telefon

SPIS TELEFONÓW

 ogloszenia

!!! ZATRUDNIENIE !!!

 pacjent

DLA PACJENTA

 konkursy

KONKURSY

 oferta

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  przetargi

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wybrane Artykuły

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym

ilość łóżek:31 Kontakt: gabinet lekarski I (83) 413 22 37 gabinet lekarski II (83) 413 22 54 punkt pielęgniarski (83) 413 22 25 sekretariat (83) 413 22 39 Kierownik Oddziału - w zastępstwiedr n. med. Daniel Bzowski - specjalista neurolog Kierownik Pododdziału Udarowego dr n. med. Daniel Bzowski - specjalista…

Czytaj więcej

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Ilość stanowisk: 7 Kontakt tel/fax. 083 413 23 05 Kierownik Oddziału: lek. med. Robert Świderski p.o. Pielęgniarki Oddziałowej mgr Anna Morawska   Zakres usług medycznych: Szpitalny Oddział Ratunkowy realizuje następujące zadania: - udziela świadczeń zdrowotnych polegających na wstępnej diagnostyce i leczeniu w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób będących…

Czytaj więcej

Oddział Terapii Uzależnień

INFORMACJE O ODDZIALE TERAPII UZALEŻNIEŃ SP ZOZ RADZYŃ PODLASKI             Oddział Terapii Uzależnień w Radzyniu Podlaskim dysponuje 24 łóżkami. Do Oddziału przyjmowane są osoby uzależnione- mężczyźni i kobiety powyżej 18 roku życia. Warunkiem przyjęcia na OTU jest rozmowa kwalifikacyjna, którą przeprowadza psycholog lub psychiatra (kierownik lub zastępca kierownika), na której…

Czytaj więcej

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

liczba łóżek: 15 Kontakt gabinet lekarski 83 413 22 09 punkt pielęgniarski 83 413 22 08 Kierownikdr n. med. Robert Węgłowski - specjalista ortopeda traumatolog Z-ca Kierownikalek. med. Jaromir Jarosław Ognik - specjalista ortopeda traumatolog pozostali lekarze: dr n. med. Andrzej Kossakowski - specjalista ortopeda traumatologdr n. med. Przemysław Sekuła…

Czytaj więcej

Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej

ilość łóżek: 28 Kontakt:gabinet lekarski: (83) 413 23 88 punkt pielęgniarski (83) 413 23 90 Kierownik Oddziałudr hab. n. med., prof. Róża Czabak-Garbacz - specjalista rehabilitacji medycznej, choroby wewnętrzne, medycyna społeczna Z-ca Kierownika lek. med. Barbara Sak-Kaniewska - specjalista ortopeda-traumatolog   pozostali lekarze: lek. med. Juliana Woszczyło - specjalista rehabilitacji…

Czytaj więcej

Oddział Dziecięcy

Ilość łóżek: 10 Kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 53 punkt pielęgniarski (83) 413 22 50 Kierownik lek. med. Leszek Zarobkiewicz, specjalista chorób dziecięcych Z-ca kierownika lek. med. Jolanta Małgorzata Pietroń, specjalista chorób dziecięcych Pozostały personel lekarski: lek. med. Małgorzata Świderska lek. med. Jadwiga Geresz-Szymecka lek. med. Dymitruk Anna p.o. Pielęgniarki…

Czytaj więcej

Oddział Reumatologiczny

Ilość łóżek: 12  Kontakt: Gabinet lekarski - 83 413 22 36 Punkt pielęgnarski - 83 413 22 29 Kierownik Oddziału dr n.  med. Edyta Rumińska specjalista reumatolog, specjalista chorób wewnętrznych Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Rafał Żychowski specjalista reumatolog   p.o. Pielęgniarki Oddziałowej mgr Marzanna Zielnik   Zakres usług  medycznych:…

Czytaj więcej

Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Traktem Porodowym

ilość łóżek: 15 Kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 23 gabinet pielęgniarski -ginekologia (83) 413 22 15 gabinet pielęgniarski -trakt porodowy (83) 413 22 22   Kierownik Oddziału lek. med. Elżbieta Siemkowicz Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Grzegorz Duszyński Pozostali lekarze: lek. med. Tadeusz Kot lek. med. Andrzej Czerwiec lek.…

Czytaj więcej

Oddział Chorób Wewnetrznych i Kardiologii z Pododdziałem Pulmonologicznym

ilość łóżek: 48 Kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 45 punkt pielęgniarski I (83) 413 22 44 punkt pielęgniarski II (83) 413 22 35 pracownia badań wysiłkowych (83) 413 22 55 Kierownik Oddziału lek. med. Jarosław Warwas Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Ewa Rumińska-Wołodko pozostali lekarze lek. med. Dariusz Wojtuń…

Czytaj więcej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

ilość łóżek:6 kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 13 punkt pielęgniarski (83) 413 22 12 Kierownik Oddziału dr n. med. Dariusz Kacik Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Lidia Wójtowicz   Pozostali lekarze lek. med. Anna Duszyńska lek. med. Halina Starzyńska lek. med. Elżbieta Bernat-Oleksińska   p.o. Pielęgniarki Oddziałowej mgr Agnieszka…

Czytaj więcej

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Kierownik Oddziału: lek. med. Magdalena Nikoniuk Pozostali pracownicy: lek. med. Waldemar Zielnik mgr psycholog Magdalena Niewęgłowska mgr Elżbieta Juchnowicz - terapeuta zajęciowy specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego - mgr Jolanta Karasiuk pielęgniarka- Jolanta Wisznicka     Zakres usług medycznych: Celem oddziału jest rehabilitacja i terapia osób powyżej 18 roku życia cierpiących na…

Czytaj więcej

zip logo 530

SPIS TELEFONÓW
 
Rejestracja - informacja     

tel. 83 888 99 99
kom. 459 595 077

tel. 83 413 23 38
kom. 607 803 057

Sekretariat 83 41 32 267
Sekretariat FAX 83 41 32 200
Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa
83 41 32 381
Główna Księgowa 83 41 32 287
Z-ca Głównej Księgowej 83 41 32 277
Kasa 83 41 32 279
Księgowość 83 41 32 278
Apteka szpitalna 83 41 32 288
Apteka magazyn 83 41 32 268
Kierownik Działu Administracyjnego 83 41 32 396
Kierownik Działu Technicznego 83 41 32 309
Dział Techniczny 83 41 32 281
Zaopatrzenie

tel       83 41 32 283

tel/fax 83 41 32 282

Kierowcy 83 41 32 297
Kotłownia 83 41 32 296
Placowy 83 41 32 286
Łączenie rozmów tel 83 41 32 273
Warsztat mechaniczny 83 41 32 294
Wymiennikownia 83 41 32 293
Kier. działu zatrudnienia i płac 83 41 32 270
Dział zatrudnienia 83 41 32 272
Płace 83 41 32 271
Archiwum Zakładowe 83 41 32 269
Pełnomocnik ds. Akredytacji, Pełnomocnik ds. SZJ 83 41 32 353
Dział Jakości i Rozliczeń - Kierownik
83 41 32 353
Dział Jakości i Rozliczeń - rozliczenia 83 41 32 274

Dział Jakości i Rozliczeń - wypis chorych, statystyka medyczna

83 41 32 221
Dział Jakości i Rozliczeń - statystycy 83 41 32 369
Dział Jakości i Rozliczeń - koordynator 83 41 32 367

Sekcja informatyki i łączności

Kierownik

Informatycy

 

 

83 41 32 275

Sekcja zamówień publicznych

tel        83 41 32 387
tel/fax  
83 41 32 387

Magazyn med. depozyt ubrań 83 41 32 285
Apteka otwarta 83 41 32 299
BHP i Inspektor samoob. 83 41 32 284
Centralna sterylizacja 83 41 32 264
Epidemiolog szpitalny 83 41 32 359
Kapelan 83 41 32 290
Kuchnia 83 41 32 292
Pogotowie 83 41 32 304
Pralnia 83 41 32 291
Sklep spożywczy 83 41 32 332
Zmywalnia 83 41 32 345
Sprzątaczki 83 41 32 344
Naprawa sprz. med. 83 41 32 298
SOR
Dyżurka 83 41 32 306
Izba przyjęć - informacja 83 41 32 305
Oddziałowa 83 41 32 301
Ordynator 83 41 32 307
Sala wstępnej segregacji 83 41 32 305
ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII
Gabinet anestezjologów 83 41 32 213
Oddziałowa 83 41 32 308
Ordynator 83 41 32 214
Punkt pielęgniarski 83 41 32 212
ODDZIAŁ DZIECIĘCY
Gabinet lekarski 83 41 32 253
Punkt pielęgniarski 83 41 32 256
DZIAŁ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ
Pracownia biochemiczna 83 41 32 259
Pracownia hematologiczna 83 41 32 260
Pracownia serologiczna 83 41 32 261
DZIAŁ DIAGNOSTYKI BAKTERIOLOGICZNEJ
Kier. pracowni bakteriolog. 83 41 32 368
Pracownia bakteriologiczna 83 41 32 366
ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I KARDIOLOGII
Gabinet lekarski cz. A 83 41 32 245
Sekretariat 83 41 32 246
Gabinet lekarski cz. B 83 41 32 349
Gabinet zabiegowy 83 41 32 249
Oddziałowa 83 41 32 247
Ordynator 83 41 32 248
Pokój badań wysiłkowych 83 41 32 255
Punkt pielęgniarski cz. A 83 41 32 244
Punkt pielęgniarski cz. B 83 41 32 235
DZIAŁ DIAGNOSTYKI RADIOLOGICZNEJ
Technicy 83 41 32 243
Gabinet lekarski 83 41 32 240
Tomograf komp. tel/fax 83 41 32 340
Pracownia rezonansu magnetycznego 83 41 32 398
Pracownia USG 83 41 32 289
Rejestracja

Tomograf komputerowy
USG
Echo serca
EEG
Rezonans magnetyczny

83 41 32 341

601 699 021

ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY
Gabinet lekarski reumatologia 83 41 32 236
Oddziałowa 83 41 32 231
Punkt pielęgniarski 83 41 32 229
ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM
Gabinet lekarski 83 41 32 237
Oddziałowa 83 41 32 238
Ordynator 83 41 32 226
Punkt pielęgniarek 83 41 32 225
Sekretariat 83 41 32 239
Psycholog 83 41 32 228
Sala udarowa 83 41 32 249
DZIAŁ REHABILITACJI
Informacja dla pacjentów 83 41 32 266
ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY
Gabinet lekarski - ginekologia 83 41 32 217
Ordynator gineko - poloż. 83 41 32 218
Punkt pielęgniarek ginekologia 83 41 32 215
Punkt pielęgniarek oddz położ 83 41 32 220
Ordynator 83 41 32 233
TRAKT PORODOWY
Gabinet lekarski 83 41 32 223
Oddziałowa 83 41 32 224
Punkt pielęgniarski 83 41 32 222
ODDZIAŁ REHABILITACJI
Gabinet lekarski 83 41 32 388
Oddziałowa 83 41 32 389
Punkt pielęgniarski 83 41 32 390
ODDZIAŁ CHIRURGICZNY
Gabinet lekarski 83 41 32 202
Oddziałowa 83 41 32 204
Ordynator 83 41 32 203
Punkt pielęgniarski 83 41 32 201
ODDZIAŁ URAZOWO-ORTOPEDYCZNY
Gabinet lekarski 83 41 32 209
Oddziałowa 83 41 32 210
Ordynator 83 41 32 211
Punkt pielęgniarski 83 41 32 208
BLOK OPERACYJNY
Punkt pielęg. anestezjolog 83 41 32 207
Punkt pielęgniarski 83 41 32 206
ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY
Lek. dyż., terapia zajęciowa 83 41 32 360
Terapeutki 83 41 32 361
Statystyka 83 41 32 348
Punkt pielęgniarski 83 41 32 365
Gabinet lekarski 83 41 32 371
Gabinet psychologa 83 41 32 354
Izba przyjęć 83 41 32 350
Oddziałowa 83 41 32 364
Ordynator 83 41 32 358
Punkt pielęgniarski 83 41 32 363
ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY
Gabinet lekarski 83 41 32 374
ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIEŃ
Kier. ter. uzal. - psycholog 83 41 32 357
Ordynator 83 41 32 356
Punkt pielęgniarski terapia 83 41 32 355
Pobyt dzienny gab. zbiegowy 83 41 32 372
Pobyt dzienny gab. lekarski 83 41 32 373
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
Gabinet lekarski POZ 83 41 32 334
Rejestracja 83 41 32 318
Opieka nocna 83 41 32 303
PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA
Rejestracja - informacja

tel. 83 888 99 99
kom. 459 595 077

tel. 83 413 23 38
kom. 607 803 057

Reumatologiczna 83 41 32 328
Alergologiczna 83 41 32 321
 Neurologiczna II 83 41 32 328
Chirurgiczna 83 41 32 320
Chorób płuc 83 41 32 378
Dermatologiczna 83 41 32 323
Diabetologiczna endokrynolog 83 41 32 310
Ginekologiczna 83 41 32 325
Kardiologiczna 83 41 32 327
Laryngologiczna 83 41 32 324
Medycyny pracy 83 41 32 335
Neurologiczna 83 41 32 317
Okulistyczna 83 41 32 322
Ortopedyczna 83 41 32 316
Pracownia EEG 83 41 32 330
Pracownia Endoskopowa 83 41 32 216
Psychiatryczna - rejestracja 83 41 32 379
Psychiatryczna gab. lek. uzal. 83 41 32 376
Psychiatryczna gab. lekarski 83 41 32 351

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kto jest Online

Odwiedza nas 144 gości oraz 0 użytkowników.

 

 

 

 

 
Sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w projekcie pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim.”, możecie Państwo zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju
 
spomlek logo FS kolor orientacja pozioma2 flaga
01.jpg