usługi z zakresu:

Rehabilitacja Fizjoterapeutyczna

WYJKAZ ŚWIADCZEŃ UDZIELANYCH W ODDZIALE REHABILITACJI
1. ĆWICZENIA:

bierne,
wykonywane manualnie

bierne redresyjne czynno-bierne wspomagane
samowspomagane prowadzone czynne wolne czynne w odciążeniu
czynne w odciążeniu z oporem czynne z oporem izometryczne izokinetyczne
synergistyczne oddechowe oddechowe czynne z oporem równoważne
rozluźniające i relaksujące sprawności manualnej samoobsługi zespołowe
ogólno usprawniające
indywidualne i grupowe
koordynacji ruchowej odtwarzania gry stawowej ćwiczenia według metod
neurofizjologicznych
2. MOBILIZACJE (TERAPIA MANUALNA):
odcinka szyjnego kręgosłupa odcinka piersiowego kręgosłupa odcinka lędźwiowego kręgosłupa małych stawów i dużych stawów
3. PIONIZACJA
bierna czynna
4. PRZYGOTOWANIE DO CHODZENIA
5. NAUKA CZYNNOŚCI LOKOMOCYJNCH
6. DOPASOWANIE APARATÓW ORTOPEDYCZNYCH
7. ĆWICZENIA UŻYWANIA PROTEZ I APARATÓW ORTOPEDYCZNYCH
8. NAUKA CHODU O KULACH I INNYM SPRZĘCIE POMOCNICZYM
FIZYKOTERAPIA - ZABIEGI FIZYKALNE
1. ELEKTRYZACJE (PRĄDY):
diadynamiczne interferencyjne Tens Kotza
Traberta galwanizacja jonoforeza elektrosytymulacja mięśni
iltradźwięki tonoliza    
2. śWIATŁOLECZNICTWO:
naświetlanie promieniami IR - miejscowe laseroterapia punktowa
3. TERMOTERAPIA:
termożele zimne termożele ciepłe

 

Najczęściej hospitalizowane przypadki chorobowe dotyczą:

 • chorób zwyrodnieniowych stawów obwodowych,
 • chorób stawów o podłożu zapalnym,
 • choroby kręgosłupa (zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, choroby krążka międzykręgowego - dyskopatie, bólowe zespoły kręgosłupowo-korzeniowe),
 • następstw urazów, 
 • stanów po operacjach ortopedycznych,

Świadczenia zdrowotne udzielane  na oddziale pozwalają na poprawę sprawności a przez to jakości życia pacjenta poprzez:

 • poprawę sprawności ogólnej,
 • naukę samoobsługi,
 • odbudowa i wzmacnianie siły mięśniowej
 • obniżenie napięcia mięśniowego
 • uruchamianie kręgosłupa
 • zniesienie przykurczów stawowych i uruchamianie stawów
 •  pionizacja i nauka chodu samodzielnego

W pierwszej kolejności na Oddział przyjmowani są pacjenci leczeni w naszych Oddziałach szpitalnych SPZOZ Radzyń Podlaski i wymagający kontynuacji leczenia zwłaszcza po udarach mózgu, oraz operacjach ortopedycznych a także wcześniej hostpitalizowani z uwagi na zaostrzenie procesów chorobowych narządu ruchów.

 

Formalności przy przyjęciu planowym na oddział:

 • Podstawą do udzielenia świadczeń w Oddziale jest prawidłowo wystawione skierowanie (pieczątka jednostki kierującej, nr umowy z NFZ,  kod resortowy oraz pozostałe dane zgodnie z wymaganiami dotyczącymi skierowań).
 • Kwalifikacja pacjentów posiadających skierowanie na Oddział Rehabilitacji odbywa się w czwartki w godz. 11:00 - 13:00. Pacjent zgłasza się do kwalifikacji osobiście z dokumentacją medyczną i informacją o przyjmowanych lekach
 • Po zakwalifikowaniu pacjent wpisywany jest na listę oczekujących. O terminie przyjęcia powiadomiany jest telefonicznie.
 • W przypadku nie zgłoszenia się w wyznaczonym terminie, pacjent zostaje skreślony z list oczekujących.

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kto jest Online

Odwiedza nas 250 gości oraz 0 użytkowników.

 

 

 

 

 
Sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w projekcie pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim.”, możecie Państwo zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju
 
spomlek logo FS kolor orientacja pozioma2 flaga
03.jpg