telefon

SPIS TELEFONÓW

 ogloszenia

OGŁOSZENIA

 pacjent

DLA PACJENTA

 konkursy

KONKURSY

 oferta

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  przetargi

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wybrane Artykuły

Oddział Terapii Uzależnień

INFORMACJE O ODDZIALE TERAPII UZALEŻNIEŃ SP ZOZ RADZYŃ PODLASKI             Oddział Terapii Uzależnień w Radzyniu Podlaskim dysponuje 24 łóżkami. Do Oddziału przyjmowane są osoby uzależnione- mężczyźni i kobiety powyżej 18 roku życia. Warunkiem przyjęcia na OTU jest rozmowa kwalifikacyjna, którą przeprowadza psycholog lub psychiatra (kierownik lub zastępca kierownika), na której…

Czytaj więcej

Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, Oddział Rehabilitacji Dziennej

ilość łóżek: 28 Kontakt:gabinet lekarski: (83) 413 23 88 punkt pielęgniarski (83) 413 23 90 Kierownik Oddziału Dr n. med. Edyta Rumińska Z-ca Kierownika lek. med. Barbara Sak-Kaniewska   pozostali lekarze: lek. med. Krzysztof Mazur lek. med. Adam Oskędra lek. med. Marcin Płowaś lek. med. Łukasz Prokopczuk lek. med. Bogusław…

Czytaj więcej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

ilość łóżek:6 kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 13 punkt pielęgniarski (83) 413 22 12 Kierownik Oddziału lek. med. Lidia Wójtowicz Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Anna Duszyńska   Pozostali lekarze lek. med. Halina Starzyńska lek. med. Elżbieta Bernat-Oleksińska dr n. med. Dariusz Kacik   p.o. Pielęgniarki Oddziałowej mgr Agnieszka…

Czytaj więcej

Oddział Chirurgiczny

ilość łóżek: 20 Kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 02 gabinet pielgniarski (83) 413 22 01 Kierownik Oddziału lek. med. Piotr Izdebski Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Andrzej Palejko pozostali lekrze lek. med. Jerzy Gleb lek. med. Mirosław Wójtowicz lek. med. Paweł Słomiany   p.o. Pielęgniarki Oddziałowej mgr Krystyna Chwalczuk…

Czytaj więcej

Oddział Psychiatryczny

ilość łóżek:48 Kierownik Oddziału dr n. med. Jacek Gajewski pozostali lekrze dr n. med. Emilia Potembska lek. med. Jolanta Mazur lek. med. Monika Lekan lek. med. Magdalena Nikoniuk lek. med. Waldemar Zielnik p.o. Pielęgniarki Oddziałowej mgr Joanna Rater Oddział Psychiatryczny zapewnia opiekę psychiatryczną mieszkańcom powiatu radzyńskiego i powiatów ościennych. W…

Czytaj więcej

Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Traktem Porodowym

ilość łóżek: 15 Kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 23 gabinet pielęgniarski -ginekologia (83) 413 22 15 gabinet pielęgniarski -trakt porodowy (83) 413 22 22   Kierownik Oddziału dr n. med. Janusz Goldiszewicz Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Krystyna Kamińska Pozostali lekarze: lek. med. Grzegorz Duszyński lek. med. Bogdan Popik…

Czytaj więcej

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym

ilość łóżek:31 Kontakt: gabinet lekarski I (83) 413 22 37 gabinet lekarski II (83) 413 22 54 punkt pielęgniarski (83) 413 22 25 sekretariat (83) 413 22 39 Kierownik Oddziału lek. med. Alicja Korzeniewska - specjalista neurolog Kierownik Pododdziału Udarowego dr n. med. Daniel Bzowski - specjalista neurolog   pozostali…

Czytaj więcej

Oddział Chorób Wewnetrznych i Kardiologii z Pododdziałem Pulmonologicznym

ilość łóżek: 48 Kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 45 punkt pielęgniarski I (83) 413 22 44 punkt pielęgniarski II (83) 413 22 35 pracownia badań wysiłkowych (83) 413 22 55 Kierownik Oddziału lek. med. Jarosław Warwas Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Ewa Rumińska-Wołodko pozostali lekarze lek. med. Dariusz Wojtuń…

Czytaj więcej

Oddział Dziecięcy

Ilość łóżek: 10 Kontakt: gabinet lekarski (83) 413 22 53 punkt pielęgniarski (83) 413 22 50 Kierownik lek. med. Tomasz Jesionowski Z-ca kierownika lek. med. Leszek Zarobkiewicz Pozostały personel lekarski: lek. med. Małgorzata Świderska lek. med. Jadwiga Geresz-Szymecka lek. med. Magdalena Cienkusz lek. med. Dymitruk Anna lek. med. Jolanta Małgorzata…

Czytaj więcej

Oddział Reumatologiczny

Ilość łóżek: 12  Kontakt: Gabinet lekarski - 83 413 22 36 Punkt pielęgnarski - 83 413 22 29 Kierownik Oddziału lek. med. Roman Frankowski Z-ca Kierownika Oddziału lek. med. Krzysztof Mazur   p.o. Pielęgniarki Oddziałowej mgr Marzanna Zielnik   Zakres usług  medycznych: Oddział Reumatologiczny mieści się na III piętrze budynku…

Czytaj więcej

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Kierownik Oddziału: lek. med. Magdalena Nikoniuk Pozostali pracownicy: lek. med. Waldemar Zielnik mgr psycholog Magdalena Niewęgłowska mgr Elżbieta Juchnowicz - terapeuta zajęciowy pielęgniarka- Jolanta Karasiuk   Zakres usług medycznych: Celem oddziału jest rehabilitacja i terapia osób powyżej 18 roku życia cierpiących na zaburzenia psychiczne (schizofrenię, zaburzenia schizotypowe, zaburzenia schizoafektywne, zaburzenia…

Czytaj więcej

zip logo 530

SPIS TELEFONÓW
 
Rejestracja - informacja     

83 888 99 99

83 413 23 38

Sekretariat 83 41 32 267
Sekretariat FAX 83 41 32 200
Naczelna Pielęgniarka 83 41 32 234
Główna Księgowa 83 41 32 287
Z-ca Głównej Księgowej 83 41 32 277
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 83 41 32 283
Kasa 83 41 32 279
Księgowość 83 41 32 278
Apteka szpitalna 83 41 32 288
Apteka magazyn 83 41 32 268
Dział Techniczny 83 41 32 281
Kierownik Działu Technicznego 83 41 32 309
Zaopatrzenie

tel 83 41 32 283
tel/fax

83 41 32 282

Kierowcy 83 41 32 297
Kotłownia 83 41 32 296
Placowy 83 41 32 286
Łączenie rozmów tel 83 41 32 273
Warsztat mechaniczny 83 41 32 294
Wymiennikownia 83 41 32 293
Kier. działu zatrudnienia 83 41 32 270
Dział zatrudnienia 83 41 32 272
Płace 83 41 32 271
Archiwum Zakładowe 83 41 32 269
Kierownik Działu
Metodyczno-Organizacyjnego
83 41 32 353
Z-ca Kierownika Działu 83 41 32 367
Administrator Systemów Informatycznych 83 41 32 367
Dział Metodyczno-Organizacyjny 83 41 32 274
Wypisy chorych
Statystyka medyczna
83 41 32 221
Informatycy 83 41 32 275
Sekcja zamówień publicznych

tel 83 41 32 387
tel/fax

83 41 32 387

Magazyn med. depozyt ubrań 83 41 32 285
Apteka otwarta 83 41 32 299
BHP i Inspektor samoob. 83 41 32 284
Centralna sterylizacja 83 41 32 264
Epidemiolog szpitalny 83 41 32 359

Pełnomocnik ds. Akredytacji
Pełnomocnik ds. SZJ

83 41 32 381
Kapelan 83 41 32 290
Kuchnia 83 41 32 292
Pogotowie 83 41 32 304
Pralnia 83 41 32 291
Sklep spożywczy 83 41 32 332
Zmywalnia 83 41 32 345
Sprzątaczki 83 41 32 344
Naprawa sprz. med. 83 41 32 298
SOR
Dyżurka 83 41 32 306
Izba przyjęć - informacja 83 41 32 305
Oddziałowa 83 41 32 301
Ordynator 83 41 32 307
Sala wstępnej segregacji 83 41 32 305
ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII
Gabinet anestezjologów 83 41 32 213
Oddziałowa 83 41 32 308
Ordynator 83 41 32 214
Punkt pielęgniarski 83 41 32 212
ODDZIAŁ DZIECIĘCY
Gabinet lekarski 83 41 32 253
Gabinet lekarski ( Izba przyj. ) 83 41 32 252
Oddziałowa 83 41 32 251
Ordynator oddz. dzieci i now. 83 41 32 295
Pododdział dzieci młodszych 83 41 32 250
DZIAŁ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ
Pracownia biochemiczna 83 41 32 259
Pracownia hematologiczna 83 41 32 260
Pracownia serologiczna 83 41 32 261
DZIAŁ DIAGNOSTYKI BAKTERIOLOGICZNEJ
Kier. pracowni bakteriolog. 83 41 32 368
Pracownia bakteriologiczna 83 41 32 366
ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I KARDIOLOGII
Gabinet lekarski cz. A 83 41 32 245
Sekretariat 83 41 32 246
Gabinet lekarski cz. B 83 41 32 349
Gabinet zabiegowy 83 41 32 249
Oddziałowa 83 41 32 247
Ordynator 83 41 32 248
Pokój badań wysiłkowych 83 41 32 255
Punkt pielęgniarski cz. A 83 41 32 244
Punkt pielęgniarski cz. B 83 41 32 235
DZIAŁ DIAGNOSTYKI RADIOLOGICZNEJ
Archiwum - rejestracja 83 41 32 243
Gabinet lekarski 83 41 32 240
Kierownik 83 41 32 241
Technicy 83 41 32 242
Tomograf komp. tel/fax 83 41 32 340
Tomograf komp.rejestracja 83 41 32 243
Pracownia RTG (parter) 83 41 32 312
ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY
Gabinet lekarski reumatologia 83 41 32 236
Oddziałowa 83 41 32 231
Punkt pielęgniarski 83 41 32 229
ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM
Gabinet lekarski 83 41 32 237
Oddziałowa 83 41 32 238
Ordynator 83 41 32 226
Punkt pielęgniarek 83 41 32 225
Sekretariat 83 41 32 239
Psycholog 83 41 32 228
Sala udarowa 83 41 32 249
DZIAŁ REHABILITACJI
Fizykoterapia 83 41 32 263
Kierownik działu rehabilitacji 83 41 32 256
Kinezeterapia 83 41 32 265
Parafinoterapia 83 41 32 266
ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY
Gabinet lekarski - ginekologia 83 41 32 217
Ordynator gineko - poloż. 83 41 32 218
Punkt pielęgniarek ginekologia 83 41 32 215
Punkt pielęgniarek oddz położ 83 41 32 220
Ordynator 83 41 32 233
TRAKT PORODOWY
Gabinet lekarski 83 41 32 223
Oddziałowa 83 41 32 224
Punkt pielęgniarski 83 41 32 222
ODDZIAŁ REHABILITACJI
Gabinet lekarski 83 41 32 388
Oddziałowa 83 41 32 389
Punkt pielęgniarski 83 41 32 390
ODDZIAŁ CHIRURGICZNY
Gabinet lekarski 83 41 32 202
Oddziałowa 83 41 32 204
Ordynator 83 41 32 203
Punkt pielęgniarski 83 41 32 201
ODDZIAŁ URAZOWO-ORTOPEDYCZNY
Gabinet lekarski 83 41 32 209
Oddziałowa 83 41 32 210
Ordynator 83 41 32 211
Punkt pielęgniarski 83 41 32 208
BLOK OPERACYJNY
Punkt pielęg. anestezjolog 83 41 32 207
Punkt pielęgniarski 83 41 32 206
ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY
Lek. dyż., terapia zajęciowa 83 41 32 360
Terapeutki 83 41 32 361
Statystyka 83 41 32 348
Punkt pielęgniarski 83 41 32 365
Gabinet lekarski 83 41 32 371
Gabinet psychologa 83 41 32 354
Izba przyjęć 83 41 32 350
Oddziałowa 83 41 32 364
Ordynator 83 41 32 358
Punkt pielęgniarski 83 41 32 363
ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY
Gabinet lekarski 83 41 32 374
ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIEŃ
Kier. ter. uzal. - psycholog 83 41 32 357
Ordynator 83 41 32 356
Punkt pielęgniarski terapia 83 41 32 355
Pobyt dzienny gab. zbiegowy 83 41 32 372
Pobyt dzienny gab. lekarski 83 41 32 373
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
Gabinet lekarski POZ 83 41 32 334
Rejestracja 83 41 32 318
Opieka nocna 83 41 32 303
PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA
Rejestracja - informacja

83 888 99 99

83 413 23 38

Alergologiczna 83 41 32 321
 Neurologiczna II 83 41 32 328
Chirurgiczna 83 41 32 320
Chorób płuc 83 41 32 378
Dermatologiczna 83 41 32 323
Diabetologiczna endokrynolog 83 41 32 310
Ginekologiczna 83 41 32 325
Kardiologiczna 83 41 32 327
Laryngologiczna 83 41 32 324
Medycyny pracy 83 41 32 335
Neurologiczna 83 41 32 317
Okulistyczna 83 41 32 322
Ortopedyczna 83 41 32 316
Pracownia EEG 83 41 32 330
Pracownia Endoskopowa 83 41 32 216
Pracownia USG 83 41 32 331
Psychiatryczna - rejestracja 83 41 32 379
Psychiatryczna gab. lek. uzal. 83 41 32 376
Psychiatryczna gab. lekarski 83 41 32 351

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Pochmurno

-2°C

Radzyń Podlaski

Pochmurno

Wilgotność: 85%

Wiatr: 28.97 km/h

  • 03 Sty 2019

    Opady Śniegu 0°C -3°C

  • 04 Sty 2019

    Pochmurno -1°C -4°C

Kto jest Online

Odwiedza nas 150 gości oraz 0 użytkowników.

 

 

 

 

03.jpg