telefon

SPIS TELEFONÓW

 ogloszenia

!!! ZATRUDNIENIE !!!

 pacjent

DLA PACJENTA

 konkursy

KONKURSY

 oferta

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  przetargi

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wybrane Artykuły

Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Traktem Porodowym

ilość łóżek: 15 Kontakt: Gabinet lekarski 83 413 22 23 Gabinet pielęgniarski -ginekologia 83 413 22 15 Gabinet pielęgniarski -trakt porodowy 83 413 22 22   Kierownik Oddziału: lek. med. Elżbieta Siemkowicz – specjalista położnictwa i ginekologii Pozostały personel lekarski: lek. med. Tadeusz Kot - specjalista położnictwa i ginekologii lek.…

Czytaj więcej

Oddział Terapii Uzależnień

INFORMACJE O ODDZIALE TERAPII UZALEŻNIEŃ SP ZOZ RADZYŃ PODLASKI             Oddział Terapii Uzależnień w Radzyniu Podlaskim dysponuje 24 łóżkami. Do Oddziału przyjmowane są osoby uzależnione- mężczyźni i kobiety powyżej 18 roku życia. Warunkiem przyjęcia na OTU jest rozmowa kwalifikacyjna, którą przeprowadza psycholog lub psychiatra (kierownik lub zastępca kierownika), na której…

Czytaj więcej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

ilość łóżek:6 Kontakt: Gabinet lekarski 83 413 22 13 Punkt pielęgniarski 83 413 22 12 Kierownik Oddziału: dr n. med. Dariusz Kacik – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, specjalista medycyny ratunkowej Z-ca Kierownika Oddziału: lek. med. Lidia Wójtowicz - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii Pozostały personel lekarski: lek. med. Bartosz…

Czytaj więcej

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym

ilość łóżek:31 Kontakt: Gabinet lekarski I 83 413 22 37 Gabinet lekarski II 83 413 22 54 Punkt pielęgniarski 83 413 22 25 Sekretariat 83 413 22 39   Personel lekarski: dr n. med. Daniel Bzowski - specjalista neurologiilek. med. Łukasz Prokopczuk - specjalista neurologii lek. med. Marcin Płowaś -…

Czytaj więcej

Oddział Chorób Wewnetrznych i Kardiologii z Pododdziałem Pulmonologicznym

ilość łóżek: 48 Kontakt: Gabinet lekarski 83 413 22 45 Punkt pielęgniarski I 83 413 22 44 Punkt pielęgniarski II 83 413 22 35 Pracownia badań wysiłkowych 83 413 22 55 Kierownik Oddziału:Lek. med. Agnieszka Wierzbicka – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista diabetolog Z-ca Kierownika Oddziału:lek. med. Ewa Rumińska-Wołodko - specjalista…

Czytaj więcej

Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej

ilość łóżek: 28 Kontakt: Gabinet lekarski  83 413 23 88 Punkt pielęgniarski  83 413 23 90 Kierownik Oddziału: lek. med Piotr Ostański - specjalista neurolog, specjalista rehabilitacji medycznej Z-ca Kierownika Oddziału: lek. med. Barbara Sak-Kaniewska - specjalista ortopedii i traumatologii Pozostały personl lekarski:lek. med. Andrzej Mierzwiński - specjalista ortopedii i…

Czytaj więcej

Oddział Reumatologiczny

Ilość łóżek: 12 Kontakt:Gabinet lekarski  83 413 22 36Punkt pielęgniarski  83 413 22 29   Kierownik Oddziału: dr n.  med. Edyta Rumińska specjalista reumatologii, specjalista chorób wewnętrznych   Pozostały personel lekarski: lek. med. Rafał Żychowski - specjalista reumatologii lek. med. Anna Gęca – specjalista reumatologii lek. med. Aleksandra Dłużewska -…

Czytaj więcej

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

liczba łóżek: 15 Kontakt: Gabinet lekarski 83 413 22 09 Punkt pielęgniarski 83 413 22 08 Sekretariat 83 413 23 97 Kierownik Oddziału: dr n. med. Robert Węgłowski - specjalista ortopedii i traumatologii Z-ca Kierownika Oddziału:dr n. med. Przemysław Sekuła - specjalista ortopedii i traumatologii Pozostały personel lekarski: dr n. med.…

Czytaj więcej

Oddział Chirurgiczny

ilość łóżek: 20 Kontakt: Gabinet lekarski 83 413 22 02 Gabinet pielęgniarski 83 413 22 01 Sekretariat 83 413 23 97 Kierownik Oddziału: lek. med. Piotr Izdebski – specjalista chirurgii ogólnej Pozostały personel lekarski: Dr n. med. Jacek Furmaga - specjalista w dziedzinie: chirurgia ogólna, transplantologia kliniczna Dr n. med. Seweryn…

Czytaj więcej

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Ilość stanowisk: 7 Kontakt: tel./fax. 83 413 23 0583 413 23 06 Kierownik Oddziału: lek. med. Robert Świderski – specjalista medycyny ratunkowej, specjalista anestezjologii i intensywnej terapiiP.O. ratownik medyczny Koordynujący SORJarosław Sokołowski    Zakres usług medycznych: Szpitalny Oddział Ratunkowy realizuje następujące zadania: - udziela świadczeń zdrowotnych polegających na wstępnej diagnostyce i…

Czytaj więcej

Oddział Dziecięcy

Ilość łóżek: 10 Kontakt: Pokój lekarski 83 413 22 53 83 413 22 52 Punkt pielęgniarski 83 413 22 50 Kierownik Oddziału: lek. med. Leszek Zarobkiewicz - specjalista pediatrii Z-ca Kierownika Oddziału: lek. med. Jolanta Małgorzata Pietroń - specjalista pediatrii Pozostały personel lekarski: lek. med. Małgorzata Świderska – specjalista pediatrii lek. med.…

Czytaj więcej

zip logo 530

Dział diagnostyki laboratoryjnej i bakteriologicznej

DZIAŁ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I BAKTERIOLOGICZNEJ 

 

DZIAŁ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ ZNAJDUJE SIĘ W STRUKTURACH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZYNIU PODLASKIM UL. WISZNICKA 111.

I.   KWALIFIKACJE PERSONELU

Kierownik DDL - mgr Bożena Welk - specjalizacja 1o z analityki klinicznej, specjalista z  dziedziny zdrowie publiczne

Zastępca  - mgr Barbara Siatka - specjalista z laboratoryjnej transfuzjologii medycznej specjalizacja 1o z analityki klinicznej

Personel z wyższym wykształceniem - 5 starszych asystentów, 2 młodszych asystentów.

Personel z wykształceniem średnim - 12 techników analityki medycznej, 2  techników chemii.

GODZINY PRACY LABORATORIUM

Punkt pobrań czynny od 7:30 do 10:00 w dni robocze.

Badania wykonywane są całodobowo.

PRACOWNIE DDL

 • Pracownia Hematologiczna
 • Pracownia Biochemiczna
 • Pracownia Analityki Ogólnej
 • Pracownia Immunologicznej Transfuzjologicznej
 • Bank Krwi

Pozostałe pomieszczenia to:

 • Punkt Pobrań
 • Magazyn
 • Brudownik
 • Pokój socjalny
 • Łazienki

APARATURA

1.     Analizatory biochemiczne:

 • AKCENT 200
 •  BS 480
 •  COBAS   e 411
 •  STARLYTE V
 • GEM 3500

2.    Analizatory hematologiczne, koagulologiczne:

 •   SYSMEX 550
 •   ACL ELITE PRO

3.    Analizator moczu

 • BM URI 500

4.    Pozostały sprzęt laboratoryjny:

 • Wirówki laboratoryjne   4 szt.
 • Wirówka do met. mikrokolumnowej 1 szt.
 • Mikroskopy   3 szt.
 • Cieplarka      1 szt.
 • Inkubator do met. mikrokolumnowej 1 szt.
 • Chłodnie   10 szt.
 • Zamrażarki   2 szt.
 • Łaźnie wodne   2 szt.

LISTA BADAŃ WYKONYWANYCH W DDL  Z ZAKRESAMI WARTOŚCI REFERENCYJNYCH  

Hematologia :

Parametr

Zakres wartości

Jednostka

Hemoglobina Kobiety

12,0

16,0

g/dl

Hemoglobina Mężczyźni

14,0

18,0

g/dl

Hematokryt Kobiety

36,0

46,0

%

Hematokryt Mężczyźni

41,0

53,0

%

RBC  Kobiety

4,0

5,2

M/µl

RBC  Mężczyźni

4,4

6,3

M/µl

MCV

80,0

97,0

fl

MCH

26,0

32,0

pg

MCHC

31,0

36,0

g/dl

RDW

11,5

14,5

%

Retikulocyty

5

30

15

80

x 10 /l

WBC

4,0

10,0

T/µl

GRAN

42

1,4

80

7,0

%G

K/µl

MID

0,1

2

1,0

10

%M

K/µl

LYM

20

1, 2

48

3,5

%L

K/µl

Płytki krwi

180

400

K/µl

OB     Kobiety

           Mężczyźni  

3

15

mm

1

10

mm

 

Wzór odsetkowy krwinek białych

Granulocyty obojętnochłonne pałeczkowate

3 – 5 %

Granulocyty obojętnochłonne segmentowane

50 – 70 %

Eozynofile

2 – 4 %

Limfocyty

25 – 40 %

Monocyty

2 – 8 %

Bazofile

0 – 1 %

 

Układ krzepnięcia

Czas protrombinowy

14 – 20 sek.

Wskaźnik protrombinowy

100 – 70 %

Czas kaolinowo – kefalinowy

20 -30 sek.

Fibrynogen

150 – 400 mg/dl

D - Dimery

0-255 ng/ml

 

Parametry biochemiczne

 

Parametr

 

Zakres wartości

 

Jednostka

Sód

135

148

mmol/l

Potas

3.5

4.5

mmol/l

Chlor                                 surowica

                                          PMR

335

383

mg/dl

422

460

mg/dl

Lit

0.5

1.0

mmol/l

Glukoza

60

100

mg/dl

OGTT (TOG)

 

 

 

Hemoglobina glikowana

4

6

%

Mocznik

15

45

mg/dl

Kreatynina w surowicy

0.5

1.1

mg/dl

Kwas moczowy                        Kobiety

                                                Mężczyźni

2.5

6.0

mg/dl

3.3

7.0

mg/dl

Bilirubina całkowita

0.1

1.3

mg/dl

Białko całkowite

6.0

8.0

g/dl

Proteinogram

Albuminy

50

68

%

a1-globuliny

2

6

%

a2-globuliny

6

10

%

b -globuliny

10

14

%

g -globuliny

14

18

%

Albumina

3.8

5.1

g/dl

Wapń całkowity

8.1

10.4

mg/dl

Fosfor

2.5

5.0

mg/dl

Magnez

1.9

2.5

mg/dl

Żelazo                                      Kobiety

                                                 Mężczyźni

37.0

145.0

µg/dl

59.0

148.0

µg/ml

Test wchłaniania żelaza

 

 

 

Cholesterol całkowity

115.

190

mg/dl

Trójglicerydy

 

< 150

mg/dl

Cholesterol HDL

> 40

 

mg/dl

GOT (AST)

0.

42.

U/l

GPT (ALT)

0.

42.

U/l

GGTP

0

45

U/l

LDH

207.

414.

U/l

Amylaza w surowicy

10.

125.

U/l

Amylaza w moczu

40.

740.

U/l

CRP

0.0

6.0

mg/dl

ASO

10.0

200.0

IU/l

CPK

24.0

195.0

U/l

Etanol

0

20

mg/dl

Fosfataza alkaliczna

64.

306.

U/l

Fosfataza kwaśna

0.

11.

U/l

Troponina T stat

0.0

0.03

ng/ml

CKMB stat

0.1

4.94

ng/ml

TSH

0,27

4,20

mIU/ml

FT3

2,02

4,43

pg/ml

FT4

0,93

1,71

ng/ml

IgE

0,1

200

IU/ml

b-HCG

<5,0

 

mIU/ml

Kobiety ciężarne  -

   tydzień ciąży

3

5,8

71,2

mIU/ml

4

9,5

750

mIU/ml

5

217

7138

mIU/ml

6

158

31795

mIU/ml

7

3697

163563

mIU/ml

8

32065

149571

mIU/ml

9

63803

151410

mIU/ml

10-11

46509

186977

mIU/ml

12-13

27832

210612

mIU/ml

14

13950

62530

mIU/ml

15

12039

70971

mIU/ml

16

9040

56451

mIU/ml

17

8175

55868

mIU/ml

18

8099

58176

mIU/ml

Prolaktyna

kobiety

postmenopauza

1,3

25

ng/ml

0,7

19

ng/ml

mężczyźni

1,5

19

ng/ml

LH

kobiety

faza folikularna

1,5

10

mIU/ml

 

faza owulacyjna

15

100

mIU/ml

 

faza lutealna   

0,4

10

mIU/ml

 

postmenopauza

10

38

mIU/ml

mężczyźni

 

1

9

mIU/ml

FSH

kobiety

faza folikularna

3

15

mIU/ml

 

faza owulacyjna

9

26

mIU/ml

 

faza lutealna   

1

10

mIU/ml

 

postmenopauza

18

140

mIU/ml

mężczyźni

 

1

12

mIU/ml

Estradiol

kobiety

faza folikularna

20

155

pg/ml

 

faza owulacyjna

100

600

pg/ml

 

faza lutealna   

50

250

pg/ml

 

postmenopauza

<75

 

pg/ml

mężczyźni

 

<65

 

pg/ml

Progesteron

kobiety

faza folikularna

0,2

1,5

ng/ml

 

faza owulacyjna

0,8

3,0

ng/ml

 

faza lutealna   

1,7

27

ng/ml

 

postmenopauza

0,1

0,8

ng/ml

mężczyźni

 

0,2

1,4

ng/ml

Testosteron

kobiety

0,06

0,82

ng/ml

mężczyźni dorośli

2,8

8,0

ng/ml

Anty CCP

7

17

U/ml

PSA całk.

< 4

 

ng/ml

FPSA

0

0,58

ng/ml

pro-BNP

<125

 

pg/ml

Procalcytonina

 

HBsAg

>2,0 S/N dodatni

Borelioza test przesiewowy, jakościowy

 

                                            klasa IgM

nieobecne/obecne

                                            klasa IgG

nieobecne/obecne

Toxoplazmoza

 

                                            klasa IgM

< 0,8 ujemny   /   > 1,0 dodatni

                                            klasa IgG

< 1,0 ujemny   /   > 3,0 dodatni

Różyczka

 

                                            klasa IgM

< 0,8  ujemny   /   > 1,0 dodatni

                                            klasa IgG

< 4,9 ujemny   /   > 10,0 dodatni

Anty HBs

<10 j/l wskazanie do doszczepienia

Anty HCV

>2,0 S/N  reaktywne

Anty HIV

( - )

USR

( - )

Helocibacter pylori – test jakościowy

nieobecne/obecne

Helikobacter pylori – antygen w kale

nieobecne/obecne

Witamina D3 metabolit 25(OH)

 

 

niedobór

<10 ng/ml

poziom niewystarczający

10-30 ng/ml

poziom wystarczający

30-100 ng/ml

toksyczność

> 100 ng/ml

Gazometria

pH

7,35

7,45

 

pCO2 (krew tętnicza)

32

45

mmHg

pO2    (krew tętnicza)

65

100

mmHg

BE

-2,5

+2,5

mmol/l

Płyn Mózg.- Rdzen.

cytoza

<5

 

 

glukoza

40

70

mg/dl

białko całkowite

20

40

mg/dl

chlorki

422

460

mg/dl

 

Serologia transfuzjologiczna

Oznaczenie grup krwi układu ABO i D z układu Rh

Przeglądowe badanie alloprzeciwciał wobec krwinek czerwonych

Wykonanie próby zgodności między biorcą i dawcą

Wstępne opracowanie konfliktu serologicznego między matką i dzieckiem

Profilaktyka konfliktu Rh – badania kwalifikacyjne do podania immunoglobuliny anty D

Bezpośredni test antyglobulinowy

Oznaczanie antygenu K z układu Kell

Drukowanie „Identyfikacyjnych kart grup krwi”

 

Analityka ogólna

 Mocz –

 badanie ogólne

ciężar właściwy

1015

1025

mg/ml

białko

nieobecne

 

mg/l

glukoza

nieobecna

 

g/dl

urobilinogen

nieobecny

 

 

bilirubina

nieobecna

 

 

aceton

nieobecny

 

 

osad moczu

nabłonki płaskie

niel.w polu widzenia

 

nabłonki okrągłe

do 2 w polu widzenia

 

krwinki białe

1-5 w polu widzenia

 

krwinki czerwone

0-1 w polu widzenia

 

wałeczki

nieobecne

 

Mocz - aceton

( - )

 

 

Mocz - glukoza

( - )

 

 

Płyny z jam ciała

 

 

 

Narkotyki w moczu – amfetamina

                                 - marihuana

                                 - opiaty

                                - barbiturany

                                - kokaina

( - )

( - )

( - )

( - )

( - )

 

 

Kał na pasożyty

( - )

 

 

Kał na stopień strawienia

opis

 

 

Kał na krew utajoną

( - )

 

 

 

LISTA  BADAŃ  PILNYCH   dostępnych w ciągu godziny od chwili otrzymania materiału.

 • morfologia
 • układ krzepnięcia
 • D-Dimery
 • troponina
 • CKMB stat
 • glukoza we krwi
 • mocznik
 • kreatynina
 • amylaza we krwi i moczu
 • elektrolity
 • gazometria
 • grupa krwi układu ABO/D z przeglądowym badaniem alloprzeciwciał wobec krwinek czerwonych
 • wykonanie próby zgodności między biorcą i dawcą krwi
 • analiza moczu
 • aceton w moczu
 • narkotyki w moczu
 • prokalcytonina

 

​​Dział Diagnostyki Bakteriologicznej

Zatrudnia 3 osoby.

Kierownikiem Działu jest mgr Bożena Góralska - l ° specjalizacji z mikrobiologii.
Pozostały personel to: 2 osoby - z tytułem technik analityki medycznej.

Dział Diagnostyki Bakteriologicznej zajmuje pomieszczenia na 1-wszym piętrze skrzydła wschodniego budynku szpitala psychiatrycznego. Laboratorium jest czynne w dni robocze w godz: 7:30-15:00, w wolne od pracy pełni dyżur w godz: 7:00-11:00 tel. 83/ 413 23 66.

Badania bakteriologiczne wykonywane są na zlecenie lekarzy zatrudnionych w szpitalu, poradniach specjalistycznych, lekarzy rodzinnych i w gabinetach prywatnych.  

Laboratorium od 1999 r. bierze udział w sprawdzianach wiarygodności badań mikrobiologicznych POLMIKRO uzyskując bardzo dobre wyniki potwierdzone odpowiednimi certyfikatami.

 

LISTA WYKONYWANYCH BADAŃ W DZIALE DIAGNOSTYKI BAKTERIOLOGICZNEJ

1.   Posiew ogólny moczu.
2.   Posiew wymazu z gardła, nosa, bronchoaspiratu, plwociny, ucha, zatoki, materiał ze skóry i rany, płyny z jam ciała, z     pochwy.
3.   Posiew krwi.
4.   Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego.
5.   Posiew ogólny kału.
6.   Posiew kału w kierunku SS.
7.   Posiew z pochwy i odbytu w kier. GBS.
8.   Posiew z pochwy i cewki w kier. GNC i TV.
9.   Rotawirusy i Adenowirusy w kale
10. Norowirusy w kale
11. Clostridium difficlie w kale (antygen + toksyny)
12. Legionella pneumophila  z moczu
13. Oznaczanie lekowrażliwości i mechanizmów oporności bakterii.
14. Identyfikacja wyhodowanych bakterii .
15. Wykonanie preparatu bezpośredniego (z zeskrobin skóry) w kier. grzybów.
16. Posiew drożdży.
17. Posiew w kier. bakterii beztlenowych.
18. Badanie mikrobiologicznej czystości powietrza.
19. Badanie mikrobiologicznej czystości powierzchniPosiew ogólny moczu.  

 

Cennik usług

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kto jest Online

Odwiedza nas 333 gości oraz 0 użytkowników.

 

 

 

 

 
Sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w projekcie pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim.”, możecie Państwo zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju
 
spomlek logo FS kolor orientacja pozioma2 flaga
03.jpg